Erbenka

Informace pro rodiče:

Školní rok 2023/2024

"Angličtina ve školce": od tohoto školního roku nebude angličtina jako odpolední aktivita, ale všechny děti budou seznamovány s cizím jazykem v průběhu vzdělávání. Jedná se o jednoduchá slovíčka, fráze, cvičení s anglickými říkankami, písněmi apod.

Pokud děti nespí, mají nižší potřebu spánku, nemusí ležet na lehátku, ale po určitém období odpočinku vstávají a hrají si klidné hry, individuálně se těmto dětem věnujeme, procvičujeme grafomotoriku, logopedii, řešíme různé úkoly apod.

Každou středu budou pro tyto děti připraveny tyto programy:

S paní učitelkou Lenkou budou rozvíjet kognitivní a předškolní dovednosti prostřednictvím prvků šachové hry.

S paní učitelkou Denisou budou děti čekat logické a vědomostní hry (SMART, MINDOK),  budou se učit základy programování  s robotickými hračkami, vytvářet elektrické obvody se stavebnicí Boffin apod.

Každý týden je pro děti připravena interaktivní školička, kde objevují, že tablety se dají používat i k jinému účelu než ke hrám. Budeme se učit fotografovat, upravovat fotografie, nahrávat videa, tvořit krátké příběhy. V aplikaci měření budou děti rozvíjet předmatematické dovednosti, orientaci v prostoru a pravolevou orientaci. Naučíme se používat hlasové zadávání na Google, vyhledávat v mapách apod.

Již tradičně probíhá 1x týdně Metoda dobrého startu pro všechny předškolní děti na všech našich školkách. Více zde: https://www.msprokopavelikeho.cz/základní-informace/metoda-dobrého-startu

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:

Bc. Renáta Polzerová - zástupkyně ředitelky, logoped - třída Myšek, speciální třída

Bc. Lenka Milúchová - logoped, učitelka ve třídě Myšek - speciální třída

Bc.  Denisa Dembowski - učitelka ve třídě Koček

Mgr. Ivanka Lukavcová - učitelka ve třídě Koček

Ivana Balleková - asistentka pedagoga ve třídě Myšek

Pracovnice provozu:

Yvona Blažková 

Jana  Pščolková