Fotogalerie akcí

Zde očekávejte fotografie našich akcí.

Polanecké rybníky

V úterý 23.4.2023 jsme jeli s dětmi na školkový výlet směr Polanecké rybníky. Procházka to byla nádherná a počasí nám přálo. Děti po celou dobu trasy soutěžily ve svých vědomostech o přírodě. Cestou jsme stihly pár soutěží spojených se zvířaty okolo rybníka - žabí závody, čapí stoj na jedné noze... Děti si mohly vyzkoušet pozorovat ptactvo pomocí dalekohledů. Viděli zblízka labuť, prohlédly si žabku. Hmatem rozeznávaly zvířata. Odměnou jim byla pohlednice. 

Slet čarodějnic u Berušek

Ve čtvrtek 27.dubna přicházely od rána do naší třídy Berušek postupně čarodějnice a čarodějové jedni za druhým. Všichni, díky šikovným rodičům,  v krásných maskách a plní nadšení. Celé dopoledne jsme tančili, zpívali, soutěžili a čarovali. Užili jsme si to náramně!


Čarodějnický rej

Ve čtvrtek 27.4.2023 se k nám do naší školičky slétli všechny čarodějky a všichni čarodějové ze všech koutů světa a museli předvést své dovednosti. Nejprve jsme si všichni společně zatancovali pod koštětem. Dalším tancem byl kloboukový tanec. Čarodějové a čarodějky prošli nejrůznějšími zkouškami (soutěžemi), aby si za odměnu mohli odnést potvrzení z čarodějnické zkoušky. Celý rej jsme si užili.

Den Země v parku

Jako každý rok i letos jsme se sešli všechny školky v parku Jožky Jabůrkové. Plnili jsme úkoly na 8 stanovištích ,, Skřítka Vítka ". Aktivity byly pestré : třídili jsme odpad, sestavovali sluníčko  z přírodnik, kreslili duhu na chodník, zahráli si na veverky a jiná zvířátka a mnoho dalšího. Dopoledne jsme si užili, všichni splnili úkoly a tak skřítek Vítek mohl být spokojen a nadále žít v přírodě v klidu s vědomím, že je o okolí dobře postaráno. 

330 čuníků

Ve čtvrtek 20. dubna se hudebně nadaní zpěváčci všech čtyř vítkovických mateřských škol zúčastnili již počtvrté přehlídky předškolních sborečků s názvem 330 čuníků. Pořádá ji ZUŠ L.Janáčka z Vítkovic a děti si tak mohly zazpívat na mikrofony s opravdovou kapelou. Doprovodily se samy na různé rytmické i melodické nástroje a šlo jim to na výbornou. Naše děti vystupovaly jako poslední a hned poté se k nim přidali všichni ostatní vystupující a společně si zazpívali známou píseň J. Nohavici Tři čuníci.           Zaslouženou odměnou byl všem dětem i jejich učitelkám obrovský potlesk.


Vodicí pejsek Ami

Dne 14.4. nás navštívil velmi milý a energický pán, Láďa Holba. Pan Láďa je nevidomý několik let a přijel za námi se svým vodícím pejskem, fenečkou Ami, aby dětem besedoval o životě nevidomých lidí. Ukázal nám spoustu vychytávek, které mu v životě pomáhají, předvedl nám poslušnost Ami a naučil nás, jak správně nevidomého člověka vést. 

Beseda byla velice zajímavá a mnohému jsme se přiučili. 


Malý řemeslník DOV - 5. lekce

Ve středu 12.4. proběhla poslední lekce Malého řemeslníka v DOV. Děti tentokráte vyráběly letadlo, které mělo obrovskou vrtuli. Práce šla dětem pěkně od ruky a po dokončení své letadla dostaly od pana lektora Radima diplom Malého řemeslníka.


