Děkujeme

Děkujeme rodičům za spolupráci ve školním roce 2020/2021 a těšíme se na spolupráci budoucí.


Děkujeme panu starostovi za předvánoční návštěvu v naší MŠ a za sladké dárečky - adventní kalendáře.