Děkujeme

Děkujeme všem rodičům za skvělou spolupráci ve školním roce 2023/2024 a těšíme se na spolupráci budoucí.

Děkujeme statutárnímu městu Ostrava 

za poskytnutí účelové neinvestiční dotace 40.000Kč v rámci projektu

"Pojď si hrát, pohyb je náš kamarád" 

v Programu na podporu rozvoje kvality školství. 

Díky této dotace jsme docílily toho, že jsme obohatily naši mateřskou školu o spoustu krásných, 

neokoukaných a zajímavých pomůcek, nářadí a náčiní, které děti motivují k pohybu, 

a které můžeme využít při mnoha aktivitách a společných setkáních.