Fotogalerie akcí

Zde očekávejte fotografie našich akcí. 

Začínáme znovu. Pokud se chcete podívat na naše akce v předchozích letech, koukněte do naší kroniky.

předškoláček na ZŠ Halasova

Od 23.5. 2023 budeme s dětmi (předškoláky) pravidelně navštěvovat ZŠ Halasova, kde na nás vždy v úterý bude čekat paní učitelka budoucích prvňáčků, která si pro naše předškoláky připravuje zajímavé úkoly. Díky těmto návštěvám bude přechod z MŠ do první třídy pro děti jednodušší.

tréningy házené

Jaro je tady a my opět chodíme po zimní pauze trénovat národní házenou. V úterý 2. 5. proběhl první tréning, který opět vedl náš pán trenér. Na házenou budeme chodit každé druhé úterý.  

Čarodějnice - akce kulturní komise městského obvodu Ostrava Vítkovice.

Naše děti se podílely výrobou čarodějnice, kterou paní učitelky do DOV donesly. Doprovodily nás některé děti z naší školky. 

Čarodějnický den

Ve čtvrtek 27.4. už od rána bylo ve školce živo. Slétly se tam totiž všechny čarodějnice a čarodějové z okolí. Nejprve si museli čarodějové a čarodějky vyrobit hůlku.  A poté už mohli vesele kouzlit, čarovat, vařit lektvary i soutěžit. Celé dopoledne bylo moc povedené. 

Návštěva domova pro seniory Na Výminku

S dětmi jsme se vydali navštívit důchodce do domova Na Výminku potěšit je pěknými písničkami. Děti už se moc těšily. Mají radost, když mohou někoho potěšit. Společně jsme si zazpívali lidové písničky a děti předvedly co všechno ještě umí. Nakonec děti vytvořily společně s babičkami krásné zápichy do květináče nebo vázičky. Doufáme, že jsme babičky potěšily a těšíme se až je opět navštívíme.

Den Země v parku

V pondělí 24.4. se děti ze všech 4 našich školek sešly v parku Jožky Jabůrkové, aby společně oslavily den Země. Pro děti si v parku přivítal skřítek Vítek 8 úkolů, díky kterým se například dozvěděly jak třídit odpad, jak se starat o životní prostředí či o změnách počasí.

Děti úkoly zvládly a společné dopoledne si moc užily.

330 čuníků - akce ZUŠ Dr. Leoše Janáčka Ostrava Vítkovice a naše děti

V odpoledním čase některé děti v rámci odpoledních činností nacvičují písničky, se kterými naše školka vystupuje na různých akcích. Většinou vystupujeme s kapelou Nevym pod vedením pana učitele Dokoupila. Letos to byla přehlídka ZUŠ Ostrava Vítkovice 330 čuníků, 1.6. budeme vystupovat na Vítkovickém jarmarku a potěšili jsme také babičky v Domově Na výminku. 

Beseda s policií ČR

V pátek 21.4.2023 k nám do školky zavítali policisté ČR. Práce policisty je velice důležitá a náročná. Policisté si s dětmi povídali o tom, jak se mají chovat na silnici, o tom jaké ochranné prostředky by měly děti používat při jízdě na kole. Také se děti dozvěděly, jak se mají zachovat například když se ztratí v obchodě. Děti byly z besedy nadšené, pozorně poslouchaly a odměnou jim tak byli dárečky od policistů a prohlídka vozů policie.

Návštěva včelaře

Dnes 20.4.2023 k nám do školky dorazil pan včelař, aby nám ukázal a vysvětlil jak to vlastně mezi včelkami chodí. Pan včelař byl velice ochotný a vše nám pečlivě vysvětlil a ukázal. Na závěr měly děti možnost ochutnat domácí medy...byla to veliká pochoutka a sladká tečka.

Výlet na zámek Raduň

Dnes 19.4.2023 jsme se s dětmi vydali na zámek Raduň, kde nás čekala prohlídka zámku se zámeckou paní. I když nám počasí příliš nepřálo, tak i přesto to byl velice vydařený výlet. Poznali jsme jak kdysi slavili velikonoční svátky na zámku. Paní učitelka měla možnost si vyzkoušet jaké to je hrát na klavír na zámku. Děti měly z výletu velkou radost.

Malý řemeslník - vyrábíme letadlo

V pondělí 17.4. proběhla poslední lekce Malého řemeslníka v DOV. Děti tentokráte vyráběly letadlo, které mělo obrovskou vrtuli. Práce šla dětem pěkně od ruky a po dokončení své letadla dostaly od pana lektora Radima diplom Malého řemeslníka.

