Zápis 2023/2024


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024


V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 34 v platném znění proběhne v naší mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

Termín zápisu: 4. 5. 2023 od 8:00 do 15:00 hodin. 

Zápis proběhne na všech budovách mateřské školy Prokopa Velikého 37, Kořenského 9, Obránců míru 71, Erbenova 23. K zápisu přijdete do budovy, ve které chcete umístit vaše dítě.

K zápisu přijďte s již vyplněnou žádostí. 

Registrovat se a vygenerovat si žádost o umístění dítěte můžete od 20. 4. 2023 na webových stránkách Magistrátu města Ostravy https://ms.ostrava.cz. Zde si najdete stránku "Žádosti a přijímací řízení", dále naši mateřskou školu, vyberete si budovu, na kterou se chcete přihlásit, vyplníte žádost a dále postupujete dle instrukcí na stránce. Zaregistrování zde neznamená hotový zápis. Žádost musíte podat ve vámi vybrané mateřské škole ve stanovený den zápisu. Žádost musí být potvrzena lékařem.


Nemáte-li možnost registrace a vytisknutí žádosti z portálu MŠ, můžete se zaregistrovat a žádost vyzvednout dne 25.4.2024 od 8:00 do 15:00 hodin v budově mateřské školy Prokopa Velikého 37 u ředitelky školy.


Podání žádosti bude probíhat 4. 5. 2023 osobně, čas podání si domluvte předem telefonicky (od 20.4.2023):

Prokopa Velikého: 721 107 740

Erbenova: 724 037 717

Kořenského: 724 037 782

Obránců míru: 724 037 781

K zápisu si přineste rodný list dítěte.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let a děti starší.


V případě nemoci nebo karantény můžete podat žádost:

Žádost musí být zcela vyplněna, včetně lékařského potvrzení, podpisů zákonného zástupce, přiložena kopie rodného listu dítěte.

Kritéria přijetí.pdf