Obránci

Informace pro rodiče:

Konzultační hodiny:

Vážení rodiče,

ve dnech 27.3. a 28.3. proběhnou individuální konzultace od 13h - 15h. Na konkrétní čas se prosím domluvte s paní třídní učitelkou.

Tyto hodiny jsou určeny k informování rodičů o vývoji jejich dítěte a o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Cílem konzultace je, aby se pedagogové s rodiči domluvili na společném postupu při vývoji a vzdělávání. Konzultace jsou určeny především pro rodiče předškolních dětí a dětí s OŠD ( v případě zájmu i pro dětí mladšího věku).

Aktivity pro rozvoj dětí

Metoda dobrého startu je zařazena do výchovně vzdělávacího procesu každý čtvrtek v dopoledních hodinách. Je určena pro dětí předškolního věku a s OŠD. V MDS  jsou zahrnuta pohybová cvičení na pravolevou orientaci , grafomotorika se procvičuje v kombinaci píseň – pohyb  – grafický vzor

ICT – tablety - rozvoj digitálních kompetencí pomocí ICT probíhá průběžně během každodenních vzdělávacích aktivit (interaktivní tabule, Bee–bot včela). Každé úterý probíhá výuka práce na tabletech v rámci projektu ,,Šablony III“ . Děti se  v hodinách seznamují s aplikacemi fotoaparát, video, koláže, užití QR kódů, plní úkoly ve vzdělávacích programech.

Nespací aktivity- po odpočinku, děti plní úkoly na posilnění paměti, rozvoje logického myšlení, grafomotoriky, vyplňují pracovní listy, hrají společenské hry (délka odpočinku dle individuální potřeby dítěte). 

Pokusy a objevy - 1 x za týden budou součástí nespacích aktivit pokusy a objevy ( ve čtvrtek). K objevování budeme využívat různé lupy, váhy, mikroskopy, encyklopedie atd. Tyto aktivity pomáhají dětem procvičovat smysly, pozornost, logické úsudky.

Kroužek ,,Flétna" (ve středu) - základy hry na flétnu, dětem se bude věnovat paní učitelka Lenka Buroňová.

Angličtina formou hry se děti seznamují s anglickým jazykem (obrázky, říkadla, písničky, pohybové hry). Ve třídě speciální bude probíhat seznamování s angličtinou dle zvážení paní učitelky (individuální schopnosti a možností dětí). 

Logopedické chvilky - dechová ,fonační a artikulační cvičení formou zábavných aktivit.

Aktivity v mš.pdf

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:

Soňa Šindlerová - zástupkyně ředitelky - třída Medvídků 

Lenka Buroňová - učitelka ve třídě Medvídků

Mgr. Věra Moravcová - speciální pedagog - logoped, učitelka ve třídě Broučků - speciální třída

Bc. Kateřina Batelková - logoped, učitelka ve třídě Broučků - speciální třída

Bc. Adéla Jurková - asistentka pedagoga ve třídě Broučků

Pracovnice provozu:

Dáša Kožáková - školnice a kuchařka

Monika Mičková - školnice a kuchařka