Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí finanční částky 40 000,- na projekt Emoce nejsou nemoce

Děkujeme všem rodičům za perfektní spolupráci ve školním roce 2018/2019 a těšíme se na spolupráci budoucí.

Děkujeme firmě Arcelor Mittal za sponzorský dar,

díky kterému jsme nakoupili skvělé cihličky k rozvoji konstruktivních schopností našich dětí