Koho se návrat týká

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání


Děti, které jsou zařazeny do speciální třídy dle § 16


Děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

  • zaměstnanci bezpečnostních sborů

  • příslušníci ozbrojených sil

  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky

  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

  • zaměstnanci Finanční správy České republiky