Děkujeme

Děkujeme všem rodičům za perfektní spolupráci ve školním roce 2022/2023 a těšíme se na spolupráci budoucí.

Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí účelové neinvestiční dotace 40.000Kč v rámci projektu "Pojď si hrát, pohyb je náš kamarád" v Programu na podporu rozvoje kvality školství. 

Díky této dotace jsme docílily toho, že jsme obohatily naši mateřskou školu o spoustu krásných, neokoukaných a zajímavých pomůcek, nářadí a náčiní, které děti motivují k pohybu, a které můžeme využít při mnoha aktivitách a společných setkáních.