Aktivity ve školce

Fotografie z našich her, tvoření a vzdělávání.

Květen -  Maminka a moje rodina, Doprava , Město

Duben - Svátky jara Velikonoce ,  Den Země , Čarodějnice

Začátek měsíce dubna byl ve znamení Velikonoc. Zdobili jsme kraslice, pekli beránka, zaseli osení a ozdobili si prostory mateřské školy jarními a velikonočními dekoracemi. Děti zajímaly tradice spojené s Velikonocemi. Získaly tak odpovědi na otázky: proč se plete pomlázka, proč chlapci chodí na koledu a co za ni dostávají. Naučili se velikonoční koledu a dokonce si vyzkoušeli několik experimentů s vajíčky. Následný týden po velikonocích se nesl v duchu ,, Čarodějnic“, který byl zakončený ,, Rejem čarodějnic v MŠ“. Celý týden se děti na tento čarodějnický den připravovaly. Vyráběly pavouky, vystřihovaly netopýry, tvořily čarodějnice, stavěly chaloupky pro ježibaby. V den dlouho očekávané akce si děti užili čarování, rejdění na koštěti a plnění úkolů. Míchaly se kouzelné lektvary, tančilo se, dovádělo. Za splnění úkolů si zasloužili sladké odměny a diplomy. Tento měsíc jsme dětem připomněli také potřebu ochrany přírody, vysvětlili si, že i my jsme její důležitou součástí. Děti se dozvěděli, jak se starat o naši přírodu a jak ji můžou chránit, naučili se třídit odpad do správných kontejnerů. Velmi zábavný byl ,, Den Země v parku , kde děti plnily úkoly ,, Skřítka Vítka“ .


Březen - Povolání , Jaro se probouzí( Vítání jara)

V  začátku měsíce března se děti seznamovaly s různými povoláními. V komunitním kruhu jsme si povídali a hledali odpovědi na otázky typu: ,,Kde pracují rodiče ?“ ,,Proč chodí do práce ?“ ,,Čím budu, až budu velký ?“ Formou námětových, pohybových, didaktických her si děti vyzkoušely práci švadleny, kominíků, doktorů, číšníků, kuchařů a mnoho jiných. Poznávaly jednotlivé profese podle obrázků, přiřazováním nářadí, nástrojů k jednotlivým profesím. Nejvíce děti zaujaly hry na pekaře, fotografy, vědce, kdy si prožitkových učením profese vyzkoušely. V  druhé polovině měsíci jsme se věnovali tématu – předjaří. Zajímali nás hlavně rostlinky, které se probouzí ze zimního spánku. Vyhledávali jsme v knížkách a encyklopediích. Na vycházkách jsme poznávali a pojmenovávali rostliny. Jarní náladu v nás probouzely i písničky, které jsme si zazpívali v doprovodu hry na klavír (Travička zelená, Zvony, zvonky, Pampeliška) a říkanky ,, Sluníčko se probudilo“, ,, Táta včera na venku" . Měsíc březen byl bohaty  na aktivity, zážitky a akce. Moc jsme si ho užili.

Únor- Z pohádky do pohádky, Karneval

Zábavným a očekávaným tématem v tomto měsíci byl pro děti Pohádkový karneval. Než nastalo pohádkové dopoledne, tak jsme si povídali o  oblíbených  pohádkách a některé známé české pohádky si zkusili zdramatizovat. Velcí předškoláci sestavovali obrázky podle děje pohádky a zkusili si pohádku nakreslit. Před odpoledním odpočinkem se děti vždy těšily na poslech čtené pohádky od paní učitelky. Veselý pohádkový karneval se uskutečnil 21.2 v prostorách naší MŠ, které se proměnily v pohádkové komnaty. Děti se převlékly do kostýmů a plnily zábavné disciplíny. Při plnění úkolů děti prokázaly svou odvahu, obratnost, smysl pro legraci. Odměnou jim pak byla královská hostina (dobroty) a hezký pocit z prožitého pohádkového dne. Předškoláci tento měsíc také navštívili ZŠ Halasova, kde se podívali na ukázkovou hodinu. Naši budoucí školáci se na školu pilně připravují také v mateřské škole.


Leden - My tři králové , Zimní sporty , Bílá zima a zvířátka 

Po návratu z vánočních prázdnin se děti seznamovaly s legendou o Třech králích. Toto téma nás provázelo celý týden, děti byly seznámeny s příběhem, prohlížely si obrázkové knížky, skládaly rozstřižené obrázky, malovaly kometu, přiřazovaly písmena podle vzoru a mnoho dalšího. Závěr týdne jsme si obohatili dramatizací příběhu. Děti se převlékly do kostýmů a s nadšením děj zahrály. Leden byl ve znamení zimních radovánek. Sněhová nadílka, i když malá, udělala radost všem dětem. Venku jsme stavěli sněhuláky, koulovali se, zkoumali sněhové vločky. Povídali jsme si o vhodném zimních oblečení, aby nám nebylo venku zima. Na zahradě MŠ jsme pravidelně kontrolovali krmítka a ptáčkům semínka dosypávali.

 I ve třídě jsme si bílou zimu užili. Tvořili sněhuláčky nejrůznějšími způsoby, sestavovali vločky z kamínků, kreslili bílou křídou. Mačkali jsme koule z papíru a zahráli si koulovačku. Nesměla chybět ani nová písnička a básnička o sněhulákovi -Sněhuláček panáček, Padá sníh, Sněží a Koupila si zima sáně. Také zimní sporty nás tento měsíc provázely. Trénovali jsme rychlost a obratnost při zimních pohybových hrách. Mohli jsme si vyzkoušet lyžování, sáňkování i v prostorách MŠ během olympijských hrách, které se u nás uskutečnily. Hod papírovou koulí, lyžování na bílých papírech, přenášení papírové koule na lžíci a další hry byly zábavou pro všechny. Měsíc leden byl plný zábavy, poznání a skutečného ledového království v naší školce .

