Mateřská škola Ostrava Vítkovice, Prokopa Velikého 37

Naše mateřská škola má čtyři samostatné budovy:

Prokopa Velikého: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, ředitelka mateřské školy Mgr. Ema Hýžová

Erbenova: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Bc. Renáta Polzerová

Obránců Míru: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Soňa Šindlerová

Kořenského: dvoutřídní mateřská škola, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Bc. Michaela Richterová

Ve všech školkách je provozní doba od 6,00 do 16,00 hodin

Mateřská škola poskytuje standardní předškolní vzdělávání, které je realizováno v  souladu se školním vzdělávacím programem Barevný kVítek. Název programu je odvozen z našeho zaměření - poskytování maximálně pestré a barevné vzdělávací nabídky, ze které si dítě vybírá dle svých zájmů a potřeb. Cílem je rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého dítěte podle jeho možností, zájmů a potřeb. 

Informace pro rodiče:

Aktuality:

Rekonstrukce MŠ Prokopa Velikého

Od 1.9. se scházíme v náhradních prostorech. Rekonstrukce bude probíhat celé první pololetí. Už se moc těšíme.

Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka

Na akci uvidíte také děti všech našich mateřských škol se společným vystoupením.

Máte-li zájem o poukázky na balíček, jsou od pondělí 6.11. k zakoupení ve všech budovách MŠ. 

Informace z třídních schůzek

Na třídních schůzkách, které probíhaly během měsíce září ve všech našich budovách, schválili rodiče účelový dar na akce dětí ve výši 500,- Kč. Z tohoto daru budeme hradit všechny placené akce ve školním roce 2023/2024. Celý objem peněz bude vyčerpán do 30.6.2024.

Číslo účtu: 1652023309/0800, do poznámky uveďte účelový dar na akce dětí, nezapomeňte na variabilní symbol vašeho dítěte.

Děkujeme.

Kontakty:

Dokumenty školy (odkaz na externí úložiště Google disk):

Školní vzdělávací program Barevný kVítek.pdf
Školní řád.pdf
Vnitřní řád školní jídelny.pdf
kritéria na web.pdf

Pokud dokumenty nemůžete otevřít, povolte na vašem počítači otevírání vyskakovacích oken.

Zapojení mateřské školy do projektů:

Projekt spolufinancován EU
Plakát k projektu
Plakát k projektu, spolufinancováno EU