Mateřská škola Ostrava Vítkovice, Prokopa Velikého 37

Naše mateřská škola má čtyři samostatné budovy:

Prokopa Velikého: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, ředitelka mateřské školy Mgr. Ema Hýžová

Erbenova: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Bc. Renáta Polzerová

Obránců Míru: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Soňa Šindlerová

Kořenského: dvoutřídní mateřská škola, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Anna Vidláková

Ve všech školkách je provozní doba od 6,00 do 16,00 hodin

Mateřská škola poskytuje standardní předškolní vzdělávání, které je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem Barevný kVítek. Název programu je odvozen z našeho zaměření - poskytování maximálně pestré a barevné vzdělávací nabídky, ze které si dítě vybírá dle svých zájmů a potřeb. Cílem je rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého dítěte podle jeho možností, zájmů a potřeb.

Informace pro rodiče:

  • V kalendáři očekávejte události týkající se všech našich mateřských škol. Po rozkliknutí události se zobrazí podrobnosti.

  • Události jednotlivých školek najdete na jejich stránkách

Navýšení stravného od 1.1.2022

Vážení rodiče, od 1.1.2022 navyšuje náš dodavatel stravy - ZŠ Kpt.Vajdy stravné na výši 42,-Kč za děti do 6 let a 44,-Kč pro děti s odloženou školní docházkou.

Prosím, upravte si výši trvalého příkazu na 900,-Kč a 950,-Kč u dětí s odloženou školní docházkou.

Informace o novém webu statutárního města Ostravy "Portál předškolního vzdělávání".

Zde můžete zjistit volná místa v mateřských školách v Ostravě a vyplnit žádost o přijetí dítěte do MŠ.


Portál MŠ Ostrava.pdf

Kontakty:

Dokumenty školy (odkaz na externí úložiště Google disk):

Barevný kVítek.pdf
Směrnice k zajištění bezpečnosti 2018.pdf
úplata za vzdělávání.pdf
Školní řád .pdf
Vnitřní řád školní jídelny.pdf
kritéria web.pdf

Pokud dokumenty nemůžete otevřít, povolte na vašem počítači otevírání vyskakovacích oken.