Kořeni

Informace pro rodiče:

Rodiče si na třídních schůzkách dne 8.9.2022 odsouhlasili poskytnutí účelového daru na akce dětí v mateřské škole ve výši 500 Kč. Tyto peníze mohou a budou sloužit pouze na akce dětí v tomto školním roce 2022/2023. Zůstatek bude použit na konci roku na akci "Rozloučení se školkou".

Zaplatit můžete na účet školky 1652023309/0800, uveďte variabilní symbol dítěte a do poznámky pro příjemce je důležité uvést "Účelový dar na akce dětí". Každý zákonný zástupce dostane potvrzení o poskytnutí daru.

Pokud nemáte účet, můžete zaplatit hotově paní účetní nebo paní zástupkyni na jednotlivých školkách.

Děkujeme.

Zábavný kvíz pro rodiče s dětmi

Tipněte si "Kdo je kdo?" byl ukončen a vyhodnocen. Absolutní vítězkou z 11 zúčastněných rodičů s dětmi se stala Ella Kavalková s maminkou. Ještě jednou moc gratulujeme. 

Správné odpovědi si můžete prohlédnout na nástěnce při vstupu do naší školky. 

Zábavný kvíz - "Kdo je kdo? "
Výherkyně

Školní rok 2022/2023

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:

Ing. Zuzana Dufková, DiS. - zástupkyně ředitelky pro danou mateřskou školu, třída Sluníček

Anna Vidláková- učitelka ve třídě Sluníček

Bc. Michaela Richterová - učitelka ve třídě Berušek

Jarmila Šebková - učitelka ve třídě Berušek

Iva Kostková - školní asistentka 

Pracovnice provozu:

Simona Weyersová

Lenka Brutvanová