Mateřská škola Ostrava Vítkovice, Prokopa Velikého 37

Naše mateřská škola má čtyři samostatné budovy:

Prokopa Velikého: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, ředitelka mateřské školy Mgr. Ema Hýžová

Erbenova: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Bc. Renáta Polzerová

Obránců Míru: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Soňa Šindlerová

Kořenského: dvoutřídní mateřská škola, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Bc. Michaela Richterová

Ve všech školkách je provozní doba od 6,00 do 16,00 hodin

Mateřská škola poskytuje standardní předškolní vzdělávání, které je realizováno v  souladu se školním vzdělávacím programem Barevný kVítek. Název programu je odvozen z našeho zaměření - poskytování maximálně pestré a barevné vzdělávací nabídky, ze které si dítě vybírá dle svých zájmů a potřeb. Cílem je rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého dítěte podle jeho možností, zájmů a potřeb. 

Informace pro rodiče:


Aktuality:

Naše mateřská škola byla Českou školní inspekcí oceněna jako škola, která může být příkladem ostatním v oblasti diagnostiky a tvorbě vývojového portfolia dětí.  Zde odkaz na web ČŠI "Příklady inspirativní praxe" https://www.kvalitniskola.cz/Namety-a-inspirace/Prehled-PIP/Priklady-z-inspirativni-praxe/PIPN003/PIPN003

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Školné pro školní rok 2024/2025 stanovil zřizovatel mateřské školy (Vyhláška 14/2005 Sb. §6) ve výši 600,- Kč. Další informace na stránce https://www.msprokopavelikeho.cz/základní-informace/informace-pro-rodiče

Rekonstrukce mateřské školy Prokopa Velikého

V současné době probíhá rekonstrukce venkovní kanalizace a střechy mateřské školy. Vnitřní prostory jsou hotovy a my věříme, že se koncem prázdnin budeme stěhovat. Moc se na naši školku těšíme.

Kontakty:

Dokumenty školy (odkaz na externí úložiště Google disk):

Barevný kVítek.pdf
Školní řád .pdf
Vnitřní řád školní jídelny - výdejny.pdf
Inspekční zpráva 2024.pdf

Pokud dokumenty nemůžete otevřít, povolte na vašem počítači otevírání vyskakovacích oken.

Zapojení mateřské školy do projektů:

Projekt spolufinancován EU
Plakát k projektu

Již ukončené projekty najdete v záložce "Děkujeme/Dotace EU"