Děkujeme

2019

Bivoj

Mírová 18, Ostrava Vítkovice

Firma poskytla všem dětem (150 dětí) párky na párek v rohlíku. Občerstvení bylo součástí oslav Dne dětí.

i-květiny

náměstí Jiřího z Poděbrad

Firma poskytla dětem v mateřské škole Obránců míru květiny pro maminky k Svátku matek

Šárka Kašparová

Lahůdky náměstí Jiřího z Poděbrad

Firma poskytla dětem v mateřské škole Obránců míru sladkosti

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL poskytl mateřské škole Erbenova příspěvek ve výši 13105,-Kč na financování činností spojených s předškolním vzděláváním. O tento dar jsme nežádali, ale nadačnímu fondu se líbil náš projekt "Čím budu", který podpořil v loňském roce a rozhodl se, že nás opět podpoří, abychom tento projekt mohli dále rozvíjet.

2018

Revizní činnost s.r.o.

Místecká 103, Ostrava

Firma poskytla dětem mateřské školy Erbenova hračky pod stromeček v hodnotě 4775,-Kč

Č.V.PROTOTYP s.r.o.

Ostrava Hrabová

Firma poskytla finanční dar mateřské škole Erbenova ve výši 10000,-Kč na hračky a pomůcky pro speciální třídu Myšek.

Firma poskytla finanční dar 5000,-Kč na zakoupení hraček a učebních pomůcek pro děti mateřské školy.

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. věnovala mateřské škole Prokopa Velikého 40000,-Kč na pomůcky pro zdravý psychomotorický vývoj našich dětí.

Statutární město Ostrava poskytlo naší mateřské škole dotaci ve výši 40000,- Kč na projekt "Budeme připraveni na školu" mateřské školy Prokopa Velikého (Erbenova), který je zaměřen především na rozvoj logického myšlení a řeči.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL poskytl panu Danielu Dřímalovi (zaměstnanecký grant) finanční příspěvek ve výší 34000,- Kč na projekt "Čím budu" mateřské školy Erbenova. Za poskytnutý příspěvek byla zakoupena Polikarpova stavebnice.

ArcelorMittal poskytl zaměstnanecký grant panu Romanu Dallosovi ve výši 14750,-Kč, který byl použit na nákup molitanových stavebnic pro děti mateřské školy Kořenského.

2017

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 55000,- Kč na projekt "Vesele do školy" mateřské školy Prokopa Velikého, který je zaměřen na snadnější vstup našich předškoláků na základní školu a podporu školních úspěchů.

Č.V.PROTOTYP s.r.o.

Ostrava Hrabová

Firma poskytla finanční dar mateřské škole Prokopa Velikého ve výši 10000,-Kč na hračky a pomůcky pro speciální třídu Myšek.

2016

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 40 000,- Kč na projekt "Zkoumej a tvoř", který probíhá na mateřské škole Obránců míru. Dotaci jsme použili na nákup technických stavebnic, experimentálních a badatelských sad, modelovacích a výtvarných potřeb.

PEKOS GROUP s.r.o

Děkujeme firmě PEKOS GROUP s.r.o, za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč na zakoupení hraček a učebních pomůcek děti v mateřské škole Erbenova.

MM reality

Paní Bartošková poskytla mateřské škole Erbenova dětské dopravní vesty na bezpečné procházky.

Č.V.Prototyp z Ostravy-Hrabové

Firma darovala mateřské škole Prokopa Velikého 10000,-Kč.

ArcelorMittal Ostrava a.s. poskytl mateřské škole Prokopa Velikého dotaci ve výši 15000,- Kč na nákup balančního mostu na školní zahradě.

2015

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 20 000,- Kč na rozvoj hudebních dovedností našich dětí a nákup hudebních nástrojů pro hudební výchovu.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL poskytl naší organizace dotaci ve výši 190 000,-Kč na nákup interaktivních tabulí, programů na tyto tabule a nákup logopedických programů na PC a interaktivní tabule.

Jakarta s.r.o.

Jakartovice

Firma poskytla sponzorský dar mateřské škole Erbenova ve výši 30000,-Kč na zakoupení hraček a učebních pomůcek pro děti.

Č.V.PROTOTYP s.r.o.

Ostrava Hrabová

Firma poskytla finanční dar mateřské škole Prokopa Velikého ve výši 10000,-Kč na hračky a pomůcky pro speciální třídu Myšek.

2014

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 30 000,- Kč na projekt "Pohyb pro život", který byl zaměřen na rozvoj sportu a hrubé motoriky dětí předškolního věku.

Děkujeme všem rodičům i přátelům školy, kteří nám v uplynulém období, ve školním roce 2014 - 2015 věnovali sponzorský příspěvek. Díky Vám měly děti ve školce Prokopa Velikého úžasnou oslavu Dne dětí, na školce Erbenova získali perfektní podložky na cvičení i nové koloběžky, na Kořenského mají nové koloběžky apod. Téměř všichni jste se finančně podíleli na nákupu dárků dětem pod stromeček. Všem ještě jednou děkujeme.

Vážení rodiče, přátelé, dárci, pokud se rozhodnete sponzorovat naši organizaci, můžete uplatnit daňový odpočet.

Jaké jsou podmínky pro sponzorování? Podmínky pro sponzoring upravuje Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu, stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.).

Fyzické osoby - hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč a maximálně 15% ze základu daně. Právnické osoby - hodnota daru minimálně 2.000,- Kč, maximálně 10% ze základu daně.

Odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání.

Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet? Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru organizaci. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani v březnové výplatě. Pokud zaměstnanec podává sám daňové přiznání, provede si vyúčtování sám a odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.

2013

Magistrát města Ostravy poskytl dotaci 30 000,- Kč na projekt "Připraveni na školu", který se zaměřil na rozvoj řeči, porozumění i produkci, rozvoj sluchu i jemné motoriky a motoriky mluvidel.

2012

Projekt "Kniha dětem" zaměřen na rozvoj vztahu dětí ke knize a čtení. Magistrát města Ostravy podpořil tento projekt 10 000,- Kč. Projekt "Vzdělávání hrou" byl zaměřen na rozvoj logického myšlení dětí, především na nákup Logico tabulek jsme získali jsme 20 000,- Kč.

2011

Projekt "Malý řidič" podpořil Magistrát města Ostravy částkou 10 000,- Kč.

2010

"Kdo sportuje nezlobí" - tento projekt podpořil Magistrát města Ostravy částkou 6 000,- Kč.

2009

Projekt "Malováním proti nudě" podpořil Magistrát města Ostravy částkou 20 000,-Kč.