Děkujeme

Dotace 2018

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 40 000,- Kč na projekt "Budeme připraveni na školu", který je zaměřen především na rozvoj logického myšlení, řeči, jemné motoriky a grafomotoriky. 

Dotace 2017

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL poskytl panu Danielu Dřímalovi finanční příspěvek ve výší 34 000,- Kč na projekt "Čím budu" mateřské školy Erbenova. Za poskytnutý příspěvek byla v roce 2018 zakoupena Polikarpova stavebnice. 


 
Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 55 000,- Kč na projekt "Vesele do školy". který je zaměřen na snadnější vstup našich předškoláků na základní školu a podporu školních úspěchů. 

https://photos.app.goo.gl/ylQIkzvrr0vyEUFg1

Dotace 2016

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 40 000,- Kč na projekt "Zkoumej a tvoř", který probíhá na mateřské škole Obránců míru. Dotaci jsme použili na nákup technických stavebnic, experimentálních a badatelských sad, modelovacích a výtvarných potřeb.
Díky této podpoře jsme pro  předškolní děti  i mladší děti do 3 let a jejich rodiče uspořádali akce a otevřeli prostor pro setkávání, diskuzi, porozumění.
V rámci techniky nabízíme dětem již v raném dětství možnost ,,osahat“ si nejrůznější nářadí, vyzkoušet si různé výrobní techniky, postupy i práci s materiálem s důrazem na hmatovou paměť, kombinatoriku, grafický záznam a rozvoj prostorové orientace. Chceme v dětech probouzet zájem o poznávání naší přírody, vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Naším záměrem je v dětech a rodičích vzbudit pocit zodpovědnosti, chuť spolupracovat se školou a rovněž navazovat kontakt a prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.


Dotace 2015

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 20 000,- Kč na rozvoj hudebních dovedností našich dětí a nákup hudebních nástrojů pro hudební výchovu.

https://picasaweb.google.com/107833882684878746452/Grant#6200392616695255394

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL poskytl naší organizace dotaci ve výši 190 000,-Kč na nákup interaktivních tabulí, programů na tyto tabule a nákup logopedických programů na PC a interaktivní tabule.Dotace 2014

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 30 000,- Kč na projekt "Pohyb pro život", který byl zaměřen na rozvoj sportu a hrubé motoriky dětí předškolního věku.


Dotace 2013

Magistrát města Ostravy poskytl dotaci 30 000,- Kč na projekt "Připraveni na školu", který se zaměřil na rozvoj řeči, porozumění i produkci, rozvoj sluchu i jemné motoriky a motoriky mluvidel. 


Dotace 2012

Projekt "Kniha dětem" zaměřen na rozvoj vztahu dětí ke knize a čtení. Magistrát města Ostravy podpořil tento projekt 10 000,- Kč. 
Projekt "Vzdělávání hrou" byl zaměřen na rozvoj logického myšlení dětí, především na nákup Logico tabulek jsme získali jsme 20 000,- Kč.
Dotace 2011

Projekt "Malý řidič" podpořil Magistrát města Ostravy částkou 10 000,- Kč. 


Dotace 2010

"Kdo sportuje nezlobí" - tento projekt podpořil Magistrát města Ostravy částkou 6 000,- Kč.Dotace 2009

Projekt "Malováním proti nudě" podpořil Magistrát města Ostravy částkou 20 000,-Kč.


Podřízené stránky (2): Dotace EU Sponzoři