Aktivity ve školce

Fotografie z našich her, tvoření a vzdělávání.

ČERVEN - Zvířátka známá a neznámá, Ahoj školko !!!

Všem budoucím školákům přejeme úspěšný vstup do základní školy !!!

Mějte krásné prázdniny a budeme se na děti těšit v novém školním roce 2022/2023 .

Květen - Moje rodina, Doprava

Na začátku měsíce května nás čekalo téma Moje rodina. Cílem tématu bylo přiblížit dětem tradici slavení svátku maminek a zároveň posilovat citový vztah dítěte k rodině. Mamince děti vyrobily krásná přání se srdíčky, která si předškoláci sami nejen podepsaly, ale také napsaly přání. Menší děti písmenka obtáhly a zkoušely se podepsat podle vzoru. V komunitním kruhu jsme si povídali na téma „Kdo tvoří moji rodinu" .Děti vyjmenovávaly a procvičovaly názvy členů rodiny a jejich jmen , rozkládaly slova na slabiky (máma, táta, babička, počítaly slabiky, vytleskávaly, stavěly domečky z konstruktivních stavebnic, pečovaly o ,,miminko“ (přebalování, koupání, oblékaní). Jelikož se nám blížila besídka pro rodiny dětí, tak denně děti pilně nacvičovaly písničky, říkanky, tanečky a dramatizaci pohádky ,, O Koblížkovi". Velkou motivací bylo rodiče potěšit a ukázat jim , co se dětí naučily. Myslíme, že se besídka povedla a rodiče si odnesly příjemný zážitek a dárečky od dětí.

V další části měsíce jsme se věnovali ,, Dopravě" .Děti se různorodými činnostmi seznamovaly s pravidly vedoucími k jejich bezpečnosti. Učily se reagovat na dopravní situace a orientovat se v základních pravidlech silničního provozu. Snažili jsme se rozvíjet dovednosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých dopravních situacích – paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru, vnímání nebezpečí. Tento měsíc byl velmi pestrý akcemi ( DOV-herna pro rodiče s dětmi, Malý řemeslník, knihovna, klub předškoláčka na ZŠ Halasova, kozí farma v Havířově, besídka, focení tříd). Na fotky z těchto akci se můžete podívat v sekce ,, Akce MŠ".


Duben - Velikonoce, Naše planeta Země

Měsíc duben byl ve znamení očekávaných velikonočních svátků a oslav ,, Dne Země ". V tomto měsíci jsme si připomněli, jak vypadá jaro, které květiny k němu patří. Pozorovali jsme mikroskopem na tabletu v trávě hmyz, hlínu, strukturu listů a okvětních lístků. Předškoláci se pilně připravovali na zápis na ZŠ, které je tento měsíc čekal. Také jsme se chystali na Velikonoce, seznámili se se zvyky a naučili se básničky. Tradičně jsme vyráběli velikonoční přáníčka, zaseli velikonoční osení a barvili vajíčka. Děti společně s rodiči plnily výzvu ,, Zdobení velikonočního keře " . Jak se tato výzva povedla, můžete vidět ve fotogalerii. Po Velikonocích nás čekal zábavný a ekologicky výukový program v parku k svátku Dne Země. Více o této akci se dozvíte v sekci akce mateřské školy. Během tohoto tématu se děti naučily , jak třídit odpad a přírodu chránit. Uvědomili si, že to jak se chováme , ovlivní naší přírodu a planetu Zemi . Aktivity k tomuto tématu byly rozmanité : práce na interaktivní tabuli a interaktivním globusu, zkoumání mikroskopem, sázení a péče o rostlinky, prohlížení encyklopedií , výroba papíru a mnoho dalšího.


BŘEZEN - povolání, jaro se probouzí

V začátku měsíce března se děti seznamovaly s různými povoláními. V komunitním kruhu jsme si povídali a hledali odpovědi na otázky typu: ,,Kde pracují rodiče ?“ ,,Proč chodí do práce ?“ ,,Čím budu , až budu velký ?“ Formou námětových, pohybových, didaktických her si děti vyzkoušely práci švadleny, kominíků, doktorů, číšníků, kuchařů a mnoho jiných. Poznávaly jednotlivé profese podle obrázků, přiřazováním nářadí, nástrojů k jednotlivým profesím. Nejvíce děti zaujaly hry na zahradníky, fotografy, vědce, kdy si prožitkovým učením profese vyzkoušely.

