Dotace EU

Dotace OP VVV pro rok 2018 - 2020 ve výši 727 751 Kč

informační plakát o projektu spolufinancovaném Evropskou unií

Dotace OP VVV pro rok 2016 - 2018 ve výši 506 804 Kč

Informativní plakát o projektu spolufinancovaném Evropskou unií