Aktivity u Myšiček

Ranní pohybové chvilky venku

Venku už nám konečně začalo krásné počasí, a proto většina činností probíhá venku v Sadu Jožky Jabůrkové, nebo na naši školní zahradě. Cvičení na čerstvém vzuchu prospívá našemu zdraví, a přírodní terén nám nabízí spoustu možností pro rozvoj pohybových dovedností, obratnosti, koordinace. Pohyb zároveň propojujeme i s dalšími smyslovými vjemy  - zjišťujeme, co okolo nás voní, co všechno můžeme slyšet, vnímáme různé druhy povrchů při chůzi na pocitovém chodníčku.

Každý máme svoji maminku. V novém tematickém celku jsme se věnovali povídání o tom, že i náš kamarád krteček měl svoji maminku. A že jeho kamarádi, zvířátka, také mají svoje maminky. Poznávali jsme maminky zvířátek žijících na statku, a jejich malá mláďátka. V knížce Domácí zvířátka jsme se seznámili s holčičkou Rozárkou a její babičkou Květou, a společně s nimi jsme poznávali různá zvířátka na jejich dvorku – slepičku, kravičku, kozičku, kočičku, pejska. Dozvěděli jsme se, jak se zvířecí maminka o své mláďátko stará, a jak se jmenuje celá zvířecí rodina, a kde žije. Povídali jsme si také o tom, jak jsou nám zvířecí maminky užitečné, a jak se o ně staráme. Tím jsme získali poznání, že i zvířecí děti, mláďátka, mají své maminky. Zároveň jsme se dozvěděli něco o životě domácích zvířat a naučili jsme se poznávat a přiřazovat mláďátka k jejich správným zvířecím rodinám.


Besídka pro maminky VIDEO

V rámci tematického celku Krtek a maminka jsme pro maminky k jejich svátku připravovali program plný písniček a básniček. Pilně jsme se na besídku připravovali, až konečně přišel ten velký den, kdy jsme slavnostně předstoupili před naše maminky -  trochu s trémou, ale také s velkým očekáváním a s těšením se na to, až maminkám konečně ukážeme, co jsme si pro ně připravili, a předáme jim námi vyrobené dárečky.  Besídka se nám moc povedla, maminkám jsme udělali velikou radost a jsme velmi pyšní na to, že se nám besídka moc povedla.

Krtek slaví svátek Země - pohádka Pytlík a Flaška

24.4.slavila svůj svátek naše Země.  Celé dva týdny jsme se proto věnovali environmentálním činnostem, povídali jsme si o životním prostředí na Zemi a o tom, co my sami můžeme udělat proto, aby nám na Zemi bylo hezky.  V rámci tématu jsme se seznámili s knížkou Pytlík a Flaška -sledovali jsme dobrodružné putování plastového pytlíku a plastové láhve z narozeninové oslavy až k dalekému moři, kam je odfouknul vítr. Poté jsme si ve třídě vytvářeli cestu, kudy plastový Pytlík s Flaškou letěli, tím jsme poznávali různá prostředí naší planety  - města, vesnice, hory, pouště, oceány. Děti se zábavnou formou seznámily s tím, co to jsou plasty a jak s nimi nakládáme, co děláme s odpadem a čím jsou odpadky nebezpečné přírodě, zvířatům i nám lidem. Tím jsme rozvíjeli jejich vztah přírodě a její ochraně.

Do zahrádky přišlo jaro

Konečně jsme se v dubnu dočkali prvního jarního sluníčka a první vlny veder. Tím jsme mohli po dlouhé zimě konečně odhodit bundy a čepice a užívat si téměř letního počasí. Oprášili jsme kola a odrážedla, ale než jsme vyrazili na první jízdu, společnými silami jsme odklidili nánosy květů „ ze silnice“. Všechny děti se s velkou chutí chopili lopatek a dětských hrábí, a za chvíli nezůstalo po květech ani památky. Tím si děti vyzkoušeli nejen manipulaci s dětským zahradnickým náčiním, ale hlavně se učily společné komunikaci, domluvě, kdo co bude dělat) a zažily pocit úspěchu z dobře vykonané práce.

Hledání velikonočních vajíček

Dnes jsme se s dětmi zúčastnili velikonoční hry pořádané městem Ostrava – Vítkovice.  Děti hledaly barevná vajíčka ukrytá v okolí mateřské školy, v Sadu Jožky Jabůrkové a v okolí městské Radnice. Protože opravdu pilně hledaly, a našly všechna vajíčka a rozluštily závěrečnou hádanku, na radnici města na konci hry dostaly sladkou odměnu. Tato hra děti zároveň motivovala k poznání, co jsou to Velikonoce a proč je slavíme.

Krtek se těší na Velikonoce

Společně s příchodem jara jsme zároveň přivítali i jarní svátky – Velikonoce. Poslechli jsme si pohádku o krtečkovi, jak se svými kamarády zvířátky slavil velikonoce, a motivováni touto pohádkou jsme si v předvelikonočním období povídali o oslavách těchto svátků. Děti se seznámily s tím, co jsou tom kraslice, pomlázka, naučily se velikonoční koledu „Hody hody doprovody“, vytvářeli jsme malé i velké kraslice různými způsoby, a tím vším se seznamovali s tradicí Velikonoc.

Krtek a jaro

Společně s našim kamarádem krtkem jsme se rozloučili se zimou, a vítáme nové roční období – jaro.  Kolem nás to krásně rozkvetlo prvními jarními květinami, a my každý den s velkou radostí v Sadu Jožky Jabůrkové objevujeme nové a nové známky nadcházejícího jara. Povídáme si o tom, co se děje na jaře, poznáváme jarní květiny, pozorujeme pupeny na keřích, na stromech.  Naše činnosti ve třídě jsou také motivovány jarem -  hrajeme si, zpíváme, recitujeme, malujeme a tvoříme výrobky motivované jarem, zasadili jsme osení a semínka hrášku, které každý den pravidelně pozorujeme - pozorování průběžně zaznamenáváme do našich badatelských deníků.  Tím vším se děti seznamují s ročním obdobím jara, a s jeho charakteristikou.

Naše jarní procházky

Pravidelně navštěvujeme Sad Jožky Jabůrkové, kde je hlavně teď na jaře stále co objevovat. Na procházkách hledáme různé zajímavosti v okolí, posloucháme zvuky okolo nás, čicháme k rozkvétajícím keřům a stromům . Objevujeme zajímavá místa – sochy a sousoší, a dozvídáme se historii Sadu. V Sadu také sportujeme – běháme, hrajeme si s míčem, hrajeme různé pohybové hry, čímž rozvíjíme pohybové dovednosti dětí a motivujeme je ke sportu a zdravému životnímu stylu.

Farma Duběnka

Během týdne, kdy jsme se seznamovali s domácími zvířaty a jejich mláďaty, jsme se jeli podívat na farmu Duběnku do Ostravy Hrabové. Pro děti byla návštěva zvířat velký zážitek. Nejen, že jsem domácí zvířata viděli, ale mohli jsme si je všechny i pohladit, zjistit, jak mají jemnou srst či peří a některé, jako třeba kozy, ovečky či koně i nakrmit, což byla, pro některé děti, opravdová zkouška odvahy. Dozvěděli jsme se o domácích zvířatech spoustu informací a také čím jsou zvířata užitečná. Zajímavé bylo porovnání ovčí vlny a vlny od mohérové kozy nebo třeba, že koníci mají ve stáji hroudu alpské soli. Velký zážitek byla pro děti i jízda autobusem. Moc se nám líbilo a určitě jsme tam nebyli naposledy.


Krtek poznává povolání

V únoru jsme se společně s našim kamarádem krtkem vydali za poznáním různých druhů povolání. Povídali jsme si o tom, kde pracují naši rodiče a čím my sami jednou chceme být – až budeme velcí. Nejvíc se nám líbí povolání hasiče, policisty a záchranáře, proto jsme prostřednictvím her, pohybových činností a výtvarných aktivit zjišťovali, co všechno taková povolání obnáší. Poznávali jsme také další povolání, a to nejen ve třídě, ale také při procházkách venku – povídali jsme si, kdo pracuje na poště, kdo řídí autobus, kdo se stará o květiny a keře v parku. Návštěvou obchodu Penny jsme se seznámily s profesí paní prodavačky, prohlédly jsme si pult s masným zbožím, se sýry, prodejnu novin a časopisů, pozorovali jsme zákazníky v obchodě, na plakátech se zbožím jsme hledali známá písmena a číslice.

Procházky s překvapením

Protože měsíc leden nebyl moc bohatý na sníh, a mnohem víc nám naděloval déšť a mráz,  pobyt venku jsme v tomto období nasměrovali převážně k delším procházkám a k poznávání okolí naší školky. Každý den jsme navštívili jiné zajímavé místo, a každá procházka nám přinesla vždy nějaké zajímavé překvapení – pozorovali jsme práci bagru a opravy cesty, navštívili jsme vítkovickou Radnici a podívali jsme se, jak to vypadá uvnitř. Byli jsme se projít k mateřské škole Prokopa Velikého,  pozorovali jsme tramvaje a autobusy na Mírovém náměstí, prošli jsme se k aréalu nemocnice a pozorovali sanitky, prohlíželi jsme si staré i nové domy v okolí školky, pozorovali jsme drůbež za plotem zahrad. Tím jsme se seznamovali s okolím školky, zjišťovali jsme, jak to vypadá v našem  městě, seznamovali jsme se s bezpečným přecházením silnice a také jsme rozvíjeli pohybové dovednosti – chůzi na delší vzdálenost. Tím jsme udělali hodně i pro naše zdraví a fyzickou kondici.

Krtek jede na výlet

Tak jsme s krtečkem vyrazili na výlet. Nejdříve jsme přemýšleli, kam bychom mohli vyrazit a jaký dopravní prostředek bychom mohli použít. Na pomoc jsme si vzali glóbus a zjišťovali, kam se dá dojet autem, vlakem, ale kam musíme pouze lodí či letadlem. Dozvěděli jsme se, co jednotlivé barvy na glóbusu znamenají a proč na severním pólu nikdy neroztaje led.

Jeli jsme na fiktivní výlet, kdy jsme kola od autíček namáčeli do barvy a jezdili po papíře. Také jsme cestovali při hře s padákem a s říkankou: „Jede vláček kolejáček“. Třídili jsme dopravní prostředky podle toho, jestli jezdí po cestě, po kolejích, po vodě nebo jestli létají. Na interaktivní tabuli jsme poznávali dopravní prostředky podle zvuku, jaký vydávají. Také jsme objevovali netradiční dopravní prostředky v Albi knize. A nakonec jsme vyrazili na výlet vlakem, kdy každý měl nějakou roli, měli jsme prodavače jízdenek, strojvedoucího, průvodčího, výpravčího a samozřejmě cestující.

Krtek a zimní radovánky

Jednoho zimního rána se náš kamarád krteček probudil, vzal si sáňky, a radostně vyběhl ven.  Těšil se, jak se hezky projede na saních z kopečka….ale když vylezl z domečku ven, byl velmi zklamaný. Po sněhu nebylo ani památky, venku se pouze třpytila bílá jinovatka.  Takovou pohádkou začalo naše další, zimní, téma – Krtek a zimní radovánky.  Společně s dětmi jsme hledali řešení krtkovy situace – co by mohl krtek udělat pro to, aby mohl v zimě sáňkovat, přestože není sníh.  Napadlo nás, že krtek by mohl jet sáňkovat někam, kde sníh je, třeba na hory.  Povídali jsme si o tom, jak to na takových horách v zimě vypadá, a jakým způsobem by se na ně krtek mohl dostat. Stavěli jsme hory z různého materiálu ve třídě – z kostek, ze stavebnice Lega, ze stavebnice CVIK CVAK. Také jsme vyráběli různé cesty, kterými by se krtek na hory dostal -  cestu z Lega, z PET víček, z digitální stavebnice GO PETS. Na cestách jsme stavěli různé překážky, které musel krtek překonávat – mosty, řeky, tunely. Také jsme si povídali o sportech, kterým se můžeme v zimě na horách věnovat. Tím vším se dětí seznamovaly s prostředím zimních hor a s různorodými radostmi v zimě.  

