Zápis 2022/2023

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 34 v platném znění proběhne v naší mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Termín zápisu: 4. 5. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin.

Zápis proběhne na všech budovách mateřské školy Prokopa Velikého 37, Kořenského 9, Obránců míru 71, Erbenova 23. K zápisu přijdete do budovy, ve které chcete umístit vaše dítě.

K zápisu přijďte s již vyplněnou žádostí.

Registrovat se a vygenerovat si žádost o umístění dítěte můžete od 18. 4. 2022 na webových stránkách Magistrátu města Ostravy https://ms.ostrava.cz. Zde si najdete stránku "Žádosti a přijímací řízení", dále naši mateřskou školu, vyberete si budovu, na kterou se chcete přihlásit, vyplníte žádost a dále postupujete dle instrukcí na stránce. Zaregistrování zde neznamená hotový zápis. Žádost musíte podat ve vámi vybrané mateřské škole ve stanovený den zápisu. Žádost musí být potvrzena lékařem.


Nemáte-li možnost registrace a vytisknutí žádosti z portálu MŠ, můžete se zaregistrovat a žádost vyzvednout ve dnech 20. 4. a 21. 4. 2022 od 8:00 do 15:30 hodin v budově mateřské školy Prokopa Velikého 37 u ředitelky školy.


Podání žádosti bude probíhat 4. 5. 2022 osobně, čas podání si domluvte předem telefonicky (od 18.4.2022):

Prokopa Velikého: 721 107 740

Erbenova: 724 037 717

Kořenského: 724 037 782

Obránců míru: 724 037 781

K zápisu si přineste rodný list dítěte.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.


V případě nemoci nebo karantény můžete podat žádost:

  1. do datové schránky mateřské školy n52kwc3,

  2. emailem na adresu reditelstvi@msprokopavelikeho.cz pouze s platným elektronickým podpisem zákonného zástupce, bez platného el. podpisu je žádost neplatná, nebude k žádosti přihlíženo,

  3. poštou na adresu Mateřská škola Ostrava Vítkovice, Prokopa Velikého 37/425, Ostrava Vítkovice, 703 00, přičemž rozhodující je datum podání na poště.

Žádost musí být zcela vyplněna, včetně lékařského potvrzení, podpisů zákonného zástupce, přiložena kopie rodného listu dítěte.


K zápisu do MŠ 4. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu v období od 6. června 2022 do 7. června 2022.

Для зарахування в МОЗ 4 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 6 червня 2022 року по 7 червня 2022 року.

Zápis 6. a 7. června proběhne pouze na MŠ Prokopa Velikého 37 u ředitelky školy.

Зарахування 6 та 7 червня відбуватиметься лише в МОЗ Прокопа Великого 37 у директора школи.


Přihlášky ve dvoujazyčné verzi budou k dispozici na tomto webu od 18. 5. 2022 - https://ms.ostrava.cz/

Заяви на прийняття у двомовній версії будуть доступні на цьому сайті з 18. 5. 2022 - https://ms.ostrava.cz/

kritéria 2022.pdf