Malý řemeslník DOV - 4.lekce

Dnes (5.4.2023) se děti učily pracovat se šroubky a maticemi. Prvním úkolem bylo spojit správné šroubky a matice k sobě a pořádně je zašroubovat. Poté si povídaly o tom z čeho si vyrobí robota a kde se s robotem mohou setkat. Ke své práci děti využily klíč a vrtačku. Nakonec si robota mohly ozdobit. 

Beseda v knihovně - Papuchálek Petr

Ve čtvrtek 30.3.2023 zavítaly naposledy do knihovny na besedu o další krásné knížce. Seznámily se s příběhem Papuchálka Petra. Povídaly si to tom, jak by jednotlivé úseky příběhu mohly pokračovat. Poté si vyzkoušely poznat zvuky zvířat. Na Interaktivní tabuli jim paní knihovnice ukázala video, jak žijí papuchálci ve volné přírodě. Během čtení si děti zacvičily s padákem. Závěrem si děti vyzkoušely, jak lze jednoduše podle návodu papuchálek namalovat. Na závěr si děti prohlédly různé knížky. 

Malý řemeslník DOV - 3 . lekce

Třetí lekce (29.3.2023) Malého řemeslníka, byla věnována formulím. Děti se seznámily s jednotlivými částmi auta - podvozek, kabina, osa, kola, křídlo a jejich využití pro auto. Povídaly si o dalších dopravních prostředcích. Seznámily se s magnety a jejich přitažlivostí mezi sebou. Učily se pracovat s pilou a kladivem. Výsledkem třetí lekce byla vyrobena formule, kterou si děti odnesly domů.

Zelený den u Berušek 

Ve čtvrtek 23.3. jsme se sešli všichni dobře naladění v zelených barvách. Čekal nás totiž Zelený den. Od rána se to u Berušek zelenou barvičkou jen hemžilo. Vyrobili jsme si krásně usměvavou žabku, zacvičili se zelenými balónky a zasadili jsme si semínka řeřichy. Zjistili jsme, co rostlinka potřebuje k tomu, aby pěkně rostla. A už se těšíme, až ji ochutnáme :)

Modrý den u Sluníček

Čtvrteční den (23.3.) se nesl u Sluníček v barvě modré. Čekal nás totiž Modrý den, kterým jsme si chtěli přiblížit mezinárodní den Vody. Od rána se to u Sluníček modrou barvou jen hemžilo. Celý den  se nesl formou her a pokusů s vodou. Vyzkoušely jsme si co plave a co ne. Vytvořily jsme si ve třídě déšť a duhu. Tančily nám obrázky v talíři a pouštěly jsme loďky pomocí oleje a jaru. Společně jsme zjistily proč je voda pro nás tak důležitá a k čemu všemu ji využíváme. 

Malý řemeslník DOV - 2. lekce

Druhá lekce se nesla v duchu práce s kladivem, kozí nožkou a vrtačkou. Dětem byla vysvětlena práce s tímto nářadím. Vyzkoušely si zatloukat hřebíky a následně je i vyndat z dřevěné destičky. Tentokrát si děti postupně dle postupu vytvořily druhou hračku - loď.

Kocourek Modroočko v Divadle loutek

V pátek 17.března jsme se tramvají vypravili slavnostně naladěni i oblečeni do Divadla loutek. Všichni jsme se moc těšili a nemohli se dočkat. Představení děti přímo uchvátilo a herce i muzikanty odměnili obrovským potleskem.

Malý řemeslník DOV - 1.lekce

Ve středu 15.3.2023 poprvé děti zavítaly do Dolní oblasti Vítkovic na lekci Malý řemeslník. Nejprve se děti rozdělily do dvou skupin po 6 dětí. První skupina šla si užít průlízky v Dětském světě a ta druhá se pustila do výroby hračky. Nejprve se skupina seznámila s bezpečnosti práce řemeslníka a zacházením s nářadím. Seznámily se také s různými druhy nářadí - kladivo, šroubovák, pila, vrtačka, kleště, kombinačky. Dále si vykládaly o tom, jaký je rozdíl mezi šroubkem a hřebíkem. Děti si mohly v rámci první lekce vyzkoušet práci s vrtačkou. Nakonec si společně vyrobily hračku - prut. 

