Aktivity ve školce

Fotografie z našich her, tvoření a vzdělávání.

Říjen

Lidské tělo a smysly:

V průběhu měsíce října se děti seznamovaly s lidským tělem, učily se pojmenovat jeho části a získávaly povědomí o tom, jak tělo funguje. Činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla byly pestré: skládání lidského těla z obrázkových dílků, obkreslení ruky kamaráda, prohlížení knih o lidském těle a mnoho dalšího. Zaměřili jsme se také na poznávání našich smyslů: zraku, sluchu, čichu, hmatu a chuti. Zahráli jsme si hry na rozpoznávání zvuků, vnímali hmatem materiál a tvar různých předmětů, zrakovou paměť jsme procvičovali pomoci Kimovy hry. Vnímali jsme zvuky a krásy podzimní přírody při pobytu venku.

Zdraví a já

Navázali jsme na poznatky o lidském těle a povídali si o významu zdravé stravy, pohybu a zdravého životního stylu . Dne 19.10. nás navštívila lektorka ze,, Zdravé 5". Při výukovém programu se děti z naší mateřské školy seznámily se zásadami správné výživy a s významem zeleniny a ovoce v naší stravě. Na fotografie a bližší informace o akci se můžete podívat v sekci,, fotogalerie akcí“. O tom co se děje v nemocnici a jak probíhají různá vyšetření, se děti dověděly prostřednictvím vzdělávacího videa,, Nemocnice pro medvídky. Toto video bylo dětem vhodnou motivací pro námětové hry z lékařského prostředí. Děti se seznamovaly s obsahem lékárničky, vyzkoušely si ošetřit různá, zranění“. Pocit strachu z návštěvy u lékaře tak bude u některých dětí mnohem menší.

Pohyb:

Motto ,, Sportem ku zdraví“ nás provázelo v průběhu celého měsíce. Na každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků, pohybových her a tanečků se děti vždy moc těšily. Velkým úspěchem byla známá písnička s ukazováním částí lidského těla ,, Hlava, ramena, kolena, palce“. Zaměřili jsme se na správné držení těla nejen při cvičení, ale také při sezení a držení psacích potřeb. V úterý 12.10. proběhlo již tradiční sportovní dopoledne v mateřské škole . Prostory MŠ se proměnily ve velkou překážkovou dráhu a děti celé dopoledne rozvíjely své pohybové dovednosti zábavnou formou.

Veškeré naše aktivity, tvoření a fotky z akcí můžete zhlédnout v albech :-)


ZÁŘÍ - Naše školka , Všichni jsme kamarádi

Měsíc září byl pro všechny plný poznávání a seznamování . Ze všech sil jsme se snažili usnadnit dětem vstup do MŠ, a to jak těm stávajícím, které si během léta navykly na prázdninový režim, tak především nově příchozím dětem, které bylo třeba naučit pravidlům a řádu školky. Snažili jsme se navozovat radostnou atmosféru ve třídě, aby se děti na společný pobyt v MŠ těšily a podporovali je ve vzájemné komunikaci i v utváření přátelských vztahů. Postupně jsme se seznamovali se všemi prostorami MŠ, s personálem, různými rituály a režimem. Neopomenuli jsme ani pravidla bezpečného chování jak v prostorách MŠ, tak i venku a zdůraznili jsme nutnost dodržování základních hygienických návyků. Všechny děti si společně užily svá první kreativní tvoření , písničky v doprovodu hry na klavír, pohybové hry, cvičení a tanečky . Děti si seznámily s artikulačním cvičením a individuální logopedickou péčí u zrcadla, která je budou provázet každý den. Předškolní děti si vyzkoušely aktivity, které je budou připravovat pro vstup na základní školu. Myslíme, že se nám povedlo vytvořit přátelskou atmosféru a z dětí se stali kamarádi, kteří se těší na společné hry, výukové aktivity a nové zážitky.

Jak děti v uplynulém období pilně pracovaly, malovaly a kreslily, můžete vidět na výstavkách v šatně i v galerii fotek na těchto stránkách.