Informace pro rodiče

Co bych měl znát, než půjdu do školky:

Znát své jméno a svoji značku v MŠ.

Poznat si své věci (oblečení, pyžamo, papuče, boty apod.)

Umět smrkat, používat kapesník.

Znát základy společenského jednání (pozdrav, poděkování, omluva).

Držet správně lžíci a snažit se samostatně najíst (nečekat, až mne dospělí nakrmí).

Napít se z hrníčku bez dopomoci dospělého.

Zajít si na záchod a snažit se utírat po použití WC – učitelka kontroluje (nepoužívat plínky, ani doma).

Samostatně si umýt ruce mýdlem + pustit si vodu.

Nazouvat papuče a boty.

Oblékat jednoduché oblečení – tepláky, punčošky, tričko apod.

Co budu ve školce potřebovat:

Papuče - podepsané

Převlečení do třídy, převlečení na zahradu - vše podepsané

Pyžamo - podepsané

Zubní kartáček

Zubní pastu

Papírové kapesníky - 4 balíky na školní rok (můžete přinést všechny najednou, nebo postupně 1x za čtvrt roku)

Pokyny k platbám

Stravné:

Výše stravného: Děti s celodenní docházkou: 34,- Kč, děti sedmileté: 36,- Kč

Platbu ve výši 800,- Kč uhraďte do 20. předchozího měsíce převodem na účet 19-1652023309/0800.

Děti s odloženou školní docházkou platí 850,- Kč.

Variabilní symbol je specifický pro každé dítě, VS získáte u paní učitelky.

Vyúčtování bude prováděno pololetně.

Děti s nezaplaceným stravným nemohou být ve školce stravovány!

Školné:

Školné ve výši 300,- Kč se hradí bezhotovostně.

Splatnost 20. na následující měsíc. Platbu uhraďte převodem na účet 1652023309/0800.

Školné neplatí děti předškolní, děti s odloženou školní docházkou, rodiče v hmotné nouzi a děti v pěstounské péči.

Informace o pověřenci školy GDPR

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, Mgr. Tomáš Zacha, advokát, ev. č. ČAK: 10038,

emailová adresa: dpoostrava@konecna-zacha.com

telefonní číslo: +420 775 730 022 - úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00.

Kontakt na správce osobních údajů:

Mateřská škola Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 37, příspěvková organizace;

emailová adresa: reditelstvi@msprokopavelikeho.cz

telefonní číslo: 602 412 760

Kontaktní osoba: Mgr. Ema Hýžová, ředitelka školy - v pracovních dnech (nejlépe od 10 do 13 hodin)