V druhé polovině měsíci jsme se věnovali tématu – předjaří. Zajímali nás hlavně rostlinky, které se probouzí ze zimního spánku. Vyhledávali jsme v knížkách, encyklopediích,ale také na tabletech pomocí hlasového vyhledávání. Na vycházkách jsme poznávali a pojmenovávali rostliny. Tablety se staly našimi fotoaparáty a my si mohli kytičky vyfotit. Kreativními způsoby jsme si semínka řeřichy a jarního osení zaseli do punčochy, papírových košíčků. Semínka budeme následně zalévat, pečovat o ně a zároveň pozorovat. Kytičky jsme si také vyráběli různými technikami (lepením, otiskováním barev pomocí vidličky, malování štětcem) , vznikla tak pestrá výstavka jarních květin . Předškoláci na toto téma plnili řadu úkolů, které je připravovali na školu. Jarní náladu v nás probouzeli i písničky, které jsme si zazpívali v doprovodu hry na klavír ( Travička zelená, Sluníčko, sluníčko, Moje školka) a říkanky ,, Sluníčko se probudilo“, ,, Táta včera na venku, našel první Sněženku“. Příběh ,, Jarní sněženkové víly“ nás zanesl do pohádkového světa a my tak rozvíjeli svou dětskou fantazii.


ÚNOR - Pohádkový a karnevalový čas

V únoru jsme se věnovali oblíbenému pohádkovému tématu, na které přirozeně navázalo téma karnevalové. Děti se seznámily s pohádkami prostřednictvím poslechu četby z knih nebo z CD přehrávače . Nechybělo ani zhlédnutí pohádek na interaktivní tabuli a prohlížení obrázkových knížek . Děti měly možnost povyprávět svým kamarádům o své oblíbené knize či pohádce. V průběhu tématu se děti vystřídaly při dramatizaci příběhu ,, O Koblížkovi a o Sněhurce. Děti byly oblečeny v krásných kostýmech, nechyběly také divadelní kulisy. V roli herce a diváka se střídaly .Téma doplňovaly pohybové, smyslové, konstruktivní a námětové hry, omalovánky, tvoření, poslechové a taneční činnosti motivované pohádkou. Za pomocí těchto činností byly u dětí rozvíjeny zejména komunikativní dovednosti, pozornost, posilování paměti, také spolupráce dětí a možnost sebevyjádření jako podpora zdravého sebevědomí. Také v aktivitách na tabletech se promítlo toto téma : děti se oblékly do kostýmů trpaslíku a v roli fotografa se vzájemně fotily v legračních pozicích. Musíme uznat, že jejich dovednosti v aplikaci fotoaparát se zdokonalily a fotky jsou velmi vydařené:-) Tento měsíc byl veselý, pestrý, obohacený akcemi Karneval a návštěvou klauna z Balónkova. Úspěšně bylo ukončeno plavání s žabičkou. Na fotografie se můžete podívat nejen v této sekci, ale také ve fotogalerii našich ,,akcí ".

LEDEN - Bílá zima, zimní sporty -olympiáda

Sešli jsme se opět po Vánocích plní zážitků a dojmů, o kterých jsme si povídali. Tři krále jsme přivítali v podobě naši dramatizace příběhu. V rolích Kašpara, Melichara a Baltazara se vystřídaly všechny děti. Děti se proměnily v krále a vyrobily si papírové koruny, které je doprovázely během "královského cvičení". Více o této akci se dočtete v sekci ,, Akce naši mateřské školy."

Tento měsíc jsme zahájili výuku ,, Práce s tablety" tyto lekce budou probíhat každý týden v úterý. Po prvních zkušenostech a hodnocení dětí, bude výuka zábavná a přínosná:-).

