Mateřská škola Ostrava Vítkovice, Prokopa Velikého 37

Naše mateřská škola má čtyři samostatné budovy:

Prokopa Velikého: dvoutřídní mateřská škola s logopedickou třídou, ředitelka mateřské školy Mgr. Ema Hýžová

Erbenova: dvoutřídní mateřská škola s logopedickou třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Bc. Renáta Polzerová

Obránců Míru: dvoutřídní mateřská škola s logopedickou třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Soňa Šindlerová

Kořenského: dvoutřídní mateřská škola, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Anna Vidláková

Ve všech školkách je provozní doba od 6,00 do 16,00 hodin

Informace pro rodiče:

  • Vítáme Vás na našem novém webu. Již nyní zde najdete všechny důležité informace o naší mateřské škole a další budou přibývat.
  • Kroniku školy v nejbližší době opět celou zprovozníme
  • V tomto kalendáři najdete události týkající se všech mateřských škol. Po rozkliknutí události se zobrazí podrobnosti.
  • Události jednotlivých školek najdete na jejich stránkách.

Školka v přírodě je potvrzena v období od 10. do 14. června. Prosíme rodiče o zaplacení zálohy na účet školky do 5.1.2019. Záloha 700,- Kč, účet 1652023309/0800, variabilní symbol stejný jako při platbě školného, stravného, poznámka pro příjemce - škola v přírodě

Dokumenty školy:

Barevný kVítek švp.pdf
Vnitřní řád jídelny.pdf
Školní řád.pdf
Směrnice k zajištění bezpečnosti 2018.pdf
Úplata za vzdělávání 2018.pdf
Kritéria čb2018_2019součást přihlášky.pdf

Pokud dokumenty nemůžete otevřít, povolte na vašem počítači otevírání vyskakovacích oken.

Kontakty: