Aktivity rozvíjející nadání dětí

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.

Důležitým úkolem mateřské školy je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí.

Naším úkolem je také vyhledávat a podporovat děti nadané a umožnit jim jejich maximální rozvoj.

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že zařadíme do naší nabídky některé aktivity. Tyto aktivity budou buď v odpoledních hodinách, aby nenarušovaly vzdělávání v mateřské škole, v době, kdy v jiné dny již dochází k odpolednímu spojování dětí, nebo tyto aktivity budeme nabízet dětem s nižší potřebou spánku v tzv. Nespacích aktivitách dle uvážení jednotlivých školek (pokusy a objevy, logické hry, šachy apod.).

Angličtinu, jako odpolední aktivitu jsme zrušili a místo toho budou všechny děti seznamovány s cizím jazykem hravou formou v dopoledních vzdělávacích činnostech.

V roce 2022/2023 kromě toho v odpoledních hodinách nabízíme:

  • Sboreček Sedmihlásek - rozvoj hudebnosti, rytmického cítění (MŠ Kořenského pro děti s hudebním cítěním)

  • Zpívánky - rozvoj hudebnosti, rytmického cítění (MŠ Prokopa Velikého)

  • Veselé pískání - zdravé dýchání (MŠ Obránců míru)

fotografie dětí v kroužku flétny

Veselé pískání - Obránců míru

fotografie dětí v kroužku angličtiny

Angličtina u Prokůpků