Děkujeme firmě Arcelor Mittal za sponzorský dar, díky němuž jsme nakoupili skvělé cihličky k rozvoji konstruktivních schopností našich dětí