Aktivity ve školce

Fotografie z našich her, tvoření a vzdělávání.

KVĚTEN - Moje rodina  a maminka má svátek, Doprava

                DUBEN- Těšíme se do školy, Čarodějnice, Den Země

Dubnový měsíc byl plný zážitků a aktivit. Předškolní děti se byly podívat na základní školu Šalounovou a Halasovu . V MŠ bylo plno aktivit, které  připravovaly budou prvňáčky na školu. V rámci oslavy ,, Dne Země "  jsme navštívili Bělský les, kde se uskutečnil environmentální program pro děti .Koncem měsíce jsme se stali čaroději a čarodějnicemi a užili si čarodějnický rej ve školce. Vařili jsme lektvar, hledali havěť, létali na koštěti, tancovali, vyrobili čarodějnici, zahráli si soutěže aj. Bylo toho mnoho a moc jsme si tenhle měsíc užili. 

BŘEZEN - Ukaž, co už umím, Jaro přichází, Velikonoce - svátky jara

V letošním roce přišlo jaro velmi brzy. A tak jsme toto roční období přivítaly v žlutozelených barvách a těšily se z prvních jarních paprsků. Při vycházkách jsme pozorovaly měnící se přírodu-rašení prvních jarních kytiček, poslouchaly cvrlikání ptáčků a těšily se z pohledu na domácí zvířátka vyhřívající se na sluníčku. Konec března se nesl ve znamení velikonočních svátků. Povídali jsme si o zvycích a tradicích, učily se velikonoční koledy a nechybělo ani pečení beránka, na kterém si děti pochutnaly. Děti vyráběly zápichy, malovaly vajíčka, modelovaly a zdobily z plastelíny. Tvořily jarní květiny z barevných drátků, pracovaly s grafomotorickými listy a plnily velikonoční úkoly na interaktivní tabuli. Velkou radost děti měly ze společného tvoření  s rodiči na velikonočních dílnách. Fotky z akci můžete shlédnout v sekci fotografie akcí.

ÚNOR - Zimní sporty, Pohádkový čas, Karnevalový týden

Ani jsme se nenadáli a je za námi další měsíc. Měsíc únor jsme měli hodně pestrý a tak si ho společně shrneme a připomeneme. V prvních dvou týdnech jsme si povídali  o ,, Zimních sportech“ . Nechyběla ani olympiáda v MŠ, kde si děti zkusily nejznámější sportovní disciplíny. Další téma , které nás čekalo  byly ,, Pohádky a karneval“. S dětmi jsme se tak ocitli v kouzelném světě plném pohádkových postav. Povídali jsme si o oblíbených pohádkách, vyrobili si královské koruny, navlékali korále pro princeznu, nechyběl ani koblížek z papíru a mnoho dalších kreativních výtvorů. Naše třída a herna se tak díky výzdobě, obrázkům proměnila v pohádkové království. V dalším týdnu, jsme si zabrousili do tématu ,,Karneval, masopust“.Karnevalové veselí nechybělo ani v naší školce . Broučci a medvídci se přeměnili v princezny, piráty, supermany, víly a užili si dopoledne plné tance, úkolů a her .


LEDEN - Kouzelná zima, zvířátka v zimě

V tomto tématu se děti učily pojmenovat charakteristické znaky zimního počasí, pozorovaly zimní přírodu a život v ní. Seznámily se s názvy zvířat, žijící  v lese a také na Arktidě. Děti si vyzkoušely rozmanité pokusy : zkoumaly vlastnosti ledu, působení tepla a soli na led, prováděly pokus s inkoustem a zmizíkem, kde pozorovaly jak zmizík odhaluje obrázek, zapouštěly zimní barvy do vody, zkoumaly sníh, led a kapky vody pomocí mikroskopu. Aktivity  byly opravdu pestré : děti skládaly puzzle k tématu, řadily obrázky podle velikosti, vybarvovaly 3D omalovánky, které zkoumaly pomocí QUIVER programu na I-padu.  Ve skupinových aktivitách se děti učily spolupracovat a vznikly tak zajímavé stavby iglú, ledového království , domečků pro zvířátka, Antarktida . Největší zábavou byly pohybové aktivity, tanečky a hry na toto téma.  Jak si tento měsíc děti užily se můžete podívat v albech fotek.

PROSINEC -   Těšíme se na Mikuláše, Adventní čas

Poslední měsíc v tomto roce děti prožily ve třídě Broučků i Medvídků  v pohodové a radostné atmosféře. V počátku měsíce děti vystoupily s tanečkem Merry Christmas a zpěvem koled na Mírovém náměstí při obecní akci,, Rozsvícení vánočního stromečku“. Také tímto vystoupením potěšily seniory v Domově Magnolii , kde také proběhlo společné zdobení stromečku.

