Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu a naši předškoláci

Předškoláci se svědomitě připravují na vstup do první třídy základní školy. Učí se samostatně pracovat, udržet pozornost, logicky přemýšlet, nebát se komunikovat a mít zdravé sebevědomí. Většina našich předškoláku navštěvuje kroužek metodu dobrého startu, která děti rozvíjí ve všech oblastech, tedy v pohybové (prováděná gesta, znázorňující grafické znaky v souladu s rytmem písně), sluchové ( vnímání rytmu písně) a zrakové (rozlišování grafických tvarů a vzorů). 
Fotogalerii z kroužků metody dobrého startu, otevřete, když kliknete na níže uvedenou fotografii.


https://goo.gl/photos/xLqSYJ8Hrof21axJ9