Malý řemeslník- vyrábíme robota

Tentokrát děti nepracovaly se dřevem ,ale se šroubky a plastovými díly. Práce šla dětem pěkně od ruky, jde vidět, že děti už se v praktických dovednostech zdokonalují.

Hledání velikonočního beránka


    Bob a Bobek si pro nás připravili velikonoční výzvu během které měly děti za úkol vyrobit s rodiči doma kraslici a donést ji k nám do školy.  Kraslic se nám ve školce sešlo spoustu, za což rodičům děkujeme. Děti těmito malovanými vajíčky ozdobily kvetoucí keř před školkou. Při zdobení našly lísteček s úkolem, ne němž stálo: „Najdi velikonoční vajíčka, plň jejich úkoly a tím najdeš velikonočního beránka“

    Děti se tedy vydaly po stopách ztraceného beránka a v sadu Jožky Javůrkové plnily úkoly z barevných vajíček rozmístěných po trase. Úkoly byly zaměřené především pro předškoláky, kteří si touto veselou velikonoční hrou zopakovali znalosti a dovednosti potřebné k blížícímu se zápisu na ZŠ a menší děti se přiučily a dobře pobavily. Na konci putování děti beránka opravdu našly a společně jsme si na něm pochutnali.   

Malý řemeslník - vyrábíme formuli

Čtvrý dubnový den jsme opět vyrazili do DOV, tam už na nás čekal pan Radim a slečna Katka, kteří děti při lekcích Malého řemesníka provází. Děti si pod jejich vedením tentokráte vyrobili formuli poháněnou na magnetický pohon.

cvičení v sokolovně IV

I tento týden jsme s dětmi navštívili sokolovnu v Českém domě, kde místo pobytu venku cvičime v tělocvičně. Tentokrát jsme trénovali chytání a hod míčem. Aby to nebylo tak snadné, místo běžného míče jsme dětem daly míče gymnastické. Děti se s těmito velemíči opravdu bavily. 

Malý řemeslník - vyrábíme loď

V úterý 21. 3. jsme podruhé zavítali do Dolní oblasti Vítkovice na malého řemeslníka. Tentokráte děti pracovaly s pilkou, kladivem i vrtačkou. Práce šla dětem pěkně od ruky a ani se nenadály a už měli hotovou loďku, kterou si odnesly poté domů.


Návštěva knihovny - Chameleon Leon

V pátek 17. 3. 2023 navštívily děti knihovnu. Paní knihovnice měla pro děti připravený pohádkový příběh o chameleonovi, který se jmenoval Leon. Ten byl smutný, protože sice uměl měnit barvy, ale ne podle pozadí, na kterém zrovna byl. Tato jeho výjimečnost ho a jeho kamarády zachránila a on už nebyl smutný, že je jiný.

Děti si zkoušely míchat barvy, díky barevným foliím. Krmili barevné chameleony. Poté si děti prohlížely nejrůznější knihy a na úplný závěr si každý svého chameleona vybarvil.

cvičení v sokolovně III

I tento týden jsme s dětmi navštívili tělocvičnu TJ Sokol v Českém domě. S dětmi jsme se v úvodu rozběhali, zahráli jsme si na zvířátka a pohybovali se jako ony, společně jsme si zahráli hru s míčem na Koblížka a Lišku, protáhli jsme si tělo zdravotními cviky a nakonec jsme překonávali různé překážky. Jako vždy si to děti velmi užily.

Hravá věda

Ve středu 15. 3. 2023 navšívil naší školku pan vědec Radek Chajda. Ten měl pro děti připraveno plno hravých pokusů. Ukazoval dětem létající balón vyrobený ze sáčku, na kterém dětem vysvětlil, že teplý vzduch vstoupá nahoru. Děti ve dvojicích vytvořili auto na větrný pohon, u stolečku zkoušely otevřít papírový květ s pomocí vody. Barevná tráva dětem vyrostla taky díky vodě. Dále děti rozpouštěly cukr a vytvářely barevné oko a na úplný závěr vytvořili společně s panem vědcem sopku. 

Malý řemeslník v Dolní oblasti Vítkovice

V úterý 14.3. 2023 se děti poprvé v tomto školním roce zúčastnily výukového programu v Dolní oblasti Vítkovice s názvem "Malý řemeslník". Děti byly hned na začátku rozděleny do dvou skupin. Skupinky se vystřídaly při vyrábění v rámci malého řemeslníka a také si pohrály v "Dětském světě". Děti se tedy Formou her a praktických dovedností seznámily se základy řemeslných činností. Cílem každé hodiny je představit dětem konkrétní nástroje a jejich použití. Děti si vyzkoušejí šroubování, řezání, smirkování, zatloukání hřebíčků a ručně vyrobené dílo si odnáší domů.  Tentokrát se jednalo o rybářský prut s rybičkami.

