Erbenova‎ > ‎

Děkujeme

Školní rok 2017-2018


Školní rok 2016-2017

Děkujeme firmě PEKOS GROUP s.r.o, za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč na zakoupení hraček a učebních pomůcek pro naše děti

Děkujeme paní Bartoškové z MM reality za dětské dopravní vestičky na naše vycházky a výlety.

Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na bohaté vánoční nadílce ve školce.

Děkujeme paní Martínkové za dárečky - Mimoně pro všechny naše děti.

Děkujeme paní Křevké za nádherné výrobky, které nám věnovala k prodeji na velikonoční jarmark.
Děkujeme paní Dvořáčkové za úžasné sladké výrobky, které nám věnovala k prodeji na velikonoční jarmark.

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se zapojili do sběrové akce.


Školní rok 2015-2016


Děkujeme firmě Jakarta za poskytnutí sponzorského daru ve výši 30 000,- Kč mateřské škole Erbenova na zakoupení hraček a učebních pomůcek pro děti.

Děkujeme rodičům Toníčka Kováře za vánoční dárky pro děti ve školce Erbenova.

Děkujeme mamince Aničky Křevké za krásné dárky pro děti ke všem možným slavnostním příležitostem. I za práci, kterou výrobě těchto dárků věnuje.

Děkujeme všem rodičům za jejich příspěvky a dárky v tomto školním roce.

Školní rok 2014-2015

Děkujeme rodičům Toníčka Kováře za dvě nové koloběžky.

Děkujeme OSVČ, panu Vojtěchu Hýžovi za dar 15 000,- Kč na cvičební podložky pro děti.