Kroužky ve školce

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.

Důležitým úkolem mateřské školy je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí.

Naším úkolem je také vyhledávat a podporovat děti nadané a umožnit jim jejich maximální rozvoj.

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že vyhovíme požadavkům rodičů a zařadíme do naší nabídky některé kroužky. Kroužky budou v odpoledních hodinách, aby nenarušovaly vzdělávání v mateřské škole, v době, kdy v jiné dny již dochází k odpolednímu spojování dětí. Kroužky povedou učitelky mateřské školy. Nemáme dobrou zkušenost s různými vzdělávacími agenturami, proto zaměření kroužků vycházejí ze zaměření a zájmů učitelek.

V roce 2021/2022 nabízíme:

  • Angličtinu pro nejmenší - seznamování s jazykem hravou formou (MŠ Erbenova, Prokopa Velikého)

  • Sboreček Sedmihlásek - rozvoj hudebnosti, rytmického cítění (MŠ Kořenského)

  • Zdravé dýchání, veselé pískání - dechová cvičení a seznamování s hrou na flétnu (MŠ Obránců míru)

fotografie dětí v kroužku flétny

Veselé pískání - Obránců míru

fotografie dětí v kroužku angličtiny

Angličtina u Prokůpků