Aktivity u Myšiček

Sněží, sněží, mráz kolem běží

A máme tu první sněhovou nadílku. O sněhu si nejen zpíváme v písničkách, které se teď učíme (Sněží sněží, Padá sníh), ale skutečně si ho užíváme, co to jde. Na naší školní zahradě stavíme sněhuláky, jezdíme na lopatách z kopečku, běháme ve sněhu, pod zasněženými stromy objevujeme skrýše a přístřešky. Sníh zkoumáme všemi smysly - jak studí, jakou má barvu, co se z něj dá vytvořit, jak se lepí nebo sype, skáčeme v něm a běháme. Tím rozvíjíme pohybové dovednosti, odolnost, hrubou motoriku, smysly a poznání ( získáváme poznatky o sněhu, ročním období, přírodě). 

Krtek a jeho kamarádi se chystají na zimu

Krteček posbíral spadané hrušky, udělal jablečný mošt, vydlabal dýně a pohrabal listí na své zahrádce, a než se nadál, začaly se z nebe snášet první sněhové vločky. S kamarádkou sýkorkou v knížce Krtek a zima jsme sledovali jeho další, tentokrát zimní dobrodružství. Společně s krtkem jsme se dozvídali, jak se v zimě oblékat, zjišťovali jsme, co je to mráz, s kamarádkou sýkorkou jsme poznávali život ptáčků v zimě, jak se o ně staráme, pozorovali jsme je za oknem na krmítku, vyráběli jsme pro ně lojové koule se semínky, které jsme poté zavěšovali na strom na školní zahradě.

Odpolední činnost- objevujeme robotiku (Primo Cubetto)

Ve třídě máme nového kamaráda - je jím dřevěný robot Cubetto.  Aby se náš kamarád mohl pohybovat, je potřeba ho naprogramovat pomocí barevných dílků. Každý dílek má svou barvu a znamená nějaký příkaz - jdi rovně, otoč se doleva, otoč se doprava. Stačí jen dílky naskládat do ovládacího panelu, zmáčknout tlačítko a robot se začne pohybovat - zábava začíná. Touto aktivitou rozvíjíme digitální dovednosti a logické myšlení dětí. 

Strašidla z Erbenky

V rámci tematického celku „Krtek a strašidla“ se z nás staly na jedno dopoledne malá strašidýlka. Jak nám to slušelo se můžete přesvědčit sami v naší strašidelné galerii.

Krtek a strašidla

Podzimní listopadové období je jako stvořené ke hrám s nádechem tajemna, a objevování tmy. K poznávání emoce strachu, a schopnosti ho překonat. K zjištění, že ani v noci nebo ve tmě není čeho se bát, a že strašidelné pohádkové bytosti jsou opravdu jenom v pohádkách – můžeme si na ně hrát, ale není třeba se jich bát. V rámci tematického celku „ Krtek a strašidla“ děti shlédly pohádku o krtkovi, zlé lišce a o tom, jak se nevyplácí strašit druhé – a co se může stát, když malý krtek spadne do plechovky s barvičkou – stane se z něj barevné strašidýlko. To nás motivovalo k tomu si vyzkoušet, jaké je to být strašidlem – na jedno dopoledne se z nás v rámci dramatické hry stali strašidýlka z Erbenky. Celé dva týdny jsme si pak povídali o různých strašidlech, které známe z pohádek a večerníčků. V zateměné místnosti jsme si vyzkoušeli stínové divadlo, stříhali jsme ducha, další strašidla jsme vyráběli pomocí rozfoukávání barvy. Naučili jsme se novou básničku „Jednou v noci o půlnoci…“, procvičovali jsme pohybové dovednosti při strašidelných pohybových chvilkách. Tím vším jsme se seznamovali se světem strašidelných a pohádkových bytostí, rozvíjeli svou fantazii a představivost a zároveň zjišťovali, že není třeba se jich bát.

Krtek a medicína

Jednou ráno jsme zjistili, že naše kamarádka myška má okolo krku zavázaný šátek.  Přemýšleli jsme, proč tomu tak je …..a přišli jsme na to, že myška je asi nemocná. Na celý týden se z nás pak stali malí páni doktoři a paní doktorky. Při léčení myšky jsme se seznámily s tím, co je to stetoskop, obvaz, injekce, dlaha. Při pohybových hrách jsme se pořádně zadýchali, a poté jsme zjišťovali, kde máme v těle tlukoucí srdíčko. Společně jsme vymýšlely způsoby, kterými bychom mohli myšku uzdravit – děti samy přinášely nápady – že myška potřebuje vitamíny, léky, teplý čaj, ležet v postýlce, jít k paní doktorce. Své znalosti jsme si rozšířili na akci Nemocnice pro medvídky – společně s mediky z nemocnice jsme léčili nemocná plyšová zvířátka. Také jsme se dozvěděli, že onemocnět mohou nejen lidé, ale také zvířátka – ty léčí taky pan doktor, který se jmenuje zvěrolékař/ veterinář.

Podzim na zahradě a v Sadu Jožky Jabůrkové

Krásy podzimu chodíme objevovat a obdivovat do nedalekého Sadu Jožky Jabůrkové – pozorujeme stromy, jak pomalu shazují své barevné listí, sbíráme podzimní plody – kaštany a žaludy, hledáme v přírodě známky podzimu a blížící se zimy. Když máme štěstí, zahlédneme u kaluže žíznivého ptáčka, pravidelně sledujeme šípkový keř a naši jabloň v zahradě – jak se mění vzhledem k ročnímu období. Objevili jsme spadlý kmen stromu, který využíváme k přelézání a přebíhání, čímž si procvičujeme obratnost a koordinaci. Na čerstvém vzduchu také běháme a hrajeme různé pohybové hry, hry s míčem nebo využíváme pohybové prvky nakreslené na chodníku.

Podzimní dny ve školce

V naší třídě se pořád něco děje. Hrajeme si, a při hře se učíme novým dovednostem, poznáváme svět okolo nás, zpíváme, hodně se hýbeme. Při výtvarných činnostech se učíme držet štětec a pracovat s barvou, stříhat, lepit, tisknout pomocí tiskátek. Teď na podzim je všude okolo nás spousta krásných pestrých barev, a taky zajímavých podzimních plodů, které sbíráme a využíváme při různých hrách a činnostech.

Odpolední činnost -  Slon a myška I.

Při odpoledních činnostech jsme s dětmi v rámci rozvoje předčtenářských dovedností začali pracovat s pohádkou „Slon a myška“. Pohádku si nejen čteme, ale přímo si s ní hrajeme. V knížce jsme se seznámili se třemi velkými slony, a jedním malinkým, kterému ostatní říkali mrňousek a nechtěli si s ním hrát.  Malý slon byl z toho smutný, a moc si přál najít kamaráda. Bloudil pralesem, až našel zajímavou hračku – kokosový ořech. Brzy však o něj zase přišel, když mu kokos spadl do hluboké jámy….společně s dětmi jsme poznávali život slonů, zkoumali jsme skutečný kokosový ořech všemi smysly, vyráběli jsme slony z plastelíny, hráli jsme si na slony a povídali o tom, proč si velcí sloni nechtěli hrát s malým a jak se malý slon v této situaci asi cítil. Hledali jsme řešení, jak by si všichni sloni v této situaci mohli poradit. Tím jsme rozvíjeli nejen předčtenářskou gramotnost, ale i prosociální cítění, schopnost řešit problémy, rozvíjeli jsme fantazii a kreativitu, logické myšlení, komunikační dovednosti.

Zajíčková zahrádka

Celý týden jsme si povídali příběh o zajíci, kterému krteček a ostatní kamarádi pomohli vytvořit krásnou zahrádku, aby si mohl pěstovat ovoce a zeleninu.

Zjistili jsme, co všechno patří mezi ovoce a co mezi zeleninu, jak se jednotlivé druhy jmenují.  Poznávali jsme ovoce a zeleninu zrakem, hmatem, chutí i čichem.

Taky už víme, že z ovoce se dá vyrobit marmeláda, z rajčat se vyrábí kečup a z kukuřice popcorn.

Naučili jsme se básničku o bramboře a písničku o jablíčku. K písničce jsme si dokonce natrénovali i taneček.

Vyrobili jsme si krásný klas kukuřice a slaďoučkou mrkvičku.


Hrajeme si s pohádkou – myška a potopa

Celý týden jsme si doslova hráli s veršovanou pohádkou          „Myška a potopa“.  Seznámili jsme se s malou myškou, která jednou v pátek chtěla společně se svými kamarády ježkem, krtkem a zajícem oslavit svůj svátek. Oslavu jim však překazil vydatný podzimní déšť, který nejenže všechna zvířátka pořádně smáčel a vyhnal pryč ze zahrádky, ale také malé myšce odnesl její útulný domeček  - protože však jsme ve třídě samí kamarádi, přemýšleli jsme, jak bychom myšce mohli pomoct. Napadlo nás plno zajímavých řešení – pomoci ji opravit její domeček, ubytovat ji u někoho z kamarádů – taky nás napadlo, že myška si může koupit úplně nový domeček, pokud na něj má peníze. Po celý týden jsme pak společně s myškou vytvářeli malé a velké domečky z různého materiálu, a povídali jsme si o tom, jak si lidi v životě navzájem pomáhají, a proč. S myškou jsme si zahráli spoustu veselých her, při kterých jsme běhali, procvičovali paměť, rozvíjeli komunikační dovednosti, vyráběli jsme obrovský dům z kartonu, stříhali, lepili a tvořili.  Na pískovišti jsme si zkoušeli vykopat strouhu a odvést vodu pryč z jezírka, také jsme stavěli domečky pro myšku z písku a krtince pro kamaráda krtka. Veršovanou pohádku o myšce jsme si zahráli i jako divadlo. 

POHÁDKA: KRTEČEK A KAMARÁDI

Celý týden jsme pracovali s pohádkou, děti se snažily příběh převyprávět a odpovědět na záludné otázky k textu. Při přenášení těžkého předmětu se učily požádat kamaráda o pomoc a vzájemně spolupracovat. Poznávali jsme rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem. Porovnávali jsme šišky dle velikosti. Zkusili pokus se šiškou, co se stane, když jí dáme do vody? A nakonec jsme si namalovali jehličnatý strom a šišky, které jsem si vystřihli a procvičili správné stříhání.


Odpolední činnost - objevujeme kouzelné puzzle

Stavění puzzle je jednou z naších oblíbených aktivit. Znáte ale kouzelné puzzle? S jeho sestavením jsme si dali odpoledne docela velkou práci, ač se na tom podílely všechny děti i paní učitelky. Společnými silami jsme ale obrázek sestavili dohromady, a po jeho složení na nás čekalo velké překvapení - když jsme puzzle potřeli obyčejnou vodou, černobílý obrázek se změnil v barevný. To byl radosti. Barvy za malou chvilku znovu vybledly, a tak jsme mohli kouzlo opakovat znovu a znovu, což se nám moc líbilo.  Při tomto úkolu jsme si procvičovali jemnou motoriku, zrakovou pozornost, trpělivost, vzájemnou spolupráci a zažili jsme příjemné pocity při překvapení při natírání obrázku vodou.

KOŠŤÁTKOVÉ A KAPIČKOVÉ PRAVIDLO

U košťátkového pravidla jsme si zdůraznili, jak je důležité po sobě uklízet a chovat se šetrně k hračkám. Zkusili jsme sami zacházet se smetákem a zjistili, že to není vůbec jednoduché.

Při kapičkovém pravidlu jsme si zdůraznily potřebu chránit vodu, protože vodu potřebuje vše živé. Ať už lidé, tak zvířata, rostliny a stromy. Také jsme se naučili, kdy a jak si správně umývat ruce. Vyzkoušeli jsme si pokus s vodou pepřem a mýdlem, jak se pepř (bacily) bojí vody s mýdlem. A také jsme namalovali a vystřihli kapky vody, které jsme spojili do společného mraku.


Seznamujeme se s kamarádem krtkem  – vytváříme pravidla naší třídy

Po celý školní rok nás bude provázet náš nový kamarád krteček. Společně s ním jsme prožili první týden ve školce, a krteček nám také v dalších dnech pomáhal vytvářet pravidla naší třídy. Už víme, co znamená ouškové, šnečkové, kapičkové, postýlkové, pusinkové a srdíčkové pravidlo. Srdíčkovému pravidlu jsme se věnovali zatím nejvíc – poznávali jsme kamarády ve třídě a učili se oslovovat je jejich jménem, učili jsme se my samy představit ostatním dětem a sdělit jim své jméno a příjmení, povídali jsme si, které chování mezi kamarády je pěkné, a které je nám naopak nepříjemné. Zahráli jsme si mnoho veselých her, při kterých jsme se navzájem všichni poznávali a seznamovali spolu, a teď už jsme jedna velká parta kamarádů myšiček, a všichni společně se snažíme o to, aby nám ve třídě všem bylo hezky.

LUKÁŠEK OSLAVIL 5 NAROZENINY

Po prázdninách se nám vrátil Lukášek o rok starší, a tak jsme hned první den školky oslavily jeho páté narozeniny. Ještě jednou, všechno nejlepší.


PRVNÍ DNY U MYŠEK

První dny u Myšiček trávíme společně s dětmi a paní učitelkou z mateřské školy Prokopa Velikého. Na jejich školce probíhá velká rekonstrukce a tak nějakou dobu strávíme společně.

Začátek školního roku trávíme poznáváním prostředí mateřské školy, objevujeme nové hračky, seznamujeme se s novými kamarády, učíme se sebeobsluhu a pilujeme pravidla třídy, které budeme celý rok pečlivě dodržovat.