Zápis do mateřské školy

Na základě zápisu do mateřské školy, který proběhl ve dnech 6.5. - 13.5.2020

uveřejňujeme seznam přijatých dětí do našich mateřských škol.

Zápis - seznam přijatých a npřijtých dětí.PDF

Pokud je pozastaveno řízení, děti nemohou být do mateřské školy přijaty, dokud nedodají chybějící podklady. Jedná se především o potvrzení o očkování dítěte, rozhodnutí o odkladu školní docházky, o doklad o svěření do péče...

Pokud zákonní zástupci nedodají požadované doklady, mohu být přijaty děti, které byly odmítnuty většinou z důvodu věku dítěte. Přednostně byly přijaty děti starší.