Návštěva ZŠ Halasova

Děti ve středu 22.2.2023 navštívily ZŠ Halasova, aby se podívaly, jak to ve škole chodí a co je za pár měsíců čeká. Děti v 1.třídě nás hezky přivítaly uvítací říkánkou. Paní učitelka si pro děti připravila pracovní listy a společně s dětmi ze třídy se zapojily do činností. Dětem se ve škole ukázková hodina velice líbila a už se těší do školy. 

Hurá máme tady karneval!!

Začátek týdne jsme hned oslavili karnevalem. Mezi nás do školky přišlo spoustu čarodějů, čarodějek, super hrdinů, lvů, víl, berušek, policajtů a jiných krásných masek. A karneval mohl začít. Nejprve si každá třída udělala své karnevalové dopoledne zvlášť. Všude se, ale soutěžilo, tančilo a radovalo. Odměnou pro děti byla návštěva Balonkového klauna za Balonkova. Děti si s klaunem ztančily, nasmály se a on jim na památku vytvořil balonky. Celý den jsme si pořádně užily.

O líném Honzovi

Divadelní představení v podání divadélka Smíšek jsme si všichni užili. Nasmáli jsme se hodně a oba herce jsme odměnili velkým potleskem.

Projektový den se stavebnicí Universum

Poslední Lednový den nám přinesl do školičky projektový den se stavebnicí Universum. Děti si s paní lektorkou povídali o tom, kde se bere dřevo, jaké stromy znají a jak voní dřevo. Pomocí stavebnice si děti procvičily geometrické tvary. Paní lektorka jsi pro děti připravila hádanky pomocí staveb ze stavebnice. Společnými silami si poté postavili velký hrad. Překvapením pro děti byli dovezené dřevěné zvířátka a auta, se kterými si děti mohly pohrát. 

Bílý den

V pátek 27.1.2023 jsme si ve školce udělali s dětmi bílý den. Všichni jsme se proměnili v bílé sněhové vločky a vydali jsme se po stopách Yettiho Kvída.  Překonali jsme cestu za yettim pomocí překážkové dráhy, hráli jsme koulovanou, cvičili jsme se sněhovou koulí, ale hlavně jsme tancovali. Poté jsme si společně namalovali zimní obrazy. Děti za odměnu dostaly od Yettiho medaili. 

Beseda v knihově - "Chameleon Leon"

Ve čtvrtek 19.1.2023 šly děti ze třídy Sluníčko na návštěvu do knihovny ve Vítkovicích, kde pro ně byla připravena beseda o knížce Chameleon Leon. Na úvod si děti mohly procvičit barvy pomocí videa s chameleonem, který měnil barvy. Poté jim paní knihovnice povykládala krásný příběh o chameleonovi, který uměl sice měnit barvy, ale ne podle pozadí, na kterém se nacházel. Děti si příběh opravdu vychutnaly a odměnou jim byla možnost si vyzkoušet míchání barev, díky barevným foliím. Pomocí hry si děti procvičily ovoce a zeleninu. Nakonec si děti prohlédly spoustu krásných knížek.

My tři králové jdeme k vám

V pátek 6. ledna jsme si užili den Tříkrálový dramatizací příběhu o cestě tří králů do Betléma za Ježíškem a jeho rodiči. V rolích se vystřídaly všechny děti z obou tříd. Díky mnoha opakováním si text písně zapamatovali i ti nejmladší. Po celou dobu panovala velmi slavnostní nálada, jak se na tuto významnou událost sluší.

