Dotace EU

Bezplatné stravování ve školách pro děti v sociální nouzi pro 2. pololetí 2023/2024 ve výši 249 775,- Kč

Partner Rodinného a komunitního centra Chaloupka, zajištění terénního pracovníka pro rok 2024, 2025, finanční podpora ve výši 

853 644,- Kč

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MS kraji ve výši 231.750,00 Kč pro 1.pololetí 2023/2024

Dotace OP JAK pro období 2023 - 2025 ve výši 773 110,- Kč

Plakát k projektu EU

Digitalizace - dotace ve výši 135 200,- Kč

Dotace OP PMP pro školní rok 2022 - 2023 ve výši 464 213,40

Projekt MPSV Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci, spolufinancován Evropskou unií, 

Naše mateřská škola je připojena do projektu již po šesté.

Dotace OP PMP pro školní rok 2021 - 2022 ve výši 260 425,20

Projekt MPSV Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci, spolufinancován Evropskou unií, 

Naše mateřská škola je připojena do projektu již po páté.

Dotace OP VVV pro období 2021-2023 ve výši 363 776 Kč

Plakát k projektu EU

Dotace OP VVV pro období 2020 - 2022 ve výši 1 083 880 Kč

Plakát k projektu EU

Dotace OP PMP pro rok 2020 - 2021 ve výši 469 098 Kč

Projekt MPSV Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci, spolufinancován Evropskou unií, 

Naše mateřská škola je připojena do projektu již po čtvrté.

Dotace OP VVV pro rok 2018 - 2020 ve výši 727 751 Kč

informační plakát o projektu spolufinancovaném Evropskou unií

Dotace OP VVV pro rok 2016 - 2018 ve výši 506 804 Kč

Informativní plakát o projektu spolufinancovaném Evropskou unií