Zápis 2021/2022

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

se bude konat na jednotlivých budovách mateřské školy – Prokopa Velikého 37, Erbenova23, Obránců míru 71 a Kořenského 9 dne 11. května 2021 od 8:00 do 15:30 hodin.

K zápisu přijďte s již vyplněnou žádostí. Žádost si můžete stáhnout zde (níže na stránce) nebo vyzvednout předem 3.5. od 6:00 do 15:30 na kterékoliv budově naší mateřské školy. Každé odloučené pracoviště má svoji žádost, prosím, buďte u stahování pozorní.

Komě osobního podání může zákonný zástupce doručit žádost o přijetí dítěte:

  1. do datové schránky mateřské školy ( n52kwc3 )

  2. emailem na adresu reditelstvi@msprokopavelikeho.cz pouze s platným elektronickým podpisem zákonného zástupce, bez platného el. podpisu je žádost neplatná, nebude k žádosti přihlíženo.

  3. poštou na adresu Mateřská škola Ostrava Vítkovice, Prokopa Velikého 37/425, Ostrava Vítkovice, 703 00, přičemž rozhodující je datum podání na poště

Žádost musí být zcela vyplněna, včetně lékařského potvrzení, podpisů zákonného zástupce, v případě dálkového doručení včetně tel. čísla, na které bude zasláno evidenční číslo dítěte pro přijímací řízení.

Termín (čas) osobního setkání si domluvte předem telefonicky, abychom zabránili čekání a koncentraci osob na jednom místě.

MŠ Prokopa Velikého: 721 107 740

MŠ Erbenova: 724 037 717

MŠ Kořenského: 724 037 782

MŠ Obránců míru: 724 037 781

K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte, v případě dálkového zasláni žádosti je třeba k žádosti přiložit prostou kopii rodného listu dítěte.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

kritéria 2 2021.pdf
žádost Prokopa Velikého.docx.pdf
žádost Obránců míru.pdf
žádost Kořenského.pdf
Žádost Erbenova.pdf