Distanční výuka

VIDEA, KTERÁ NALEZNETE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, JSME VYTVOŘILI JAKO NÁMĚTY K MOŽNÝM AKTIVITÁM S DĚTMI, KTERÉ MŮŽETE VYZKOUŠET V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ NEJEN V OBDOBÍ DISTANČNÍ VÝUKY, ALE KDYKOLIV BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU. AKTIVITY POMŮŽOU DĚTEM K ROZVOJI V RŮZNÝCH OBLASTECH, KTERÉ JSOU DŮLEŽITÉ NEJEN PRO VSTUP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU.