Děkujeme

2024

logo Ostrava Vítkovice

Dohoda naší Městské části Vítkovice a DOV pokračuje i v roce 2024. Na jaře absolvovaly děti všech mateřských škol Projektové dny a volný vstup do Dětského světa techniky, na podzim nás ještě čeká Malý řemeslník.

Hry dětí v Dětském světě techniky
logo Sokol TJ

Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice zapůjčila za symbolickou částku svoji tělocvičnu v Českém domě. 

Po dobu 5 měsíců mohou děti z naší mateřské školy docházet 1x týdně do tělocvičny, kde jsou jim k dispozici různá sportovní náčiní.

Cvičení dětí v Sokole Ostrava Vítkovice
logo firmy

Firma Č.V. Prototyp z Ostravy-Hrabové darovala MŠ Erbenova částku 10 000,- Kč na učební a výtvarné pomůcky pro děti. 

logo Ostrava

Statutární město Ostrava poskytlo naší organizaci dotaci ve výši 70000,- Kč na projekt "Jaro, léto, podzim, zima, na zahradě je vždy prima" v mateřské škole Obránců míru.

2023

WOMEN FOR WOMEN o.p.s. poskytla mateřské škole dar na stravování dětí v mateřské škole ve výši 11 850,- Kč.

logo firmy

Firma Č.V. Prototyp z Ostravy-Hrabové darovala MŠ Erbenova částku 10 000,- Kč na učební a výtvarné pomůcky pro děti. 

logo Ostrava Vítkovice

Dohoda naší Městské části Vítkovice a DOV pokračuje i v roce 2023. Na jaře absolvovaly děti všech mateřských škol Malého řemeslníka, na podzim nás ještě čeká vstup do Dětského světa techniky a projektový den ve Světě techniky. 

fotografie dětí ve Světě techniky
logo Ostrava

Statutární město Ostrava poskytlo naší organizaci dotaci ve výši 40000,- Kč na projekt "Pojď si hrát, pohyb je náš kamarád" v mateřské škole Kořenského.

Škola se v rámci dotace vybavila novým TV náčiním a nářadím, novými barevnými pomůckami, které samy o sobě mnohé děti motivují k pohybu. 

Děti s obručemi
logo Sokol TJ

Tělocvičná jednota 

Sokol Vítkovice

Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice zapůjčila za symbolickou částku svoji tělocvičnu v Českém domě. 

Po dobu 5 měsíců mohou děti z naší mateřské školy docházet 1x týdně do tělocvičny, kde jsou jim k dispozici různá sportovní náčiní.


fotografie dětí v tělocvičně

2022

logo firmy

Firma Č.V. Prototyp z Ostravy-Hrabové darovala MŠ Erbenova částku 10 000,- Kč na učební a výtvarné pomůcky pro děti. 

logo Ostrava Vítkovice

Díky dohodě DOV a naší městské části měly děti naší mateřské školy možnost absolvovat některé programy. V tomto roce absolvovaly děti MŠ Kořenského a částečně i děti MŠ Obránců míru skvělý program "Malý řemeslník", děti všech mateřských škol navštívily 3D kino a "Tajemný Pacifik", mohly si dopoledne zahrát v Dětském světě a společně s rodiči a paní učitelkami navštívili Dětský svět také odpoledne. Na podzim náš ještě čekají projektové dny, kdy se naše děti dozví, jaký je obvod, ve kterém žijí a jaké je jeho historie.

Obrázek dětí v Dolní oblasti Vítkovice

Statutární město Ostrava poskytlo naší organizaci dotaci ve výši 40000,- Kč na projekt "Vnímáme svět všemi smysly" v mateřské škole Erbenova.

Děti s pomůckami zakoupenými z dotace

Artio s.r.o., Ostrava Vítkovice

Od firmy jsme získali 3 korkové nástěnky. 

Pojišťovna oblékla děti do reflexních vest. Už se těšíme na procházky.

2021

Díky dohodě DOV a naší městské části měly děti naší mateřské školy možnost absolvovat některé programy. V tomto roce absolvovaly děti MŠ Erbenova a Prokopa Velikého skvělý program "Malý řemeslník"

Obrázek dětí v Dolní oblasti Vítkovice

Statutární město Ostrava poskytlo naší organizaci dotaci ve výši 40000,- Kč na projekt "Podpora grafomotorických dovedností" v mateřské Prokopa Velikého. 


Pomůcky zakoupené z příspěvku SMO.

Za tento příspěvek pořídíme rytmické hudební nástroje a molitanové sedáky, které využijeme hlavně pro rozvoj rytmizace v Metodě dobrého startu. Pro správný úchop psacího náčiní, který se musíme teprve pořádně naučit, jsme zakoupili speciální držáky na tužky pro lepší pochopení a nácvik správného úchopu. 

Protože již několik let docházíme do domovů pro seniory, zpíváme a přednášíme, rytmické nástroje využijeme také při těchto návštěvách. Z příspěvku jsme pořídili také klávesy, které budeme při těchto návštěvách také využívat.

Č.V.PROTOTYP s.r.o.

