Fotogalerie akcí

Zde očekávejte fotografie našich akcí.

Ve čtvrtek 1. října se všichni předškoláci účastnili 1. „Metody dobrého startu“. Jedná se o rozvíjející metodou pro předškolní děti, které může fungovat jako prevence specifických poruch učení a školní neúspěšnosti. Metoda připravuje děti na výuku čtení a psaní, podporuje jejich psychomotorický vývoj. Je postavena na specifických cvičeních - pohybová cvičení, pohybově - sluchová cvičení, pohybově - sluchově - zraková cvičení, která vycházejí z lidových písní.

V první lekci děti pod vedením paní učitelky Gálové a Ducháčkové, pracovaly s písní – Pec nám spadla.


V úterý 22.9.2020 navštívila naši školku paní lektorka vzdělávacího programu „Zdravá pětka“. Ta dětem zábavnou a interaktivní formou přiblížila zásady zdravého stravování. Děti se dozvěděly, které potraviny jsou pro jejich tělíčka dobré, a které jim naopak škodí, a proč.

Vzdělávací program se dětem velice líbil.