Pro nové děti školní rok 2020/2021

Prosím, přečtěte si dokumenty, které budete ve školce vyplňovat a podepisovat. Máte-li možnost dokumenty vytisknout a přinést v září již vyplněné, budeme rádi.

dohoda MŠ se zákonným zástupcem o docházce dítěte do MŠ.pdf
evidenční list.pdf
Souhlas ZZ se zpracováním osobních údajů.pdf
Organizace školy-informace pro rodiče 2019.doc.pdf

Dokumenty nutné pro zařazení dítěte do speciální-logopedické třídy.

Žádost o zařazení dítěte do třídy zřízené dle §16.pdf
Informovaný souhlas spec.třída.pdf