Fotogalerie akcí

Zde očekávejte fotografie našich akcí.

První „Metoda dobrého startu s Mišulkou“ se uskutečnila 1. října a účastnili se jí všichni předškoláci. Lekce probíhala pod vedením paní učitelky Šebkové a Richterové a současně za pomocí školní asistentky Kostkové. V první lekci děti pracovaly s písní - Pec nám spadla.

Metoda dobrého startu vychází ze specifických cvičeních, jakou jsou: pohybová cvičení, pohybově - sluchová cvičení, pohybově - sluchově - zraková cvičení za pomocí lidových písní. Rozvíjí předškolní děti a funguje jako prevence specifických poruch učení a školní neúspěšnosti. Jednotlivé lekce připravují děti na školní výuku čtení a psaní a dále podporují jejich psychomotorický vývoj.

I tento rok u nás probíhá sboreček Sedmihlásek, který vede paní učitelka Šebková. Děti se v něm nejen učí zpívat různé písničky, ale také si mohou vyzkoušet hraní na nejrůznější dětské hudební nástroje, tančí a cvičí.

Pohádky děti dětem

Dnešní den byl inspirovaný dětmi a jejich radostí z hraní různých pohádek, které jsi vyzkoušeli během témat v tomto roce. Každá třída jsi měla vybrat a nacvičit pohádku, která se jim nejvíce líbila. Děti se na tento den velice těšily a připravovaly se opravdu poctivě. Větší děti ve třídě sluníček jsi vybraly pohádku O veliké řepě a předvedly úžasné výkony. Největší břímě jsi na sebe vzala Sašenka v roli vypravěče a zhostila se tohoto nelehkého úkolu na výbornou. Ani děti ve třídě Berušek se nenechaly zahanbit a předvedly úžasné herecké výkony srovnatelné s většími kamarády z vedlejší třídy. Společně jsme tento den zakončili sladkou odměnou a diplomem za poctivou přípravu na den Pohádky děti dětem.