Prosinec - Těšíme se na Mikuláše, adventní čas

Přípravy na Vánoce se dotýkají každého z nás a v naší školce tomu nebylo jinak. S dětmi jsme si celý adventní čas náležitě užili. Vánoční stromeček jsme si společně ozdobili. Během doby čekání na Ježíška jsme vyráběli různé ozdobičky, dárečky pro rodiče a vánoční přáníčka. Zpívali jsme vánoční koledy, říkali si básničky a ochutnávali cukroví. V den příchodu Ježíška byly děti natěšené a zároveň trochu nejisté. Když však zazvonil zvoneček, rozsvítil se úsměv na všech dětských tvářích. Ježíšek přinesl dárečky jak do třídy Medvídků, tak i Broučků.  Nadílka byla opravdu bohatá . Děti měly z dárků velikou radost, postupně dárečky s dopomocí paní učitelky rozbalovaly .

Tyto dny jsme se také seznamovaly s vánočními zvyky a tradicemi. S dětmi jsme si o nich nejprve povídali a pak i některé z nich vyzkoušeli. Rozkrajovali jsme si jablíčka, házeli bačkorou, vyráběli svícínky z jablíček.Před vánocemi nás také čekala sněhová nadílka. Na zahradě MŠ jsme si sněhu  užívali - hráli koulovanou, andělíčky, tvořili vánoční skřítky. 

Celkově byla předvánoční atmosféra ve školce příjemná a já věřím, že si ji děti naplno užily. Všem přejeme krásné Vánoce a štastný nový rok 2023. Přeje celý kolektiv zaměstnanců MŠ


Listopad - Ovoce a zelenina , Lidské tělo a smysly

V tomto měsíci jsme se zaměřili na naše zdraví a s tím související poznání lidského těla. Učili jsme pojmenovávat části lidského těla, objasnili  si základní funkce lidských orgánů, pomocí smyslových her jsme poznávali důležitost lidských smyslů. A jelikož ve zdravém těle - zdravý duch, tak každý den  jsme pilně cvičili , ochutnávali různá ovoce a zeleninu plných vitamínů. Předškolní děti rozvíjely svou grafomotoriku v metodě dobrého startu a všechny ostatní dětí měly možnost zúčastnit se zajímavých pokusů, zahrát si společenské hry či prozkoumat rozmanité interaktivní hračky, které máme v MŠ k dispozici .  Akce , které tento měsíc proběhly najdete v patřičné sekci, kde naleznete nejen informace o akcích, ale také mnoho hezkých fotek.

Říjen -  barvy podzimu, podzimní čarování, zvířátka na statku

Podzim v naší školce byl opět kouzelný. Děti tvořily z přírodnin (kaštanů, listů atd.), učily se nové básničky, písničky a na procházkách objevovaly kouzlo podzimu, na zahradě MŠ sbíraly kaštany pro zvířátka do lesa. Četli jsme si příběhy o podzimu, povídali si o tom, co se děje s přírodou, o počasí. Předškoláci plnili mnoho aktivit na rozvoj grafomotoriky a pro přípravu do školy. Během výuky na tabletech děti zkoumaly broučky, povrchy přírodnin pomocí mikroskopu , zahrály si na umělecké fotografy - fotily barevný podzim na venkovním prostředí,  vytvářely ,, lesní víly a skřítky z kamarádů".   Tento měsíc byl barevný a pestrý . Všichni jsme si ho užili :-) Na akce , které jsme tento měsíc zažily, se můžete podívat v sekci ,,Fotografie akci ".

 Září - adaptace, kamarádi

Všichni jsme kamarádi a máme se rádi

Měsíc září byl pro všechny plný poznávání a seznamování . Ze všech sil jsme se snažili, usnadnit dětem vstup do MŠ, a to jak těm stávajícím, které si během léta navykly na prázdninový režim, tak především nově příchozím dětem, které bylo třeba naučit  pravidlům a řádu. Snažili jsme se vytvářet radostnou atmosféru ve třídě, aby se děti na společný pobyt v MŠ těšily a podporovali je ve vzájemné komunikaci i v utváření přátelských vztahů. Postupně jsme se seznamovali se všemi prostorami MŠ, s personálem, různými rituály a uspořádáním dne. Neopomenuli jsme ani pravidla bezpečného chování, jak v prostorách MŠ, tak venku a dodržování základních hygienických návyků. Všechny děti společně si užily svá první  kreativní tvoření , písničky v doprovodu hry na klavír,  pohybové hry, cvičení a tanečky . Děti plnily úkoly ve skupinkách, učí se vzájemné spolupráci . Myslíme, že se nám povedlo vytvořit přátelskou atmosféru ve třídách a z dětí se staly kamarádi.


První dny ve školce

Máme za sebou první týden ve školce. I když se u někoho objevily slzičky, tak po pár dnech se slzičky proměnily v dětský úsměv . Děti odloučení od rodičů statečně zvládly .V prvních dnech  jsme se zaměřili hlavně na adaptaci dětí na prostředí MŠ. Děti si společně zahrály zábavné pohybové a seznamovací hry, vytvářely pravidla třídy , která budeme postupně upevňovat.  Vyzkoušely si  tvořivé činnosti a zkoušely pracovat ve skupinkách. Všichni se už těšíme na další dny ve školce !!