Kořenského‎ > ‎

Metoda dobrého startu, Sedmihlásek

Sboreček Sedmihlásek: od října do konce května - každé úterý dopoledne

V kroužku budeme s dětmi nacvičovat pěvecké vystoupení, tyto děti nás pak budou reprezentovat na různých akcích. 
Děti se seznámí s novými nástroji, které jsme získali díky grantu od Magistrátu města Ostravy.
Kroužek vede paní učitelka Jarmila Šebková.

https://goo.gl/photos/N92dRxcSNzRdYbFP7


Metoda dobrého startu: od října do konce května - každý čtvrtek dopoledne

Kroužek je určen pro děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou.
Za pomocí lidových písní se děti naučí správně držet tužku, rozvíjí se u nich koordinace sluchu, zraku a pohybů, 
což ve velké míře napomáhá pozdějšímu nácviku čtení a psaní.
Jako přípravu na školu tuto metodu doporučují i pedagogicko-psychologické poradny.
Kroužek vede paní učitelka Martina Nová.