Informace o platbách

Platba stravného:
Výše stravného:      Děti s celodenní docházkou: 34,- Kč
                                Děti sedmileté: 36,- Kč
Platbu ve výši 800,- Kč uhraďte do 20. předchozího měsíce   převodem na účet 19-1652023309/0800. 
Děti s odloženou školní docházkou 850,- Kč.
Variabilní symbol je rodné číslo dítěte bez počáteční číslice, místo počáteční číslice uveďte kód školky.
Prokopa Velikého 1
Erbenova 2
Kořenského 3
Obránců Míru 4
Vyúčtování bude prováděno pololetně.
Děti s nezaplaceným stravným nemohou být ve školce stravovány!

Školné 300,- Kč se hradí bezhotovostně. 
Splatnost 20. na následující měsíc.
 Platbu 300,- Kč uhraďte převodem na účet 1652023309/0800. 
Variabilní symbol je rodné číslo dítěte bez počáteční číslice, místo počáteční číslice uveďte kód školky.  
Školné neplatí děti předškolní, rodiče v hmotné nouzi a děti v pěstounské péči.
Děti s odloženou školní docházkou školné platí. Děti s odloženou docházkou, které mají se zdravotní postižení školné také neplatí.
Od září 2017 neplatí děti předškolní a děti s odloženou školní docházkou, které budou v MŠ plnit povinnou předškolní docházku