Obránci

Informace pro rodiče:

Logo Evropské unie
Logo Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava

Prevence předčasných odchodů ze vzdělání u předškolních dětí v Ostravě 

Od 1.12.2023 jsme zapojeni v projektu ,, Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání u předškolních dětí v Ostravě".  Na projektu se podílí ,,Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava " a je financováno Evropskou unií. Terenní pracovník inkluze pomáhá ohroženým dětem s adaptačním procesem ve třídách , procvičuje s dětmi běžné dovednosti, které využijí v MŠ.  V případě potřeby zajistí kontakt s odborníky ( logoped, psycholog, psychiatr, právník atd.) Pro bližší informace kontaktujte terénního pracovníka paní Kateřinu Onderkovou ( telefonní kontakt MŠ Obránců mírů , 724 037 781 ).  

Aktivity pro rozvoj dětí ve školním roce 2023/2024

Metoda dobrého startu je zařazena do výchovně vzdělávacího procesu každý čtvrtek v dopoledních hodinách. Je určena pro dětí předškolního věku a s OŠD. V MDS  jsou zahrnuta pohybová cvičení na pravolevou orientaci , grafomotorika se procvičuje v kombinaci píseň – pohyb  – grafický vzor

ICT – tablety - rozvoj digitálních kompetencí pomocí ICT probíhá průběžně během každodenních vzdělávacích aktivit (interaktivní tabule, Bee–bot včela, tablety).

Nespací aktivity- po odpočinku, děti plní úkoly na posilnění paměti, rozvoje logického myšlení, grafomotoriky, vyplňují pracovní listy, hrají společenské hry (délka odpočinku dle individuální potřeby dítěte). 

Pokusy a objevy - 1 x za týden budou součástí nespacích aktivit pokusy a objevy ( ve čtvrtek). K objevování budeme využívat různé lupy, váhy, mikroskopy, encyklopedie atd. Tyto aktivity pomáhají dětem procvičovat smysly, pozornost, logické úsudky.

Kroužek ,,Flétna" (ve středu) - základy hry na flétnu, dětem se bude věnovat paní učitelka Lenka Buroňová.

Angličtina formou hry se děti seznamují s anglickým jazykem (obrázky, říkadla, písničky, pohybové hry). Ve třídě speciální bude probíhat seznamování s angličtinou dle zvážení paní učitelky (individuální schopnosti a možností dětí). 

Logopedické chvilky - dechová, fonační a artikulační cvičení formou zábavných aktivit.

Aktivity v mš.pdf

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:

Soňa Šindlerová - zástupkyně ředitelky - třída Medvídků 

Lenka Buroňová - učitelka ve třídě Medvídků

Mgr. Věra Moravcová - speciální pedagog - logoped, učitelka ve třídě Broučků - speciální třída

Bc. Kateřina Batelková -  učitelka ve třídě Broučků - speciální třída

Bc. Adéla Jurková - asistentka pedagoga ve třídě Broučků

Terénní pracovník:

Kateřina Onderková

Pracovnice provozu:

Dáša Kožáková - školnice a kuchařka

Monika Mičková - školnice a kuchařka