Přestože letošní leden neoplýval množstvím sněhu, my jsme si o zimě ve školce povídali, zpívali si písničky, učili se říkanku Sněhulák. Sněhové koule jsme tvořili z papíru, cvičili jsme s nimi a zahráli si ,,koulovačku " . Sněhuláka jsme tvořili rozmanitými způsoby - malovali barvou, kreslili křídou namáčenou v mléče, rozvíjeli grafomotoriku kreslením na velký balící papír, sestavovali z velkých kruhů a rozvíjeli tak svou fantazii a také spolupráci ve skupince kamarádů. Téma sněhuláků jsme využili i k porovnávání počtu – více, méně, stejně, rozvíjeli tak předmatematické dovednosti hlavně u předškoláků. Všichni jsme se těšili , že si sněhuláka postavíme ze skutečného sněhu. Toto přání se nám vyplnilo až v závěru měsíce, kdy sníh aspoň trošku napadl a my si mohli užít zimní radovánky na zahradě MŠ. Vždy jsme dbali na to, abychom se řádně teple oblékali. O důležitosti oblékání jsme si povídali, rozvíjeli tak svou slovní zásobu a procvičovali paměť pomocí Kimovi hry. Mrazivé dny byly vhodnou příležitostí pro pokusy s vodou a následným ledem. Naše ledové muffiny byly lákavé , my si je prozkoumali alespoň hmatem a zrakem vnímali tu krásu, kterou paní zima dokáže vyčarovat.

K zimě patří též sportování, a když je málo sněhu, musí se zimní sporty trénovat aspoň ve třídě, což jsme zvládli na jedničku! Jak se nám dařila zimní olympiáda v naší školce se můžete podávat v sekci ,, Akce naší MŠ ."


PROSINEC- čertí rej, adventní čas

Měsíc prosinec jsme zahájili těšením se a přípravou na Mikuláše. Když nadešel ten správný čas , tak se naše školka proměnila v teplé peklíčko s mnoha čerty a andílky. V herně nám Lucifer, král pekelný, zanechal dopis i s nahrávkou, kde dětem zadával úkoly. Celou dobu si myslel, že úkoly nezvládnou a bude si je moci odnést do pekla, ale naši malí čertíci a andílci všechny úkoly zvládli na jedničku. Lucifer byl zklamaný, ale i přes to dětem za dveřmi zanechal pytel plný balíčků s dobrotami. Fotografie z této akce najdete v galerii ,, Akce MŠ".

Pak nastalo období adventu a příprav na vánoční svátky. Děti se seznamovaly s tradicí Vánoc a se zvyky . Tvořily přáníčka a vyráběly dárečky nejen pro své blízké, ale také pro babičky a dědečky do domova důchodců Magnolie. Ve čtvrtek 16.12. jsme si společně užili „školkové“ Vánoce plné tradičních vánočních zvyků . Cestu do naší školky našel i Ježíšek a přinesl dětem spoustu krásných dárečků. I po další dny jsme si užívali slavnostně prostřeného stolu, ochutnávali cukroví a perníčky, poslouchali koledy , hráli si s novými hračkami a vnímali kouzelnou atmosféru Vánoc.


Listopad

Na počátku měsíce listopadu nás bohužel navštívil zlý ,, drak Koroňák" a naše MŠ se musela uzavřít. Předškoláci měli k dispozici pracovní listy a nabídku aktivit na webových stránkách . Po příchodu do MŠ jsme si o úkolech a aktivitách v domácím prostředí povídali . Některé děti nám vyplněné pracovní listy odevzdaly a za odměnu dostaly pochvalu a razítko.

Po ukončení karantény jsme se s dětmi zaměřili na poznávání podzimního období - povídali jsme si o počasí, podzimních plodech a o zvířátkách, která žijí v lese. Všechny témata obsahovaly: básně, písně, psychomotorické hry, pohybové chvilky i výtvarné aktivity. S dětmi jsme tvořili z papíru, z listí a přírodnin. Předškolní dětí se účastnily metody dobrého startu- pracovní listy zaměřené na grafomotoriku, plnily aktivity na početní představy a prostorovou orientaci a na interaktivní tabuli plnili různé úkoly, které souvisely s tématem . Menší děti si zahrály pohádku ,, Boudo, budko" a starší děti se proměnily ve spokojené diváky. Přestože byl tento měsíc ovlivněn karanténou, tak jsme stihli uskutečnit zábavná dopoledne : Halloween a Uspávání broučků. Fotografie a informace k těmto akcím můžete zhlédnout v sekci : akce mateřské školy.

