Erbenova‎ > ‎

Metoda dobrého stratu, angličtina

Metoda dobrého startu

Všechny děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou budeme rozvíjet Metodou dobrého startu.
Za pomocí lidových písní se děti naučí správně držet tužku, rozvíjí se u nich koordinace sluchu, zraku a pohybů, což ve velké míře napomáhá pozdějšímu nácviku čtení a psaní.
Jako přípravu na školu tuto metodu doporučují i pedagogicko-psychologické poradny.
Metoda bude jednou týdně (většinou ve čtvrtek)  v dopoledních hodinách. Menší děti budou v tuto dobu také procvičovat grafomotoriku, ale na větší ploše a jednodušší tvary.


Od pololetí budeme nacvičovat taneček na vystoupení na Petropavlovské pouti se všemi dětmi. Potom si vybereme ty nejšikovnější, které nás budou reprezentovat.