Návštěva ZŠ Šalounova

Poslední únorový den navštívili naši předškoláci 1. třídu v ZŠ Šalounova. V září do této školy, některé děti totiž možná nastoupí. Děti se byly podívat v 1.B na hodině matematiky. Na prvňáčky nejprve koukali, pak s nimi počítali do 10. Chvíli naši předškoláci pracovali s paní učitelkou na koberci, poté byli i u tabule a počítali na velkém počítadle. I tato návštěva se dětem moc líbila.  

Návštěva ZŠ Halasova

Děti dnes navštívily ZŠ Halasova, aby se podívaly, jak to ve škole chodí a co je za pár měsíců čeká. Děti v 1.třídě nás hezky přivítaly uvítací říkánkou. Paní učitelka si pro děti připravila pracovní listy a společně s dětmi ze třídy se zapojily do činností. Dětem se ve škole ukázková hodina velice líbila a už se těší do školy.

cvičení v sokolovně I

Dnes (23.2. 2023) jsme s dětmi poprvé navštívili sokolovnu v Českém domě, která se nachází nedaleko školky a kam budeme docházet pravidelně každý čtvrtek. Na začátku jsme cvičili s hudbou a hráli hru na sochy. Následovalo krátké zdravotní cvičení a prozažení. Nakonec děti měly možnost si vyzkoušet různé sportovní náčiní a některé jednoduché gymnastické prvky.  Po cvičení jsme se už všichni těšili na oběd a do postýlek :-)

Karneval s klaunem

Ve čtvrtek 16.2. přišel za dětmi do školky Klaun z Balonkova. Tento den ve školce totiž probíhal karneval a všechny děti měly krásnou karnevalovou masku. Klaun s dětmi tančil, kouzlil a soutěžil. Na závěr udělal každému dítěti balónek. Který si děti odnesly domů. Karnevalový den si všichni moc užili.

Zimní sportovní hry

Tento týden měly děti možnost společně s našimi kamarády z klobouku Bobem a Bobkem si vyzkoušet různé zimní sporty. Svůj týdenní tréning zúročily při ZIMNÍCH HRÁCH. Děti si při těchto hrách pod vlajkou své třídy zasoutěžily v biatlonu, curlingu, rychlobruslení a sáňkování. Samozřejmostí byla odměna pro všechny sportovce. 

Projektový den se stavebnicí "Universum"

Dne 30.1. 2023 navštívila naší mateřskou školu paní lektorka, která si pro naše děti připravila zábavné dopoledne se stavebnicí Univerzum. Děti byla rozděleny do dvou skupin podle věku a činnosti byly vždy přizpůsobeny dané skupině. Mladší děti stavěly ze stavebnice, dostaly k dispozici i figurky různých zvířat či postav. Starší děti měly za úkol skládat a stavět již složitější stavby. Všechny děti byly se svými stavbami velmi spokojené a tento den si užily. 

9. plavání

Proběhla poslední lekce plavání na ZŠ A. Kučery a děti si jí velmi užily. Hrály s lektorkou různé vodní hry. Děti si také zajezdily na nafukovacích lodičkách a klouzaly se na vodní skluzavce. Na konci dostaly všechny děti diplom.

8. plavání

Předposlední akce plavání byla veselá a plná radosti. Děti se postupně zbavily strachu z vody a perfektně zvládají i složitější cviky ve vodě. Odvážní plaváčci perfektně zvládají i plavání pod vodou. Všechny děti udělaly během lekcí veliký pokrok a těší se na další plavecký výcvik.

7. plavání

Naše děti mají za sebou již 7 lekcí plavání. Plavecký výcvik už se pomalu chýlí ke konci a na dovednostech dětí je to znát. Plaváčci s modrými čepicemi dokonce plavali i v hluboké vodě, ale i ostatní děti byly odvážné, vody už se vůbec nebojí.

Bílý den

12.1.2023 se u nás ve školce uskutečnil bílý den. S dětmi jsme se tak společně snažili přivolat zimu a hlavně sníh. Jelikož posledních pár dní to venku připomínalo spíše jaro. Na děti čekalo zajímavé a hlavně zábavné dopoledne plné her. Společně i děti vytvořily obrázek- zimní krajinu na černou textilii pomocí bílé křídy a mléka. Pro děti byla největší zábava "sněhová bitva". Děti si za splnění úkolu zasloužili sladkou odměnu a diplom.

