Kořeni

Informace pro rodiče:

  • V kalendáři najdete všechny akce, které budeme ve školce pořádat. Po kliknutí na událost v kalendáři se vám zobrazí podrobnosti.

  • Zde očekávejte další důležité informace, například o platbách, potřebách dětí, podrobnosti o akcích apod.

Vážen rodiče, milé děti,

děkujeme Vám za úžasnou spolupráci při zapojení do různých projektů, za pomoc při zajištění bezpečnosti dětí na akcích, za darování hraček, pomůcek, výtvarného materiálu pro Vaše - naše děti.

Blíží se konec školního roku a nám nezbývá, než Vám popřát krásní prázdniny, příjemnou letní dovolenou k načerpání nových sil, žádné starosti a pohodový odpočinek.

prosíme, odneste si všechny věci ze šaten včetně obuvi a pyžamek v poslední den docházky dítěte do školky.

Po prázdninách se budeme těšit opět na viděnou :)

Kolektiv MŠ Kořenského

Třídní schůzky pro nové rodiče:

Vážení rodiče,

v úterý 14.6.2022 se budou konat třídní schůzky pro nové rodiče od 14:30 ve třídě Sluníček. Účast je nutná.

Budeme se na Vás těšit

Upozornění pro všechny rodiče

Vážení rodiče,

Od září 2022 se zvyšuje stravné pro děti. Prosíme Vás, trvalé příkazy si obnovte k 20. srpnu na 1000,- Kč pro děti do 6 let, pro děti s odloženou školní docházkou na 1100,- Kč.

Děkujeme

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:

Anna Vidláková - zástupkyně ředitelky pro danou mateřskou školu, třída Sluníček

Bc. Michaela Richterová - učitelka ve třídě Sluníček

Jarmila Šebková - učitelka ve třídě Berušek

Ing. Zuzana Holá, DiS. - učitelka ve třídě Berušek

Iva Kostková - asistentka

Pracovnice provozu:

Simona Weyersová

Lenka Brutvanová