Obránců míru‎ > ‎

Logopedie

Ve školce je jedna třída logopedická, kde s dětmi pracují kvalifikované logopedické asistentky pod vedením PaedDr. Šárky Fabiánové. O zařazení do logopedické třídy rozhoduje Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči, které dochází do mateřské školy na kontroly.
Logopedická cvičení provádíme denně se všemi dětmi.
Cvičení jsou skupinová - procvičování artikulace, gymnastika mluvidel, dechová cvičení a také individuální  - samostatně s dítětem u zrcadla.
Paní doktorka dochází do školky jednou měsíčně, provádí kontrolu práce asistentky a určuje další postup. V případě zájmu mohou rodiče v tento den přijít na konzultaci.
                  SKUPINOVÁ LOGO CVIČENÍ    
 
  
                DECHOVÁ CVIČENÍ

            

           
             
            
           
          
  


           
                  


https://goo.gl/photos/RHyD9JJc96JQTpaH7