6. plavání

I v novém roce pokračuje plavecký kurz na ZŠ. A. Kučery. Děti si dnes kromě plavání také vyskoušely pobyt v infrasauně. Rozdělily se na dvě skupiny a vystřídaly se jak v bazénu tak v sauně. I tuto lekci plavání si všechny děti moc užily.

Tři králové

V pátek 6.1. 2023 si děti s obou našich tříd zahrály na krále a vypravily se na koledu s písní "My tři králové jdeme k vám" po budově školky. První zastávkou byla kuchyně, kde je paní školnice odměnily bonbóny. Děti je obdarovaly kalendářem. Se svou koledou děti došly i do ředitelny, kde na ně již čekala paní ředitelka také se sladkou odměnou. I paní ředitelce děti popřály do nového roku a jako dar přinesly kalendář.  Nakonec předškoláci napsali na dveře ředitelny iniciály tří králů pro štěstí.

Popcornové kino

Poslední  školní den byl výjimečný. Paní učitelky pro děti připravily popcornové kino. Jak všichni víme, kino není zadarmo. A děti si musely na lístek vydělat. Namalovaly obrázek, který zanesly do galerie. Tam jim paní galeristka dala za jejich obrazy peníze, a ty pak děti využily při kupování lístku. Kino se dětem moc líbilo a popcorn jim velice chutnal. Byl to hezký poslední školní den roku 2022.

Výroba svícnu, pečení perníčků, zdobení stromečku a Ježíšek

Následující dny byly pro děti ve školce plné aktivit. Vyrobily si svícen z jablíček a sušeného ovoce, procvičovaly tak přitom jemnou motoriku, fantazii a trpělivost. Co by to bylo za vánoce, kdybychom si neupekli perníčky. Vůně perníčků se nesla celou školkou. Společně jsme s dětmi nazdobili stromeček, aby nám měl Ježíšek kam uložit dárečky. Ježíšek opravdu přišel a děti měly z dárečeků opravdu velikou radost.

Dílnička pro rodiče

V pondělí 12. prosince v odpoledních hodinách proběhla vánoční dílnička pro rodiče. Děti společně s rodiči měly možnost si vyrobit andílka, zápich sněhuláka, papírový stromeček či vánoční baňku.

Vánoční hvězda- planetárium

Dnešní den bylo pro děti ve školce připraveno mobilní planetárium. Děti byly velice překvapeny, protože planetárium bylo opravdu velice veliké. Pro děti bylo uvnitř planetária připraveno promítání pohádky o "Vánoční hvězdě". Děti byly nadšené a pozorně poslouchaly pohádku i vyprávění od slečny Terezky, která k nám planetárium přivezla a s radostí se dětem věnovala.


5. plavání 

Poslední předvánoční plavání bylo plné radovánek a skotačení. Paní lektorky pro děti připravily velké překvapení, plno nafukovacích hraček. Nejprve se děti povozily na delfínech, krokodýlech, a potom se děti povozily i na člunech. To byla zábava.

Čertí rej

V pondělí 5.12. proběhl v naší mateřské škole čertí rej. Děti převlečené za malé čertíky plnily spoustu čertích úkolů a hrály čertí hry. Děti si tento den moc užily. Na samý závěr čertíci hledali v šatně schovanou čokoládovou figurku, kterou tam nechal dětem sv. Mikuláš.  

4. plavání

Jako každý pátek se děti zúčastnily plaveckého kurzu. Rozdělené do skupin se učily různé plavecké techniky podle dané úrovně. V modrém týmu se děti učily při plavání dýchat pod vodou a nacvičovaly plavecký stil Kraul. Děti v nižších skupinách se vystřídaly u skluzavky a ty se žlutými čepicemi trénovali skoky do vody. I tentokrát si to děti velmi užily.

3. Plavání

Tohle plavání bylo ozvláštněné focením. Na bazén totiž došel i pan fotograf, který děti na začátku lekce vyfotil. Poté už pokračovala lekce, tak jak má. Paní lektorky si děti rozdělili do skupin podle čepic. Děti plavaly, hrály hry a plnily vodní aktivity. Plaváčci s modrými čepicemi už plavaly dokonce bez rukávků. 

2. Plavání

Děti se na další plavání moc těšily. Už ví, v jaké skupině jsou a jakou mají barvu čepice. Děti si plavání užívají a s ndšením plní všechny úkoly. Na příštím plavání nás bude čekat pan fotograf.

