Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu je soubor cvičení a her, které podporují psychomotorický vývoj dítěte.

Tato cvičení jsou součástí přípravy na výuku čtení a psaní a jsou zaměřena na prevenci školních obtíží. 

Přibližují dětem svět písmen a psané řeči, uvolňují ruku, koordinují jemnou a hrubou motoriku. 

Tato metoda rozvoje dětí je součástí Školního vzdělávacího programu 

a je určena všem předškolním dětem a dětem s odloženou školní docházkou. 

Probíhá v dopoledních hodinách vždy jednou týdně na všech mateřských školách.