Vánoční besídka u Sluníček

V úterý 20.12.2022 proběhla ve třídě Sluníčko vánoční besídka. Děti vystoupily s básničkami, anglickou písničkou Snowflake. Holčičky zatancovaly ladně, jako sněhové vločky na písničku Bílý slon. A kluci to rozbalili, jako četri. Nakonec i k našemu stromečku zavítal Ježíšek a rodiče s dětmi si mohli rozbalit a vyzkoušet spoustu krásných dárečků. 

Popcornové kino

V úterý 20.12.2022 jsme si s dětmi vytvořili kino ve školičce. Pustili jsme se vánoční pohádku - Sobík Nico. Než, ale děti mohly navštívit kino museli si na lístek "vydělat" penízky. Nejprve si nakreslily obrázek na téma Vánoce. Svůj obrázek musely jít odprezentovat/prodat paní Simonce, která jim za něj dala penízek. Penízek následně vyměnily za lístek do kina. Společně jsme si pak užily pohádku s popcornem.

Vánoční den u Berušek

V pondělí 19.12. jsme si u Berušek užili posezení u vánočního stromečku. Slavnostně jsme se rozloučili a společně si popřáli krásné vánoční prázdniny a hlavně bohatého Ježíška. Dokonce i k nám do třídy Ježíšek dorazil. Zazpívali jsme si koledy, pohráli jsme si s novými hračkami a bylo nám zkrátka parádně. 

Všem přejeme krásné Vánoce a do nového roku hlavně zdravíčko  :) 

Vánoční dílničky s besídkou

Perníčky, které jsme si vyrobili minulý týden, nám přišli pomoci nazdobit naši nejbližší - maminky, tatínci i babičky. Po zaschnutí jsme je zavěsili na náš vánoční stromeček a krásně nám provoněly celou třídu. Poté děti předvedly krátkou ukázku toho, co se od září ve školce naučily a na závěr jsme si za zpěvu koled rozsvítili stromeček a našli pod ním i malé dárečky, které si děti odnesly domů. I při velmi malém počtu si děti odpoledne užily a z dárečku měly velkou radost.Sedmihlásek v Domovince

Jako poděkování babičkám, které nám každou středu před odpočinkem chodily číst pohádky, jsme my je potěšili naším vystoupením. Předvedli jsme jim písničky, které jsme nacvičovali na Rozsvícení vánočního stromu a na závěr jsme si společně zazpívali tři vánoční koledy. Všechny babičky jsme pak obdarovali ozdůbkou na stromeček. Odměnou nám byl velký potlesk, balíček sladkostí a vánoční skřítek, který babičky samy vyrobily.

Pečení perníčků

V pátek 9.12.2022 jsme si spříjemnili s dětmi dopolední aktivity pečením perníčků. A abychom to zpestření měli ještě větší přizvali jsme si na pomoc dvě maminky. Oběma maminkám moc děkujeme za příjemně strávené dopoledne. Věřím, že všem napečené perníčky chutnaly.

Čertí rej

Začátek týdne jsme započali na divoko, a to čertím rejem. Naše hodné děti se proměnily v rozverné čertíky. Už od rána do školičky přicházeli krásní čerti a čertice. Když dorazili všichni, čertí rej mohl započít. Pro děti byly připraveny různé tanečky, pohybové hry a soutěže. No prostě obě třídy si čertí rej užily po svém. Společnou chvíli strávily až tehdy, kdy netrpělivě čekaly zda opravdu k nám do školky dorazí Mikuláš. A dočkaly se! Mikuláš navštívil i naší školičku. Děti Mikulášovi zazpívaly pěknou písničku a on je odměnil balíčkem plným dobrot. 