Davídek oslavil narozeniny

Náš Davídek oslavil sedmé narozeniny. Přejeme všechno nejlepší a hodně kamarádů a v září úspěšný vstup do základní školy.

Oblékání v zimě

V rámci tématu Oblékání v zimě jsme si rozšířili slovní zásobu o názvy oblečení. Naučili jsme se říkanku „To je zima, toto zebe“. Vyrobili jsme si čepice a rukavice. Zkusili si závod v oblékání zimního oblečení a na závěr jsme si obkreslili našeho kamaráda Kubíčka a pěkně jsme ho oblékli do vhodného oblečení, aby mu venku nebyla zima.

Vánoční nadílka u myšiček

Jedno odpoledne jsme si ve třídě hezky hráli…a najednou cink…cink….všude okolo nás začaly cinkat vánoční zvonečky. Vůbec nevíme, jak se to stalo, ale najedou se pod našim vánočním stromečkem objevila hromada vánočních dárků. Ježíšek…..přišel i k nám do školky, sice jsme ho neviděli, ani neslyšeli, ale radost z dárků jsme měli náramnou. Všechny děti s radostí v očích objevovali, co nového pod stromeček dostaly, a z dárečků měly velkou radost

Vánoční besídka u myšiček

Před Vánocemi jsme se s dětmi naučili mnoho nových básniček a písniček, a protože nám to opravdu moc šlo, a byla by velká škoda nepředvést se maminkám a tatínkům, uspořádali jsme ve třídě vánoční besídku s pásmem zimních a vánočních básniček a písní. Nemohli jsme se dočkat, až všem ukážeme, co jsme se ve školce naučili. Konečně přišlo to dlouho očekávané odpoledne, a my jsme konečně vystoupili před publikem – některé děti úplně poprvé v životě, a pro všechny to byl velký zážitek. Všechny děti také cítili obrovskou hrdost samy na sebe, že to zvládly a že se jim to moc povedlo.


Sportujeme i v zimě

Nejraději bychom si v tomto zimním čase užívali sníh, a jezdili na zahradě na lopatách z kopečku. Bohužel po sněhu  není ani památky, a tak využíváme jiné možnosti k rozvoji našeho pohybu. V prosinci jsme objevili nové místo pro naše běhání a sportovní hry – kamínkové hřiště kousek od naší školky. Tam využíváme kladinu, přejít přes ni už pro nás je hračka. Také využíváme nášlapné kameny – běháme mezi nimi, vylézáme na ně, přecházíme přes ně. Tím vším rozvíjíme obratnost, pohybové dovednosti a taky naši sebedůvěru – jsme pyšní na to, co už všechno umíme a zvládneme.

Veselé Vánoce s krtkem

Konečně jsou tady…..Vánoce. Už jsme se na ně moc těšili, a také poctivě připravovali. Ve třídě jsme zdobili vánoční stromeček ozdobami, které jsme si sami vlastníma rukama vyrobili. Každé ráno jsme v ranním kroužku cinkali vánočním zvonečkem, aby už už přišel Ježíšek. Vybarvovali jsme adventní kalendář, a také stříhali vánoční metr – to abycho věděli, za jak dlouho už Ježíšek přijde. Na začátku prosince nás však čekala ještě jedna netrpělivě očekávaná návštěva – a to Mikuláš, anděl a čert v plné kráse. Jeden vánoční andílek nás letos provázel i ve třídě – od něj jsme se dozvěděli, co jsou to dobré skutky, a jak se dělají. Sami jsme si takové dobré skutky hned chtěli vyzkoušet, a moc se nám to líbilo. Také jsme si četli knížku Krtek a Vánoce, a z ní jsme se dozvěděli, jak Vánoce slaví náš straý milý kamarád krtek. V předvánočním čase jsme měli pořád co dělat – učili jsme se nové básničky a písničky, pro maminky a tatínky jsme chystali vánoční představení, vyráběli jsme kouzelné vánoční hvězdičky z papíru, a taky jsme se hodně hýbali – kousek od školky jsme objevili nové hřiště na sportování a pohybové hry.

Objevujeme mikroskop

Ve třídě jsme znovuobjevili staronovou věc - velký vědecký mikroskp. A protože jsme dětí zvídavé, hned jsme tu zajímavou věcičku chtěli využít. Dozvěděli se jsme, že ta velká zajímavá věc není hračka, ale pomůcka, pomocí které můžeme zvětšovat malé věci ve větší – i když jen přes kukátko. Velký vědecký mikrospkop.  Také jsme zjistili, že věc v kukátku můžeme vidět jen když mikroskop správně postavíme na světlo. Mikroskop nás velmi zaujal, a budeme ho využívat k bádání a zkoumání věcí okolo nás.

Krtek a kamarádi ptáčci

Děti se seznámily s příběhem o krtkovi a jeho kamarádech čápovi a sýkorce. Zjistily, proč čáp odlétá do teplých krajin, zatímco sýkorka tady může zůstat celou zimu. Umíme u krmítka už poznat sýkorku, vrabce, brhlíka a strakapouda, kteří k nám pravidelně chodí na návštěvu. Naučili jsme se taneček a novou písničku: Vrabec a sýkorka. Také známe novou říkanku o vrabcích, kteří se spolu poprali na keříčku. Vyráběli jsme si, pomocí temperových barev, vaty a semínek společná krmítka. Také jsme pro ptáčky připravili hostinu, kdy jsme šišky namáčeli do směsi tuku a semínek a po zatuhnutí jsme je rozvěsili na školní zahradě. A teď už můžeme jenom pozorovat, jak se ptáčci mají u nás dobře.


Sněží, sněží, mráz kolem běží

A máme tu první sněhovou nadílku. O sněhu si nejen zpíváme v písničkách, které se teď učíme (Sněží sněží, Padá sníh), ale skutečně si ho užíváme, co to jde. Na naší školní zahradě stavíme sněhuláky, jezdíme na lopatách z kopečku, běháme ve sněhu, pod zasněženými stromy objevujeme skrýše a přístřešky. Sníh zkoumáme všemi smysly - jak studí, jakou má barvu, co se z něj dá vytvořit, jak se lepí nebo sype, skáčeme v něm a běháme. Tím rozvíjíme pohybové dovednosti, odolnost, hrubou motoriku, smysly a poznání ( získáváme poznatky o sněhu, ročním období, přírodě). 

Krtek a jeho kamarádi se chystají na zimu

Krteček posbíral spadané hrušky, udělal jablečný mošt, vydlabal dýně a pohrabal listí na své zahrádce, a než se nadál, začaly se z nebe snášet první sněhové vločky. S kamarádkou sýkorkou v knížce Krtek a zima jsme sledovali jeho další, tentokrát zimní dobrodružství. Společně s krtkem jsme se dozvídali, jak se v zimě oblékat, zjišťovali jsme, co je to mráz, s kamarádkou sýkorkou jsme poznávali život ptáčků v zimě, jak se o ně staráme, pozorovali jsme je za oknem na krmítku, vyráběli jsme pro ně lojové koule se semínky, které jsme poté zavěšovali na strom na školní zahradě.

Odpolední činnost- objevujeme robotiku (Primo Cubetto)

Ve třídě máme nového kamaráda - je jím dřevěný robot Cubetto.  Aby se náš kamarád mohl pohybovat, je potřeba ho naprogramovat pomocí barevných dílků. Každý dílek má svou barvu a znamená nějaký příkaz - jdi rovně, otoč se doleva, otoč se doprava. Stačí jen dílky naskládat do ovládacího panelu, zmáčknout tlačítko a robot se začne pohybovat - zábava začíná. Touto aktivitou rozvíjíme digitální dovednosti a logické myšlení dětí. 

