Dotace EU

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MS kraji ve výši 231.750,00 Kč

Dotace OP JAK pro období 2023 - 2025 ve výši 773 110,- Kč

Plakát k projektu EU

Digitalizace - dotace ve výši 135 200,- Kč

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie -  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí, jejich digitálních kompetencí a další digitalizaci školy

Mateřská škola zakoupila interaktivní glóby, digitální mikroskopy, roboty pro začátky programování dětí, notebooky pro práci učitelek ve třídě, programy na interaktivní tabule...

loga sponzorů

Dotace OP PMP pro školní rok 2022 - 2023 ve výši 464 213,40

Projekt MPSV Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci, spolufinancován Evropskou unií, 

Naše mateřská škola je připojena do projektu již po šesté.

Dotace OP PMP pro školní rok 2021 - 2022 ve výši 260 425,20

Projekt MPSV Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci, spolufinancován Evropskou unií, 

Naše mateřská škola je připojena do projektu již po páté.

Dotace OP VVV pro období 2021-2023 ve výši 363 776 Kč

Plakát k projektu EU

Dotace OP VVV pro období 2020 - 2022 ve výši 1 083 880 Kč

Plakát k projektu EU

Dotace OP PMP pro rok 2020 - 2021 ve výši 469 098 Kč

Projekt MPSV Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci, spolufinancován Evropskou unií, 

Naše mateřská škola je připojena do projektu již po čtvrté.

Dotace OP VVV pro rok 2018 - 2020 ve výši 727 751 Kč

informační plakát o projektu spolufinancovaném Evropskou unií

Dotace OP VVV pro rok 2016 - 2018 ve výši 506 804 Kč

Informativní plakát o projektu spolufinancovaném Evropskou unií