Ostrava Hrabová

Firma poskytla finanční dar mateřské škole Erbenova ve výši 10000,-Kč na hračky a učební pomůcky.

2020

logo města Ostrava

Statutární město Ostrava poskytlo naší mateřské škole dotaci ve výši 40000,- Kč na projekt "Rok mezigeneračního učení a zábavy", který bude probíhat na mateřské škole Obránců míru.

fotografie k textu, děti s novými prvky na zahradě

Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili nové vybavení na školní zahradu, kde jsme vytvořili prostor, pro posezení u ohniště a sestavili jsme pocitový chodníček k rozvíjení smyslového vnímání. Další novinky jsou k vidění na přiložených snímcích.

Cílem projektu je zvýšit pozitivní vztah ke škole a k předškolnímu vzdělávání, podporovat zdravé sebevědomí a spojovat skupiny rozličného věku. Rodičům nabídnout smysluplné využití volného času se svým dítětem.

Chtěli bychom v dětech odbourávat ostych z vystoupení před jinými lidmi, strach z neznámého prostředí. Při setkávání se seniory předávat vzájemné zkušenosti a hodnoty, seniorům předávat energii z dětské radosti. Uvědomovat si báječný a obohacující pocit společného prožitku při vzájemném naslouchání mezi dospělými a dětmi. Chtěli bychom pozvat do naší MŠ děti z jiných mateřských škol a děti 1.stupně ZŠ.

Č.V.PROTOTYP s.r.o.

Ostrava Hrabová

Firma poskytla finanční dar mateřské škole Erbenova ve výši 10000,-Kč na hračky a učební pomůcky.

2019

Logo Ostrava!!!

Statutární město Ostrava poskytlo naší mateřské škole dotaci ve výši 40000,- Kč na projekt "Emoce nejsou nemoce" v mateřské škole Kořenského. 

Emoce provázejí člověka už od narození a s každým rokem se emoční inteligence zvyšuje.

V předškolním období, kdy u dětí probíhá tzv. „citová revoluce“, se emoce postupně formují a dozrávají. Proto jsme se rozhodli dětem s jejich vnitřním světem pomoci, aby si uvědomovaly své pocity, uměly popsat, co právě prožívají, nebály se své emoce projevovat a sdílet je s ostatními. 

fotografie dětí ve školce
fotografie dětí ve školce

Č.V.PROTOTYP s.r.o.

Ostrava Hrabová

Firma poskytla finanční dar mateřské škole Erbenova ve výši 10000,-Kč na hračky a pomůcky pro speciální třídu Myšek.

Bivoj

Mírová 18, Ostrava Vítkovice

Firma poskytla všem dětem (150 dětí) párky na párek v rohlíku. Občerstvení bylo součástí oslav Dne dětí.

i-květiny

náměstí Jiřího z Poděbrad

Firma poskytla dětem v mateřské škole Obránců míru květiny pro maminky k Svátku matek

Šárka Kašparová

Lahůdky náměstí Jiřího z Poděbrad

Firma poskytla dětem v mateřské škole Obránců míru sladkosti

logo Vítkovice Steel

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL poskytl mateřské škole Erbenova příspěvek ve výši 13105,-Kč na financování činností spojených s předškolním vzděláváním. O tento dar jsme nežádali, ale nadačnímu fondu se líbil náš projekt "Čím budu", který podpořil v loňském roce a rozhodl se, že nás opět podpoří, abychom tento projekt mohli dále rozvíjet.

2018

Revizní činnost s.r.o.

Místecká 103, Ostrava

Firma poskytla dětem mateřské školy Erbenova hračky pod stromeček v hodnotě 4775,-Kč

Č.V.PROTOTYP s.r.o.

Ostrava Hrabová

Firma poskytla finanční dar mateřské škole Erbenova ve výši 10000,-Kč na hračky a pomůcky pro speciální třídu Myšek.

logo Temex

Firma poskytla finanční dar 5000,-Kč na zakoupení hraček a učebních pomůcek pro děti mateřské školy.

logo Dr. Max

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. věnovala mateřské škole Prokopa Velikého 40000,-Kč na pomůcky pro zdravý psychomotorický vývoj našich dětí.

fotografie dětí
logo Ostrava!!!

Statutární město Ostrava poskytlo naší mateřské škole dotaci ve výši 40000,- Kč na projekt "Budeme připraveni na školu" mateřské školy Prokopa Velikého (Erbenova), který je zaměřen především na rozvoj logického myšlení a řeči.

fotografie dětí
logo Vítkovice Steel

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL poskytl panu Danielu Dřímalovi (zaměstnanecký grant) finanční příspěvek ve výší 34000,- Kč na projekt "Čím budu" mateřské školy Erbenova. Za poskytnutý příspěvek byla zakoupena Polikarpova stavebnice. 

fotografie dětí
logo ArcelorMittal

ArcelorMittal poskytl zaměstnanecký grant panu Romanu Dallosovi ve výši 14750,-Kč, který byl použit na nákup molitanových stavebnic pro děti mateřské školy Kořenského.

fotografie dětí

2017

logo Ostrava!!!

