Erbenka

Informace pro rodiče:

  • V kalendáři najdete všechny akce, které budeme ve školce pořádat. Po kliknutí na událost v kalendáři se vám zobrazí podrobnosti.

  • Zde očekávejte další důležité informace, například o platbách, potřebách dětí, podrobnosti o akcích apod.

Aktuality:

Rodiče si na třídních schůzkách dne 14.9.2022 odsouhlasili poskytnutí účelového daru na akce dětí v mateřské škole ve výši 500 Kč. Tyto peníze mohou a budou sloužit pouze na akce dětí v tomto školním roce 2022/2023. Zůstatek bude použit na konci roku na akci "Rozloučení se školkou".

Zaplatit můžete na účet školky 1652023309/0800, uveďte variabilní symbol dítěte a do poznámky pro příjemce je důležité uvést "Účelový dar na akce dětí". Každý zákonný zástupce dostane potvrzení o poskytnutí daru.

Pokud nemáte účet, můžete zaplatit hotově paní účetní nebo paní zástupkyni na jednotlivých školkách.

Děkujeme.

Školní rok 2022/2023

  • Angličtina

"Angličtina ve školce": od tohoto školního roku nebude angličtina jako odpolední aktivita, ale všechny děti budou seznamovány s cizím jazykem v průběhu vzdělávání. Jedná se o jednoduchá slovíčka, fráze, cvičení s anglickými říkankami, písněmi apod.

  • Nespací aktivity

Pokud děti nespí, mají nižší potřebu spánku, nemusí ležet na lehátku, ale po určitém období odpočinku vstávají a hrají si klidné hry, individuálně se těmto dětem věnujeme, procvičujeme grafomotoriku, logopedii, řešíme různé úkoly apod.

Každou středu budou pro tyto děti připraveny tyto programy:

  • Šachohraní

S paní učitelkou Lenkou budou rozvíjet kognitivní a předškolní dovednosti prostřednictvím prvků šachové hry.

  • Logické hry

S paní učitelkou Denisou budou děti čekat logické a vědomostní hry (SMART, MINDOK), budou se učit základy programování s robotickými hračkami, vytvářet elektrické obvody se stavebnicí Boffin apod.

  • Interaktivní školička

Každý týden je pro děti připravena interaktivní školička, kde objevují, že tablety se dají používat i k jinému účelu než ke hrám. Budeme se učit fotografovat, upravovat fotografie, nahrávat videa, tvořit krátké příběhy. V aplikaci měření budou děti rozvíjet předmatematické dovednosti, orientaci v prostoru a pravolevou orientaci. Naučíme se používat hlasové zadávání na Google, vyhledávat v mapách apod.

  • Metoda dobrého startu

Již tradičně probíhá 1x týdně Metoda dobrého startu pro všechny předškolní děti na všech našich školkách. Více zde: https://www.msprokopavelikeho.cz/základní-informace/metoda-dobrého-startu


Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:

Bc. Renáta Polzerová - zástupkyně ředitelky, logoped - třída Myšek, speciální třída

Bc. Lenka Milúchová - logoped, učitelka ve třídě Myšek - speciální třída

Bc. Denisa Dembowski - učitelka ve třídě Koček

Mgr. Ivanka Lukavcová - učitelka ve třídě Koček

Ivana Balleková - asistentka pedagoga ve třídě Myšek

Pracovnice provozu:

Yvona Blažková

Jana Pščolková