Fotogalerie akcí

Zde očekávejte fotografie našich akcí.

Hurá máme tady karneval :)

Ve čtvrtek 4.2.. se naše školička proměnila na rej plný různých masek. Mezi nás přišly nejrůznější masky - princezny, policejní strážníci, piráti, berušky, kuchař, semafor, dýně a mnoho dalších. S dětmi jsme soutěžili v různých soutěží. Abychom nabrali sílu na další radovánky posilnili jsme se u pikniku s nejrůznějšími dobrotami, za které děkujeme všem rodičům. Společně jsme si zatančili na veselé písničky. Během karnevalu jsme si užili spoustu legrace a odnášíme si spoustu krásných momentů. Všem dětem to moc slušelo a tak není divu, že náš karneval jsme završili diplomem a sladkou odměnou pro každou masku.


Vánoce

Okolo Vánoc máme všichni plné ruce práce a zaplní nás vánoční shon. A ani naše děti nezaháleli a pustili se společnými silami do pečení perníčků. Když naši školičku zaplnila vůně upečených perníčků, děti vytáhly své zdobení a každý jsi nazdobil svoje perníčky, které si poté odnesly domů.

Dalším úkolem pro naše děti bylo nejen vyzdobit jsi Vánoční stromeček ve svých třídách, ale i ten, který stál neozdobený smutný venku před naši školičkou. Za pomocí rodičů jsi děti doma vytvořili krásné a nápadité vánoční ozdoby, kterými jsme si ozdobili Vánoční stromeček. Tento krásný čas nám zpříjemnil poslech vánočních koled a zpěv dětí při zdobení. Odměnou pro nás všechny byla radost ze společné práce a z výsledku. Vánoční stromeček byl prostě nádherný.

Čertí rej

Ve čtvrtek 3.12. se naše školička proměnila na peklo a děti na malé čertíky. S dětmi jsme si užili čertí rej. Společně jsme si zatančili na čertovské písničky a podlézali jsme řetěz. Zasoutěžili jsme si ve skoku v pytli, sbírali jsme brambory a hledali své kopyta. Malí čertíci se snažili vypelichat čertici Míšu a obrat ji o co nejvíce kolíčků. Společnou silou se jim to nakonec povedlo. Náš čertí rej jsme završili sladkou odměnou a diplomem za účast.

Nakonec nás v dalším týdnu přišel navštívit Mikuláš, který dětem donesl balíčky za to, že byly po celý rok hodné.

Pohádky děti dětem

Dnešní den byl inspirovaný dětmi a jejich radostí z hraní různých pohádek, které jsi vyzkoušeli během témat v tomto roce. Každá třída jsi měla vybrat a nacvičit pohádku, která se jim nejvíce líbila. Děti se na tento den velice těšily a připravovaly se opravdu poctivě. Větší děti ve třídě sluníček jsi vybraly pohádku O veliké řepě a předvedly úžasné výkony. Největší břímě jsi na sebe vzala Sašenka v roli vypravěče a zhostila se tohoto nelehkého úkolu na výbornou. Ani děti ve třídě Berušek se nenechaly zahanbit a předvedly úžasné herecké výkony srovnatelné s většími kamarády z vedlejší třídy. Společně jsme tento den zakončili sladkou odměnou a diplomem za poctivou přípravu na den Pohádky děti dětem.

První „Metoda dobrého startu s Mišulkou“ se uskutečnila 1. října a účastnili se jí všichni předškoláci. Lekce probíhala pod vedením paní učitelky Šebkové a Richterové a současně za pomocí školní asistentky Kostkové. V první lekci děti pracovaly s písní - Pec nám spadla.

Metoda dobrého startu vychází ze specifických cvičeních, jakou jsou: pohybová cvičení, pohybově - sluchová cvičení, pohybově - sluchově - zraková cvičení za pomocí lidových písní. Rozvíjí předškolní děti a funguje jako prevence specifických poruch učení a školní neúspěšnosti. Jednotlivé lekce připravují děti na školní výuku čtení a psaní a dále podporují jejich psychomotorický vývoj.

I tento rok u nás probíhá sboreček Sedmihlásek, který vede paní učitelka Šebková. Děti se v něm nejen učí zpívat různé písničky, ale také si mohou vyzkoušet hraní na nejrůznější dětské hudební nástroje, tančí a cvičí.