Obránci

Informace pro rodiče:

  • V kalendáři najdete všechny akce, které budeme ve školce pořádat. Po kliknutí na událost v kalendáři se vám zobrazí podrobnosti.

  • Prosíme, kontrolujte kalendář nahoře na stránce. Máte tam nové akce. Měsíce přepnete šipkami v levém horním rohu kalendáře.

  • Zde očekávejte další důležité informace, například o platbách, potřebách dětí, podrobnosti o akcích apod.

Aktivity v mš.pdf

AKTIVITY V MŠ PRO ROZVOJ DĚTÍ

Metoda dobrého startu je zařazena do výchovně vzdělávacího procesu každý čtvrtek v dopoledních hodinách. Je určena pro dětí předškolního věku a s OŠD. V MDS jsou zahrnuta pohybová cvičení na pravolevou orientaci , grafomotorika se procvičuje v kombinaci píseň – pohyb – grafický vzor.

ICT – tablety - rozvoj digitálních kompetencí pomocí ICT probíhá průběžně během každodenních vzdělávacích aktivit (interaktivní tabule, Bee–bot včela). Každé úterý probíhá výuka práce na tabletech v rámci projektu ,,Šablony III“ . Děti se v hodinách seznamují s aplikacemi fotoaparát, video, koláže, užití QR kódů, plní úkoly ve vzdělávacích programech .

Nespací aktivity- po odpočinku, děti plní úkoly na posilnění paměti, rozvoje logického myšlení, grafomotoriky, vyplňují pracovní listy, hrají společenské hry (délka odpočinku dle individuální potřeby dítěte).

Angličtina ( připravujeme) formou hry se děti seznamují s anglickým jazykem (obrázky, říkadla, písničky, pohybové hry). Ve třídě speciální bude probíhat seznamování s angličtinou dle zvážení paní učitelky (individuální schopnosti a možností dětí).

Logopedické chvilky - dechová ,fonační a artikulační cvičení formou zábavných aktivit.

Konzultační hodiny (proběhly 16 -17.3)

Vážení rodiče, individuální konzultace s vyučujícími jsou možné kdykoliv během školního roku, a to po vzájemné domluvě s paní učitelkou .

Tyto hodiny jsou určeny k informování rodičů o vývoji jejich dítěte a o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Cílem konzultace je, aby se pedagogové s rodiči domluvili na společném postupu při vývoji a vzdělávání. Konzultace jsou určeny především pro rodiče předškolních dětí a dětí s OŠD ( v případě zájmu i pro dětí mladšího věku).

18.5.2022 Návštěva kozí farmy v Havířově

(Program hrazen z projektu ,,Barevný kvítek III ")

Program o chovu a využití hospodářských zvířat. Děti si prohlédnou nejen samotnou kozí farmu, ale i ostatní domácí zvířata chované na dvoře, seznámí se s životem na farmě. Doprava - zajištěný autobus (odjezd z MŠ v 8h, příjezd do MŠ V 12:30 H. Zabalte dětem do baťůžku pití, malou svačinku ( sladkost, ovoce), pláštěnku. Oblečte dětem pohodlné sportovní oblečení, pevnou obuv.

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:

Soňa Šindlerová - zástupkyně ředitelky - třída Medvídků

Lenka Buroňová - učitelka ve třídě Medvídků

Mgr. Věra Moravcová - speciální pedagog - logoped, učitelka ve třídě Broučků - speciální třída

Bc. Kateřina Batelková - logoped, učitelka ve třídě Broučků - speciální třída

Bc. Adéla Jurková - asistentka pedagoga ve třídě Broučků

Pracovnice provozu:

Dáša Kožáková - školnice a kuchařka

Monika Mičková - školnice a kuchařka