I. Plavání

V pátek 18.11. začalo 13 přihlášených dětí chodit na lekce plavání. Tentokrát chodíme s dětmi do bazénu na ZŠ. A. Kučery. Na první lekci paní trenérky děti rozdělily do skupin. Děti se zkoušely potápět, bublat do vody a mnoho dalšího. 

 Rej strašidel

Ve čtvrtek 3.11. 2022 se sešly v naší školce strašidla a bubáci, protože Bob a Bobek pořádali Rej strašidel. Pro všechny zúčastněné byly připraveny různé hry a aktivity s dušičkovou tématikou. Strašidla musela přenášet dračí vejce, učit se létat na koštěti, učily se spolupracovat při průchodu strašidelným lesem atd. Všichni jsme si toto dopoledne užili a nakonec jsme byli odměněni diplomem a něčím na zub. 

IV. Národní házená

V úterý 1.11. proběhl poslední trénink národní házené. Děti si sportování užili, i když už bylo chladněji. Na závěr panu trenérovi děti i paní učitelky  poděkovaly. Tak snad na jaře budeme opět trénovat. 

Svět techniky v DOV

Ve středu 2.11. jsme se s dětmi vydali do světa techniky v DOV. Pro děti bylo připraveno několik činností. Navštívili jsme dětský svět, kde si děti měly možnost vyzkoušet stavbu z velkých kostek a další zajímavé činnosti, které dětský svět nabízí. Dále si děti vyzkoušely konstruktivní tvoření z dřevěné stavebnice MOY-TOY. Děti si tak procvičily jemnou motoriku, práci dle plánu a samostatnost.

Uspávání broučků na zahradě 

Ve středu 26. 10 jsme na zahradě mateřské školky uspávali broučky. Děti plnily jednoduché úkoly spojené s tématem broučků. Na závěr děti broučkům vytvořily doupě, které hezky vyzdobily, aby se jim v zimě dobře spinkalo.

Zdravá 5

Dne 19.10. 2022 nás navštívila lektorka z projektu Zdravá 5. Jedná se unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Lektorka Zdravé 5 seznámila  děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.


Projektový den - Stromy

 V pondělí 10.10 jsme vyrazili do malebné vesnice Hukvaldy. V hukvaldském biskupském enviromentálním centru – Hubert, byl pro děti připravený projektový den na téma „Stromy“. Děti se dozvěděly, co je strom a k čemu složí, kde ho najdeme a proč je pro nás důležitý. Zkoumali jsme rozdíly mezi stromy listnatými a jehličnatými, určovali stáří stromů, měřili jejich obvod, dělali frotáž kůry a společně jsme si z přírodnin strom seskládali. Velice zajímavý byl pokus s jarem a vodou, díky kterému jsme zjistili, jak je schopné dřevo přijímat a rozvádět vodu. Na závěr projektového dne si děti vyrobily dřevěné medaile, které cestovaly s nimi domů. Před odjezdem do školky jsme navštívili ještě hukvaldskou oboru a její lišku Bystroušku. 

Návštěva knihovny - Jako ty

Ve čtvrtek 6.10 předškolní děti navštívily vítkovickou knihovnu. Paní knihovnice si pro děti připravila pohádkový příběh Jako ty. O pohádce si s dětmi vyprávěla. Děti si hrály na pohádkové hrdiny, manipulovali s loukou, hrdiny popisovali a zkoušeli plno zajímavých činností. Na závěr si děti pohádkové hrdiny namalovali.

III. Národní házená

V úterý 4.10 jsme měli opět trénink národní házené, který se dětem líbil. Pan trenér si pro děti připravil spoustu činností, při kterých děti rozvíjely svou hrubou motoriku, koordinaci pohybu, manipulaci s míčem. 

II. Národní házená

Tentokrát byl náš trénink po dešti. To nám, ale nevadilo. Děti pomohly panu trenérovi vysát "vysavačem" kaluže a mohlo se začít trénovat. 

Draví ptáci na návštěvě

V pondělí 19. září se naše děti vydaly  podívat do MŠ Kořenského, tam totiž přijela návštěva - dravci. Ty si děti mohly prohlédnout, některé dokonce pohladit, a hlavně se děti dozvěděly plno zajímavých informací. 

I. Národní házená

I letos budeme chodit na tréninky národní házené. V úterý 6. září byly naše starší děti na tréninku poprvé. Pan trenér si pro děti opět připravil zajímavý program, díky kterému se děti učily hlavně manipulovat s míčem.