Společné akce

Zde najdete fotografie ze společných akcí všech našich školiček.

Mateřská škola Erbenova připravila pro sportovce z našich mateřských škol sportovní dopoledne v Sadu Jožky Jabůrkové. Všem dětem se podzimní sportování moc líbilo a kromě zážitků si odnesly také diplom a medaili za svůj sportovní výkon.

Jen nás mrzí, že v průběhu her, ve chvíli, kdy děti přecházely z jednoho připraveného stanoviště na druhé, někomu stálo za to, odcizit pro děti připravené pomůcky.

I tak se podzimní sportování vydařilo a my děkujeme zaměstnancům školky Erbenova za přípravu příjemného dopoledne.

Paní učitelky mateřské školky Kořenského připravily pro všechny naše děti soutěž ve skládání puzzle - "puzzliádu".

Děti předem trénovaly ve svých školkách a ty nejlepší ze školních kol se vypravily do školky Kořenského na veliké finále.

Všechny děti, které se zúčastnily dostaly malou odměnu, ty nejlepší odměnu větší a diplom pro vítěze.

Děkujeme za pěkně připravenou akci a pozvánku na návštěvu.