V průběhu adventu byly děti seznámeny s vánočními zvyky a tradicemi. Záměrem bylo dětem umožnit podílet se na přípravě svátků v MŠ. Cílem bylo pochopit a emociálně prožívat celé adventní období. Nechybělo tak společné zdobení vánočního stromečku, sestavování betlému, výroba dárečku a přáníčka pro své nejbližší, pečení perníčků, zpěv či poslech koled. Také Ježíšek našel cestu do naší školičky a dětem nadělil dárečky. Předvánoční čas byl krásný, plný dětských očekávání a citových prožitků. Krásné a veselé Vánoce  přeje kolektiv zaměstnanců MŠ Obránců míru.


LISTOPAD - Podzimní les a zvířátka, Lidské tělo, zdraví 

První týden v měsíci listopadu jsme pokračovali v tématu ,,Podzim a zvířátka v lese ".  Prostřednictvím obrázkových knih, vzdělávacích videí jsme se seznámili se zvířátky žijící v lese. Největším zážitkem pro dětí byla návštěva Bělského lesa  a lesní školky. Více o této akci se dozvíte v sekci ,, Fotografie akcí ".

Téma " Lidské tělo, zdraví a já . Toto téma nás provázelo skoro celý měsíc . Povídali jsme si o lidském těle, zahráli smyslové hry, prohlíželi jsme si  encyklopedie o lidském těle,  seznámili se s potravinami, které jsou pro naše tělo prospěšné a které ne, upevňovali základy hygienických návyků. Aktivity byly opravdu pestré, jak už tvořivé, vzdělávací, pohybové – hudební či logopedické. Věříme, že pro většinu dětí bylo téma zajímavé a poučné .

ŘÍJEN - Podzim přišel k nám, Ovoce a zelenina

Tento měsíc se děti v naší mateřské škole seznámili s nejrůznějšími druhy ovoce a zeleniny. Děti tak měly možnost ochutnat rozmanitou škálu jak domácího ovoce z našich zahrádek, tak i cizokrajného ovoce. Za pomoci všech smyslů rozlišily nejen libou a nelibou chuť, ale také barvy, tvary a vůně. Zároveň se dozvěděly nové zajímavosti o prospěšnosti ovoce a zeleniny pro zdraví člověka . Společně se svými kamarády si zahrály zábavné pohybové, společenské a didaktické hry motivované pohádkami, básněmi, obrázky o ovoci a zelenině. Také nesmíme zapomenout na krásné roční období „Podzim”, který zavítal i do naší školky a dopřál nám krásné slunné dny. Pozorovali jsme proměny přírody, zbarvující se listí, sbírali kaštany a nechybělo poznávání podzimních plodů hmatem a zrakem. Rozvíjeli jsme také tvořivost a fantazii. Zahráli si na větřík a meluzínu. Podzimní stromy,  ježci a další kreativní výrobky, nám zdobí naši šatnu. 

ZÁŘÍ - Moje školka, Všichni jsme kamarádi

Je konec září, měsíce, kdy jsme se po prázdninách opět sešli ve školce. Nutno říci, že jsme se již všichni těšili, zejména děti na své stávající či nové kamarády. Přestože zpočátku ukápla nějaká ta slzička, holčičky i kluci si postupně na pravidelný režim adaptují a nyní přicházejí do školky většinou spokojení a usměvaví. A o to nám dospělým jde především - o šťastné děti, pro které je mateřská škola bezpečným místem k objevování světa, získávání zkušeností a dovedností potřebných ke zdravému osobnostnímu rozvoji, k navazování prvních interpersonálních vztahů.

První nádherné slunečné dny jsme se snažili co nejvíce využít k pobytu venku, ať už na zahrádce MŠ nebo při prvních vycházkách . Protože pro některé děti byly prázdniny dlouhé, bylo potřeba zopakovat si pravidla třídy a denní režim naši školky , nové děti se také museli naučit a zapamatovat si svou značku a jména nových kamarádů. Celý měsíc byl věnován společným činnostem, abychom se opět dostali do pohodové atmosféry a naučili se vzájemně si pomáhat a spolupracovat.V naší školce je prostě bezva; společně si povídáme, zpíváme, cvičíme, malujeme, tvoříme. 

Těšíme se na celý rok plný úsměvu, radosti a společných zážitků.