Beseda v knihovně - Husa Líza a Vánoční hvězda

V pondělí 28.11.2022 naše děti ze třídy Sluníčko navštívily Městskou knihovnu Ostravy ve Vítkovicích. Paní knihovnice děti přivítala s pohádkovými knížkami o zvířátkách, které se lišili od ostatních. Nakonec se s dětmi bavily o knížce s názvem Husa Líza. Příběh pojednával o huse, která se chtěla od ostatních lišit. Nakonec však byla ráda, že patří mezi stádo hus. Dětem se příběh velmi líbil. Děti měly možnost v průběhu vyprávění přijít s vlastními nápady, jak by se husa mohla lišit od ostatních. Zařvaly si jako lvi, představovali různá zvířata. Procvičily si díky příběhu i protiklady a zvířata. Nakonec si děti nakreslily Vánoční stromečky, které jsme si vystavili v umývárně u třídy.


Sběrová soutěž s panem Popelou

Od září se naše školka zapojila do sběrové soutěže s panem Popelou. Děti opravdu poctivě sbíraly a nosily sběr. Soutěž byla ukončena 23.11.2022 odvozem balíků ze školky. A kdo vyhrál?? 

Ve třídě Berušky se vítězi staly tyto děti:

Ve třídě Sluníčko:

Děti, které se neumístily byly odměněny také diplomem a nějakou malou dobrotou. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme všem vítězům. 

Projektový den v DOV

Ve středu 16.11.2022 šly děti třídy Sluníčko do Dolní oblasti Vítkovic na projektový den. Na děti čekaly tři stanoviště. V prvním stanovišti si děti vyzkoušely pracovat se stavebnicí Moy Toy. Z příslušných komponentů si děti sestavily značky, stolečky a židličky. Poté si vyzkoušely vyrobit autíčka, na kterých se učily pracovat s kladívky a vytloukávátky. Na druhém stanovišti si děti mohly vyrobit kinetickou hračku, kterou si odnesly domů. Třetí stanoviště bylo pro děti odměnou neboť si mohly plně užít Dětský svět. 

Podzimní dílničky u Berušek

Den se čím dál více zkracuje, brzy bývá tma, a proto jsme vymyslely jako podzimní tvoření pro rodiče a děti výrobu lucerničky. Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili, našli si na své děti čas a pobyli s námi chvíli u kreativní činnosti. Všechna díla se velmi povedla a snad už rozsvícená zdobí vaše police nebo stoly a užíváte si krásné podzimní čekání na advent :) 


Poslední plavání

Poslední plavání proběhlo v pátek 11.11.2022. Paní lektorky si pro děti připravily opičí dráhu, hrátky s různými pomůcky, skoky do vody a potápění. Děti si plně užily bazén naposledy. Za jejich skvělé plavecké výkony jim byl předán diplom. 

Plavání  - 8. lekce

V pátek 4.10.2022 čekala naše plaváčky předposlední lekce plavání na ZŠ A. Kučery. Tentokrát lekce pro plaváčky byla malou zkouškou všeho, co se dosavaď naučily, neboť v poslední lekci je čeká odměna za jejich úsilí - vysvědčení. 

Projektový den 

Ve čtvrtek děti ze třídy Sluníčko čekal projektový den, který si pro ně připravila Malá technická univerzita. Děti si seznámily s pojmem pilíř a stavební plán, zabrouzdaly do konstrukce Karlova mostu. Děti si společnými silami jeden Karlův most i postavily ze stavebnice Lega. Aby vyzkoušely jeho stabilitu, tak most musel projít zkouškou. Všechny děti se po něm prošly. Dokonce i pan odborník vyzkoušel jeho pevnost. Poté si děti vyzkoušely pokus, co plave a co ne. Odměnou dětem byl diplom. 

Halloweenské odpolední aktivity

V úterý 1.11.2022 odpoledne naši školku navštívili studenti střední školy AHOL a připravili si pro naše děti program na téma Halloween. Děti si zacvičily se studenty s básničkou a zatancovaly si. Studenti si pro děti připravili i různé aktivity - tvoření masek a duchů, hod do dýně, halloweenské puzzle, čarodějnický slalom, strašidelnou hmatovou krabici... Děti za odměnu dostaly strašidelnou odměnu.

Beseda v knihovně - Jako ty!

