Aktivity ve školce

Fotografie z našich her, tvoření a vzdělávání.

PROSINEC -   Těšíme se na Mikuláše, Adventní čas

LISTOPAD - Podzimní les a zvířátka, Lidské tělo, zdraví 

První týden v měsíci listopadu jsme pokračovaly v tématu ,,Podzim a zvířátka v lese ".  Prostřednictvím obrázkových knih, vzdělávacích videí jsme se seznámily se zvířátky žijící v lese. Největším zážitkem pro dětí byla návštěva Bělského lesa  a lesní školky. Více o této akci se dozvíte v sekci ,, Fotografie akcí ".

Téma " Lidské tělo, zdraví a já . Toto téma nás provázelo skoro celý měsíc . Povídaly jsme si o lidském těle, zahrály smyslové hry, prohlížely jsme si  encyklopedie o lidském těle,  seznámily se s potravinami, které jsou pro naše tělo prospěšné a které ne, upevňovaly základy hygienických návyků. Aktivity byly opravdu pestré, jak už tvořivé, vzdělávací, pohybové – hudební či logopedické. Věříme, že pro většinu dětí bylo téma zajímavé a poučné .

ŘÍJEN - Podzim přišel k nám, Ovoce a zelenina

Tento měsíc se děti v naší mateřské škole seznámily s nejrůznějšími druhy ovoce a zeleniny. Děti tak měly možnost ochutnat rozmanitou škálu jak domácího ovoce z našich zahrádek, tak i cizokrajného ovoce. Za pomoci všech smyslů rozlišily nejen libou a nelibou chuť, ale také barvy, tvary a vůně. Zároveň se dozvěděly nové zajímavosti o prospěšnosti ovoce a zeleniny pro zdraví člověka . Společně se svými kamarády si zahrály zábavné pohybové, společenské a didaktické hry motivované pohádkami, básněmi, obrázky o ovoci a zelenině. Také nesmíme zapomenout na krásné roční období „Podzim”, který zavítal i do naší školky a dopřál nám krásné slunné dny. Pozorovali jsme proměny přírody, zbarvující se listí, sbírali kaštany a nechybělo poznávání podzimních plodů hmatem a zrakem. Rozvíjeli jsme také tvořivost a fantazii. Zahráli si na větřík a meluzínu. Podzimní stromy,  ježci a další kreativní výrobky, nám zdobí naši šatnu. 

ZÁŘÍ - Moje školka, Všichni jsme kamarádi

Je konec září, měsíce, kdy jsme se po prázdninách opět sešli ve školce. Nutno říci, že jsme se již všichni těšili, zejména děti na své stávající či nové kamarády. Přestože zpočátku ukápla nějaká ta slzička, holčičky i kluci si postupně na pravidelný režim adaptují a nyní přicházejí do školky většinou spokojení a usměvaví. A o to nám dospělým jde především - o šťastné děti, pro které je mateřská škola bezpečným místem k objevování světa, získávání zkušeností a dovedností potřebných ke zdravému osobnostnímu rozvoji, k navazování prvních interpersonálních vztahů.

První nádherné slunečné dny jsme se snažili co nejvíce využít k pobytu venku, ať už na zahrádce MŠ nebo při prvních vycházkách . Protože pro některé děti byly prázdniny dlouhé, bylo potřeba zopakovat si pravidla třídy a denní režim naši školky , nové děti se také museli naučit a zapamatovat si svou značku a jména nových kamarádů. Celý měsíc byl věnován společným činnostem, abychom se opět dostali do pohodové atmosféry a naučili se vzájemně si pomáhat a spolupracovat.V naší školce je prostě bezva; společně si povídáme, zpíváme, cvičíme, malujeme, tvoříme. 

Těšíme se na celý rok plný úsměvu, radosti a společných zážitků.