Strašidla z Erbenky

V rámci tematického celku „Krtek a strašidla“ se z nás staly na jedno dopoledne malá strašidýlka. Jak nám to slušelo se můžete přesvědčit sami v naší strašidelné galerii.

Krtek a strašidla

Podzimní listopadové období je jako stvořené ke hrám s nádechem tajemna, a objevování tmy. K poznávání emoce strachu, a schopnosti ho překonat. K zjištění, že ani v noci nebo ve tmě není čeho se bát, a že strašidelné pohádkové bytosti jsou opravdu jenom v pohádkách – můžeme si na ně hrát, ale není třeba se jich bát. V rámci tematického celku „ Krtek a strašidla“ děti shlédly pohádku o krtkovi, zlé lišce a o tom, jak se nevyplácí strašit druhé – a co se může stát, když malý krtek spadne do plechovky s barvičkou – stane se z něj barevné strašidýlko. To nás motivovalo k tomu si vyzkoušet, jaké je to být strašidlem – na jedno dopoledne se z nás v rámci dramatické hry stali strašidýlka z Erbenky. Celé dva týdny jsme si pak povídali o různých strašidlech, které známe z pohádek a večerníčků. V zateměné místnosti jsme si vyzkoušeli stínové divadlo, stříhali jsme ducha, další strašidla jsme vyráběli pomocí rozfoukávání barvy. Naučili jsme se novou básničku „Jednou v noci o půlnoci…“, procvičovali jsme pohybové dovednosti při strašidelných pohybových chvilkách. Tím vším jsme se seznamovali se světem strašidelných a pohádkových bytostí, rozvíjeli svou fantazii a představivost a zároveň zjišťovali, že není třeba se jich bát.

Krtek a medicína

Jednou ráno jsme zjistili, že naše kamarádka myška má okolo krku zavázaný šátek.  Přemýšleli jsme, proč tomu tak je …..a přišli jsme na to, že myška je asi nemocná. Na celý týden se z nás pak stali malí páni doktoři a paní doktorky. Při léčení myšky jsme se seznámily s tím, co je to stetoskop, obvaz, injekce, dlaha. Při pohybových hrách jsme se pořádně zadýchali, a poté jsme zjišťovali, kde máme v těle tlukoucí srdíčko. Společně jsme vymýšlely způsoby, kterými bychom mohli myšku uzdravit – děti samy přinášely nápady – že myška potřebuje vitamíny, léky, teplý čaj, ležet v postýlce, jít k paní doktorce. Své znalosti jsme si rozšířili na akci Nemocnice pro medvídky – společně s mediky z nemocnice jsme léčili nemocná plyšová zvířátka. Také jsme se dozvěděli, že onemocnět mohou nejen lidé, ale také zvířátka – ty léčí taky pan doktor, který se jmenuje zvěrolékař/ veterinář.

Podzim na zahradě a v Sadu Jožky Jabůrkové

Krásy podzimu chodíme objevovat a obdivovat do nedalekého Sadu Jožky Jabůrkové – pozorujeme stromy, jak pomalu shazují své barevné listí, sbíráme podzimní plody – kaštany a žaludy, hledáme v přírodě známky podzimu a blížící se zimy. Když máme štěstí, zahlédneme u kaluže žíznivého ptáčka, pravidelně sledujeme šípkový keř a naši jabloň v zahradě – jak se mění vzhledem k ročnímu období. Objevili jsme spadlý kmen stromu, který využíváme k přelézání a přebíhání, čímž si procvičujeme obratnost a koordinaci. Na čerstvém vzduchu také běháme a hrajeme různé pohybové hry, hry s míčem nebo využíváme pohybové prvky nakreslené na chodníku.

Podzimní dny ve školce

V naší třídě se pořád něco děje. Hrajeme si, a při hře se učíme novým dovednostem, poznáváme svět okolo nás, zpíváme, hodně se hýbeme. Při výtvarných činnostech se učíme držet štětec a pracovat s barvou, stříhat, lepit, tisknout pomocí tiskátek. Teď na podzim je všude okolo nás spousta krásných pestrých barev, a taky zajímavých podzimních plodů, které sbíráme a využíváme při různých hrách a činnostech.

Odpolední činnost -  Slon a myška I.

Při odpoledních činnostech jsme s dětmi v rámci rozvoje předčtenářských dovedností začali pracovat s pohádkou „Slon a myška“. Pohádku si nejen čteme, ale přímo si s ní hrajeme. V knížce jsme se seznámili se třemi velkými slony, a jedním malinkým, kterému ostatní říkali mrňousek a nechtěli si s ním hrát.  Malý slon byl z toho smutný, a moc si přál najít kamaráda. Bloudil pralesem, až našel zajímavou hračku – kokosový ořech. Brzy však o něj zase přišel, když mu kokos spadl do hluboké jámy….společně s dětmi jsme poznávali život slonů, zkoumali jsme skutečný kokosový ořech všemi smysly, vyráběli jsme slony z plastelíny, hráli jsme si na slony a povídali o tom, proč si velcí sloni nechtěli hrát s malým a jak se malý slon v této situaci asi cítil. Hledali jsme řešení, jak by si všichni sloni v této situaci mohli poradit. Tím jsme rozvíjeli nejen předčtenářskou gramotnost, ale i prosociální cítění, schopnost řešit problémy, rozvíjeli jsme fantazii a kreativitu, logické myšlení, komunikační dovednosti.

Zajíčková zahrádka

Celý týden jsme si povídali příběh o zajíci, kterému krteček a ostatní kamarádi pomohli vytvořit krásnou zahrádku, aby si mohl pěstovat ovoce a zeleninu.

Zjistili jsme, co všechno patří mezi ovoce a co mezi zeleninu, jak se jednotlivé druhy jmenují.  Poznávali jsme ovoce a zeleninu zrakem, hmatem, chutí i čichem.

Taky už víme, že z ovoce se dá vyrobit marmeláda, z rajčat se vyrábí kečup a z kukuřice popcorn.

Naučili jsme se básničku o bramboře a písničku o jablíčku. K písničce jsme si dokonce natrénovali i taneček.

Vyrobili jsme si krásný klas kukuřice a slaďoučkou mrkvičku.


Hrajeme si s pohádkou – myška a potopa

Celý týden jsme si doslova hráli s veršovanou pohádkou          „Myška a potopa“.  Seznámili jsme se s malou myškou, která jednou v pátek chtěla společně se svými kamarády ježkem, krtkem a zajícem oslavit svůj svátek. Oslavu jim však překazil vydatný podzimní déšť, který nejenže všechna zvířátka pořádně smáčel a vyhnal pryč ze zahrádky, ale také malé myšce odnesl její útulný domeček  - protože však jsme ve třídě samí kamarádi, přemýšleli jsme, jak bychom myšce mohli pomoct. Napadlo nás plno zajímavých řešení – pomoci ji opravit její domeček, ubytovat ji u někoho z kamarádů – taky nás napadlo, že myška si může koupit úplně nový domeček, pokud na něj má peníze. Po celý týden jsme pak společně s myškou vytvářeli malé a velké domečky z různého materiálu, a povídali jsme si o tom, jak si lidi v životě navzájem pomáhají, a proč. S myškou jsme si zahráli spoustu veselých her, při kterých jsme běhali, procvičovali paměť, rozvíjeli komunikační dovednosti, vyráběli jsme obrovský dům z kartonu, stříhali, lepili a tvořili.  Na pískovišti jsme si zkoušeli vykopat strouhu a odvést vodu pryč z jezírka, také jsme stavěli domečky pro myšku z písku a krtince pro kamaráda krtka. Veršovanou pohádku o myšce jsme si zahráli i jako divadlo. 

POHÁDKA: KRTEČEK A KAMARÁDI

Celý týden jsme pracovali s pohádkou, děti se snažily příběh převyprávět a odpovědět na záludné otázky k textu. Při přenášení těžkého předmětu se učily požádat kamaráda o pomoc a vzájemně spolupracovat. Poznávali jsme rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem. Porovnávali jsme šišky dle velikosti. Zkusili pokus se šiškou, co se stane, když jí dáme do vody? A nakonec jsme si namalovali jehličnatý strom a šišky, které jsem si vystřihli a procvičili správné stříhání.


Odpolední činnost - objevujeme kouzelné puzzle

Stavění puzzle je jednou z naších oblíbených aktivit. Znáte ale kouzelné puzzle? S jeho sestavením jsme si dali odpoledne docela velkou práci, ač se na tom podílely všechny děti i paní učitelky. Společnými silami jsme ale obrázek sestavili dohromady, a po jeho složení na nás čekalo velké překvapení - když jsme puzzle potřeli obyčejnou vodou, černobílý obrázek se změnil v barevný. To byl radosti. Barvy za malou chvilku znovu vybledly, a tak jsme mohli kouzlo opakovat znovu a znovu, což se nám moc líbilo.  Při tomto úkolu jsme si procvičovali jemnou motoriku, zrakovou pozornost, trpělivost, vzájemnou spolupráci a zažili jsme příjemné pocity při překvapení při natírání obrázku vodou.

KOŠŤÁTKOVÉ A KAPIČKOVÉ PRAVIDLO

U košťátkového pravidla jsme si zdůraznili, jak je důležité po sobě uklízet a chovat se šetrně k hračkám. Zkusili jsme sami zacházet se smetákem a zjistili, že to není vůbec jednoduché.

Při kapičkovém pravidlu jsme si zdůraznily potřebu chránit vodu, protože vodu potřebuje vše živé. Ať už lidé, tak zvířata, rostliny a stromy. Také jsme se naučili, kdy a jak si správně umývat ruce. Vyzkoušeli jsme si pokus s vodou pepřem a mýdlem, jak se pepř (bacily) bojí vody s mýdlem. A také jsme namalovali a vystřihli kapky vody, které jsme spojili do společného mraku.


Seznamujeme se s kamarádem krtkem  – vytváříme pravidla naší třídy

Po celý školní rok nás bude provázet náš nový kamarád krteček. Společně s ním jsme prožili první týden ve školce, a krteček nám také v dalších dnech pomáhal vytvářet pravidla naší třídy. Už víme, co znamená ouškové, šnečkové, kapičkové, postýlkové, pusinkové a srdíčkové pravidlo. Srdíčkovému pravidlu jsme se věnovali zatím nejvíc – poznávali jsme kamarády ve třídě a učili se oslovovat je jejich jménem, učili jsme se my samy představit ostatním dětem a sdělit jim své jméno a příjmení, povídali jsme si, které chování mezi kamarády je pěkné, a které je nám naopak nepříjemné. Zahráli jsme si mnoho veselých her, při kterých jsme se navzájem všichni poznávali a seznamovali spolu, a teď už jsme jedna velká parta kamarádů myšiček, a všichni společně se snažíme o to, aby nám ve třídě všem bylo hezky.

LUKÁŠEK OSLAVIL 5 NAROZENINY

Po prázdninách se nám vrátil Lukášek o rok starší, a tak jsme hned první den školky oslavily jeho páté narozeniny. Ještě jednou, všechno nejlepší.


PRVNÍ DNY U MYŠEK

První dny u Myšiček trávíme společně s dětmi a paní učitelkou z mateřské školy Prokopa Velikého. Na jejich školce probíhá velká rekonstrukce a tak nějakou dobu strávíme společně.

Začátek školního roku trávíme poznáváním prostředí mateřské školy, objevujeme nové hračky, seznamujeme se s novými kamarády, učíme se sebeobsluhu a pilujeme pravidla třídy, které budeme celý rok pečlivě dodržovat.