V pondělí 31.10.2022 naše děti ze třídy Sluníčko navštívily Městskou knihovnu Ostravy ve Vítkovicích. Paní knihovnice děti přivítala s pohádkovou knížkou "Jako ty!". Příběh pojednával o dráčkovi a myšce, která chtěla být velká jako dráček. Dětem se příběh velmi líbil. Děti měly možnost v průběhu vyprávění přijít s vlastními nápady, jak by příběh mohl pokračovat. Zařvaly si jako draci, zahrály si na myšky. Procvičily si díky příběhu i protiklady a zvířata. V rámci besedy si děti mohly prohlédnout knihovnu a to zejména sekci pro děti. Nakonec si děti nakreslily draky, které jsme si vystavili v umývárně u třídy.

Jarošův statek

Polodenní výlet na statek jsme si náležitě užili. K vidění byla spousta domácích zvířátek - koně, poníci, oslík Karkulka, králíci, morčata, ovečky a beránek. Děti měly možnost vyzkoušet si některé práce - pomáhaly s hřebelcováním, poklízením koňských koblih vidlemi, zametáním stáje, krmením koní senem a oveček pečivem. Největší odměnou pro děti bylo, že si některé zvířátka mohly pohladit.Plavání - 7. lekce

Naši plaváčci se nemohou každý týden dočkat lekce plavání. Tentokrát byli rozděleni do tří skupin. Modrá skupina se přesunula hned do hluboké vody, kde plavala nejprve s destičkou. Když ale destičky odložili přišla pro ně nejtěžší výzva a to naučit se kraul a zkusit přeplavat půlku bazénu. Nebáli se ani jeden a šli do výzvy s velkou chutí. Všichni si to odvážně zkusili. Druhá skupina (žlutá) si nejprve vyzkoušela obeplavat celý bazén dokola s podkovou. Když to zdárně zvládli, odložili podkovu a vrhli se na plavání pozadu. Červená skupina se s vodou neustále seznamuji a překonává svůj strach díky paní instruktorce, která jim velice pomáhá. Nakonec si společně užili všichni jízdu na skluzavce a potápění pomocí potápěčských brýlích. 

Podzimní dílny - ježečci

Druhé podzimní dílničky ve třídě Sluníčko se uskutečnily ve středu 19.10.2022. Tentokrát tvořit přišly maminky a naše holčičky. Maminky s holčičkami byly velice kreativní a pečlivé. A jak se jim tvoření povedlo můžete vidět na fotografiích.

Plavání - 6. lekce

A co se událo v šesté lekci? V pátek jsme si mohli poprvé vyzkoušet saunu. Rozdělili jsme se na dvě půlky. Děti v sauně si zpívaly, procvičovaly barvy, zvířátka..... Druhá půlka si vyzkoušela podplavávat překážku na vodě. Učili se podplavávat aniž by si drželi nos. 

Závodíme.MOV
Plavání - učíme podplavat překážku.MOV

Podzimní dílny

První podzimní dílny se uskutečnily ve středu 12.10.2022 ve třídě Sluníčko. Čím byly tyto dílny jiné? No přece tím, že tvořili jen tatínci se svými syny. A jak to dopadlo? Úžasně!! Všem se povedli originální draci, kteří zdobí chodbu před třídou Sluníčko. Všem tatínkům a jedné mamince děkujeme za účast :)

Plavání - 5.lekce

Páteční lekce plavání přináší nové zážitky s vodou. Tentokrát byly děti rozděleny na dvě skupiny. Modrá skupina byla ve znamení skokanů z můstku a učení lovení pod vodou Druhá skupina si vyzkoušela plavání s podkovou, dýchání pod vodou a nakonec i lovení pod vodou. 

