Zaměstnanci

Zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Prokopa Velikého: Bc. Renáta Polzerová
Učitelky: Bc. Miloslava Němcová - třída myšek
Učitelky: Dagmar Gálová, Bc. Gabriela Filipová - třída kočiček
Školnice:  Ing.Iva Herzigová, Simona Vavrová