Říjen

Lidské tělo a smysly:

V průběhu měsíce října se děti seznamovaly s lidským tělem, učily se pojmenovat jeho části a získávaly povědomí o tom, jak tělo funguje. Činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla byly pestré: skládání lidského těla z obrázkových dílků, obkreslení ruky kamaráda, prohlížení knih o lidském těle a mnoho dalšího. Zaměřili jsme se také na poznávání našich smyslů: zraku, sluchu, čichu, hmatu a chuti. Zahráli jsme si hry na rozpoznávání zvuků, vnímali hmatem materiál a tvar různých předmětů, zrakovou paměť jsme procvičovali pomoci Kimovy hry. Vnímali jsme zvuky a krásy podzimní přírody při pobytu venku.

Zdraví a já

Navázali jsme na poznatky o lidském těle a povídali si o významu zdravé stravy, pohybu a zdravého životního stylu . Dne 19.10. nás navštívila lektorka ze,, Zdravé 5". Při výukovém programu se děti z naší mateřské školy seznámily se zásadami správné výživy a s významem zeleniny a ovoce v naší stravě. Na fotografie a bližší informace o akci se můžete podívat v sekci,, fotogalerie akcí“. O tom co se děje v nemocnici a jak probíhají různá vyšetření, se děti dověděly prostřednictvím vzdělávacího videa,, Nemocnice pro medvídky. Toto video bylo dětem vhodnou motivací pro námětové hry z lékařského prostředí. Děti se seznamovaly s obsahem lékárničky, vyzkoušely si ošetřit různá, zranění“. Pocit strachu z návštěvy u lékaře tak bude u některých dětí mnohem menší.

Pohyb:

Motto ,, Sportem ku zdraví“ nás provázelo v průběhu celého měsíce. Na každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků, pohybových her a tanečků se děti vždy moc těšily. Velkým úspěchem byla známá písnička s ukazováním částí lidského těla ,, Hlava, ramena, kolena, palce“. Zaměřili jsme se na správné držení těla nejen při cvičení, ale také při sezení a držení psacích potřeb. V úterý 12.10. proběhlo již tradiční sportovní dopoledne v mateřské škole . Prostory MŠ se proměnily ve velkou překážkovou dráhu a děti celé dopoledne rozvíjely své pohybové dovednosti zábavnou formou.

Veškeré naše aktivity, tvoření a fotky z akcí můžete zhlédnout v albech :-)


ZÁŘÍ - Naše školka , Všichni jsme kamarádi

Měsíc září byl pro všechny plný poznávání a seznamování . Ze všech sil jsme se snažili usnadnit dětem vstup do MŠ, a to jak těm stávajícím, které si během léta navykly na prázdninový režim, tak především nově příchozím dětem, které bylo třeba naučit pravidlům a řádu školky. Snažili jsme se navozovat radostnou atmosféru ve třídě, aby se děti na společný pobyt v MŠ těšily a podporovali je ve vzájemné komunikaci i v utváření přátelských vztahů. Postupně jsme se seznamovali se všemi prostorami MŠ, s personálem, různými rituály a režimem. Neopomenuli jsme ani pravidla bezpečného chování jak v prostorách MŠ, tak i venku a zdůraznili jsme nutnost dodržování základních hygienických návyků. Všechny děti si společně užily svá první kreativní tvoření , písničky v doprovodu hry na klavír, pohybové hry, cvičení a tanečky . Děti si seznámily s artikulačním cvičením a individuální logopedickou péčí u zrcadla, která je budou provázet každý den. Předškolní děti si vyzkoušely aktivity, které je budou připravovat pro vstup na základní školu. Myslíme, že se nám povedlo vytvořit přátelskou atmosféru a z dětí se stali kamarádi, kteří se těší na společné hry, výukové aktivity a nové zážitky.

Jak děti v uplynulém období pilně pracovaly, malovaly a kreslily, můžete vidět na výstavkách v šatně i v galerii fotek na těchto stránkách.