Děkujeme

2018

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. věnovala mateřské škole Prokopa Velikého 40000,-Kč na pomůcky pro zdravý psychomotorický vývoj našich dětí.

Statutární město Ostrava poskytlo naší mateřské škole dotaci ve výši 40000,- Kč na projekt "Budeme připraveni na školu" mateřské školy Prokopa Velikého (Erbenova), který je zaměřen především na rozvoj logického myšlení a řeči.

Jedním z hlavních úkolů mateřské školy dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu a vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti každého dítěte. I v našich mateřských školách připravujeme děti na vstup do základní školy. V letošním roce dostala Mateřská škola Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 37, budova Erbenova 23 od Statutárního města Ostrava finanční příspěvek 40 tisíc korun na projekt „Budeme připraveni na školu“, který byl zaměřen na všechny děti v mateřské škole, ale především na děti posledního předškolního ročníku. Z příspěvku jsme zakoupili množství pomůcek na rozvoj řeči, slovní zásoby, korekci vad výslovnosti, pomůcky na rozvoj logického myšlení, knihy, pracovní sešity apod. Tyto pomůcky využijeme nejen v letošním roce, ale i v letech budoucích na to, abychom co nejvíce dětem usnadnili jejich vstup do základní školy, a abychom je co nejlépe připravili na školní práci.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL poskytl panu Danielu Dřímalovi (zaměstnanecký grant) finanční příspěvek ve výší 34000,- Kč na projekt "Čím budu" mateřské školy Erbenova. Za poskytnutý příspěvek byla zakoupena Polikarpova stavebnice.

ArcelorMittal poskytl zaměstnanecký grant panu Romanu Dallosovi ve výši 14750,-Kč, který byl použit na nákup molitanových stavebnic pro děti mateřské školy Kořenského.

2017

Magistrát města Ostravy poskytl naší mateřské škole dotaci ve výši 55000,- Kč na projekt "Vesele do školy" mateřské školy Prokopa Velikého, který je zaměřen na snadnější vstup našich předškoláků na základní školu a podporu školních úspěchů.

Č.V.PROTOTYP s.r.o.

Ostrava Hrabová

Firma poskytla finanční dar mateřské škole Prokopa Velikého ve výši 10000,-Kč na hračky a pomůcky pro speciální třídu Myšek.

2016