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 55000,- Kč na projekt "Vesele do školy" mateřské školy Prokopa Velikého, který je zaměřen na snadnější vstup našich předškoláků na základní školu a podporu školních úspěchů. 

fotografie pomůcek

Č.V.PROTOTYP s.r.o.

Ostrava Hrabová

Firma poskytla finanční dar mateřské škole Prokopa Velikého ve výši 10000,-Kč na hračky a pomůcky pro speciální třídu Myšek.

2016

logo Ostrava!!!

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 40 000,- Kč na projekt "Zkoumej a tvoř", který probíhá na mateřské škole Obránců míru. Dotaci jsme použili na nákup technických stavebnic, experimentálních a badatelských sad, modelovacích a výtvarných potřeb.

fotografie pomůcek ve školce

PEKOS GROUP s.r.o

Děkujeme firmě PEKOS GROUP s.r.o, za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč na zakoupení hraček a učebních pomůcek děti v mateřské škole Erbenova.

MM reality

Paní Bartošková poskytla mateřské škole Erbenova dětské dopravní vesty na bezpečné procházky.

Č.V.Prototyp z Ostravy-Hrabové 

Firma darovala mateřské škole Prokopa Velikého 10000,-Kč.

logo ArcelorMittal

ArcelorMittal Ostrava a.s. poskytl mateřské škole Prokopa Velikého dotaci ve výši 15000,- Kč na nákup balančního mostu na školní zahradě.

fotografie dětí

2015

logo Ostrava!!!

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 20 000,- Kč na rozvoj hudebních dovedností našich dětí a nákup hudebních nástrojů pro hudební výchovu. 

fotografie hudebních nástrojů ve školce
logo Vítkovice Steel

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL poskytl naší organizace dotaci ve výši 190 000,-Kč na nákup interaktivních tabulí, programů na tyto tabule a nákup logopedických programů na PC a interaktivní tabule. 

fotografie dětí u tabule

Jakarta s.r.o.

Jakartovice

Firma poskytla sponzorský dar mateřské škole Erbenova ve výši 30000,-Kč na zakoupení hraček a učebních pomůcek pro děti.

Č.V.PROTOTYP s.r.o.

Ostrava Hrabová

Firma poskytla finanční dar mateřské škole Prokopa Velikého ve výši 10000,-Kč na hračky a pomůcky pro speciální třídu Myšek.

2014

logo Ostrava!!!

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 30 000,- Kč na projekt "Pohyb pro život", který byl zaměřen na rozvoj sportu a hrubé motoriky dětí předškolního věku. 

fotografie dětí

Děkujeme všem rodičům i přátelům školy, kteří nám v uplynulém období, ve školním roce 2014 - 2015 věnovali sponzorský příspěvek. Díky Vám měly děti ve školce Prokopa Velikého úžasnou oslavu Dne dětí, na školce Erbenova získali perfektní podložky na cvičení i nové koloběžky, na Kořenského mají nové koloběžky apod. Téměř všichni jste se finančně podíleli na nákupu dárků dětem pod stromeček. Všem ještě jednou děkujeme. 

fotografie dětí ve školce
fotografie dětí na zahradě školy
fotografie dětí s koloběžkami

Vážení rodiče, přátelé, dárci, pokud se rozhodnete sponzorovat naši organizaci, můžete uplatnit daňový odpočet.

Jaké jsou podmínky pro sponzorování? Podmínky pro sponzoring upravuje Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu, stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.). 

Fyzické osoby - hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč a maximálně 15% ze základu daně. Právnické osoby - hodnota daru minimálně 2.000,- Kč, maximálně 10% ze základu daně.

Odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání.

Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet? Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru organizaci. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani v březnové výplatě. Pokud zaměstnanec podává sám daňové přiznání, provede si vyúčtování sám a odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.

2013

logo Ostrava!!!

Magistrát města Ostravy poskytl dotaci 30 000,- Kč na projekt "Připraveni na školu", který se zaměřil na rozvoj řeči, porozumění i produkci, rozvoj sluchu i jemné motoriky a motoriky mluvidel. 

fotografie dětí ve školce

2012

logo Ostrava!!!

Projekt "Kniha dětem" zaměřen na rozvoj vztahu dětí ke knize a čtení. Magistrát města Ostravy podpořil tento projekt 10 000,- Kč. Projekt "Vzdělávání hrou" byl zaměřen na rozvoj logického myšlení dětí, především na nákup Logico tabulek jsme získali jsme 20 000,- Kč. 

fotografie dětí v knihovně
fotografie dětí v knihovně

2011

logo Ostrava!!!

Projekt "Malý řidič" podpořil Magistrát města Ostravy částkou 10 000,- Kč.  

fotografie dětí v parku

2010

logo Ostrava!!!

"Kdo sportuje nezlobí" - tento projekt podpořil Magistrát města Ostravy částkou 6 000,- Kč. 

fotografie dětí v parku
fotografie dětí na trampolíně

2009

logo Ostrava!!!

Projekt "Malováním proti nudě" podpořil Magistrát města Ostravy částkou 20 000,-Kč. 

fotografie dětí ve školce