Mateřská škola Ostrava Vítkovice, Prokopa Velikého 37

Naše mateřská škola má čtyři samostatné budovy:

Prokopa Velikého:

dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, ředitelka mateřské školy Mgr. Ema Hýžová

Erbenova:

dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Bc. Renáta Polzerová

Obránců Míru:

dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Soňa Šindlerová

Kořenského:

dvoutřídní mateřská škola, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Ing. Zuzana Holá, DiS.

Ve všech školkách je provozní doba od 6,00 do 16,00 hodin

Mateřská škola poskytuje standardní předškolní vzdělávání, které je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem Barevný kVítek. Název programu je odvozen z našeho zaměření - poskytování maximálně pestré a barevné vzdělávací nabídky, ze které si dítě vybírá dle svých zájmů a potřeb. Cílem je rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého dítěte podle jeho možností, zájmů a potřeb.

Informace pro rodiče:

  • V kalendáři očekávejte události týkající se všech našich mateřských škol. Po rozkliknutí události se zobrazí podrobnosti.

  • Události jednotlivých školek najdete na jejich stránkách

Aktuality:

Rodiče si na třídních schůzkách odsouhlasili poskytnutí účelového daru na akce dětí v mateřské škole ve výši 500 Kč. Tyto peníze mohou a budou sloužit pouze na akce dětí v tomto školním roce 2022/2023. Zůstatek bude použit na konci roku na akci "Rozloučení se školkou".

Zaplatit můžete na účet školky 1652023309/0800, uveďte variabilní symbol dítěte a do poznámky pro příjemce je důležité uvést "Účelový dar na akce dětí". Každý zákonný zástupce dostane potvrzení o poskytnutí daru.

Děkujeme.

Kontakty:

Dokumenty školy (odkaz na externí úložiště Google disk):

Barevný kVítek.pdf
Školní řád.pdf
Vnitřní řád školní jídelny.pdf
kritéria na web.pdf

Pokud dokumenty nemůžete otevřít, povolte na vašem počítači otevírání vyskakovacích oken.

Zapojení mateřské školy do projektů: