Kořeni

Informace pro rodiče:

Školní rok 2023/2024

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:

Bc. Michaela Richterová - zástupkyně ředitelky pro danou mateřskou školu, třída Sluníček

Lenka Dvořáková - učitelka ve třídě Sluníček

Renáta Svobodová - učitelka ve třídě Berušek

Jarmila Šebková - učitelka ve třídě Berušek

Iva Kostková - školní asistentka 

Pracovnice provozu:

Simona Weyersová

Lenka Brutvanová