Prokopa Velikého

Mateřská škola Prokopa Velikého se nachází v centru obce nedaleko Mírového náměstí. 
Budova školky je vedena jako národní kulturní památka a byla postavena v 80. letech 19. století.