Mateřská škola Ostrava Vítkovice, Prokopa Velikého 37

Naše mateřská škola má čtyři samostatné budovy:

Prokopa Velikého: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, ředitelka mateřské školy Mgr. Ema Hýžová

Erbenova: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Bc. Renáta Polzerová

Obránců Míru: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Soňa Šindlerová

Kořenského: dvoutřídní mateřská škola, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Bc. Michaela Richterová

Ve všech školkách je provozní doba od 6,00 do 16,00 hodin

Mateřská škola poskytuje standardní předškolní vzdělávání, které je realizováno v  souladu se školním vzdělávacím programem Barevný kVítek. Název programu je odvozen z našeho zaměření - poskytování maximálně pestré a barevné vzdělávací nabídky, ze které si dítě vybírá dle svých zájmů a potřeb. Cílem je rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého dítěte podle jeho možností, zájmů a potřeb. 

Informace pro rodiče:

Aktuality:

Rekonstrukce MŠ Prokopa Velikého

Od 1.9. 2023 se scházíme v náhradních prostorech. Těšíme se na návrat do naší školky, ale na to si asi počkáme až do nového školního roku.

Na opravy uvnitř budovy naváže oprava střechy a teprve pak se budeme moci vrátit.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Mojráček - časopis pro děti a rodiče

Časopis obsahuje 10 příběhů pro děti od psychologů a tipy pro rodiče. 

Odkaz ke stažení:

Kontakty:

Dokumenty školy (odkaz na externí úložiště Google disk):

Barevný kVítek.pdf
Školní řád.pdf
Vnitřní řád školní jídelny - výdejny.pdf
Inspekční zpráva 2024.pdf

Pokud dokumenty nemůžete otevřít, povolte na vašem počítači otevírání vyskakovacích oken.

Zapojení mateřské školy do projektů:

Projekt spolufinancován EU
Plakát k projektu
Plakát k projektu, spolufinancováno EU