Maskot Metody dobrého startu Mišulka

Metoda dobrého startu s Mišulkou

V úterý 4.10.2022 nám ve školičce začala Metoda dobrého startu s Mišulkou. Metoda bude probíhat každé úterý v dopoledních hodinách ve třídě Sluníčko. Provázet metodou budou předškoláky paní učitelky Míša a Zuzka a školní asistentka Iva. Veškeré fotografie naleznete kliknutím na odkaz níže. 

Divadélko Smíšek

Ve středu 5.10.2022 do naší školky zavítalo Divadélko Smíšek s Pirátskou pohádkou. Dětem se pohádka velmi líbila a důkazem byl smích, který se nesl celou školkou.

Plavání - 4. lekce

S pátkem přichází i velké těšení našich dětí na novou lekci plavání. Tentokrát si děti vyzkoušely, jak je voda nadnáší, plavání pozadu a odvážlivci si kousek zaplavaly i s hlavou ponořenou. Někteří byly doslova hozeni do vody. 

Divadlo Loutek

V úterý 27.9.2022 děti ze Sluníček navštívily divadlo loutek na Černé louce. Všichni jsme se těšily, jaké bude představení Utíkej, myško, utíkej. Představení pojednávalo o myšce a jejich kamarádech - zajíci a krtkovi. Myška každý den prožila nějaký zážitek a nejen kamarádi, ale i děti v divadle ji vždy rádi pomohly. Představení se dětem velmi líbilo.

3. lekce plavání

Další lekce plavání byla ve znamení společných chvil a zábavy. Děti soutěžily ve sběru míčků, chytaly instruktorky ve vodě - běhaly popředu, pozadu. Hrály hru spadla lžička do kafíčka. Pluly na matraci a snažily se vodou ošplíchnout strop.  Pomocí hry jsme si procvičily názvy květin a dokonce aut. Užily jsme si spoustu legrace a už se těšíme na další lekci.

Beruškový bál

byl báječným zakončením dvoutýdenního tématu "Všichni jsme kamarádi". Děti si díky maskám uvědomily, že my všichni jsme Berušky a tvoříme jeden kolektiv, kde si pomáháme a neubližujeme. Celé dopoledne děti tančily, zpívaly, soutěžily, sportovaly a díky bohatému rautu od rodičů průběžně hodovaly. Naše kamarádství jsme všichni stvrdili přípitkem "Šampáněm".Sokolníci

Zkušení sokolníci seznámili děti s mnoha druhy dravých ptáků a sov, poutavě popsali jejich život a způsob lovu. Zblízka jsme si prohlédli a pohladili například výra velkého , sovu pálenou , malého ,, Pikaču" a ,, Uhlíka". Obdivovali jsme velkého orla bělohlavého či supa. Největším zážitkem pro malé i velké byl přílet dravce na ruku. Vidět tyto vzácné ptáky zblízka bylo pro všechny velkým zážitkem. 

2. lekce plavání

Týden utekl, jako voda a naši plaváčci se zas mohli těšit na bazén. Tentokrát si je už paní instruktorky vzali dle skupin/barvy plaveckých čepit, do kterých je rozdělili už na první lekci.  Děti si užívaly vodu naplno. Blbly s balonky, vyzkoušeli si, jak voda nadnáší a plavali pomocí  žížaly. 

Čtení babiček

Vážení rodiče, opět jsme navázali spolupráci s Domovinkou pro seniory. Každou středu k nám zavítá babička a přečte našim dětem pohádku. Jako první si čtení mohly užít děti z Sluníčka ve středu 14.9.2022. Pohádka byla O třech prasátkách. Příští středu se mohou těšit zase děti z Berušek. 

Plavání

V pátek 9.9.2022 jsme s našimi plaváčky navštívili první lekci plavání na ZŠ A. Kučery. Děti si první lekci vyzkoušeli různé plavecké náčiní, klouzali z kluzavky, přelézali plavoucí matraci a užili si spoustu legrace. Děti byli rozděleni na tří skupin - modrá, žlutá a červená, podle toho jim budou rozděleny i plavecké čepice.