Distanční výuka

Milé děti, milí rodiče,
tato doba je nepředvídatelná a nelehká z důvodů stále probíhající pandemie COVID-19.V případě karantény , je povinná distanční výuka pro předškolní děti. Na těchto webových stránkách budeme vkládat pracovní listy, nápady na tvoření a různé inspirace pro práci s dětmi v domácím prostředí. Pro vzájemnou komunikaci nejen v případě karantény (distančního vzdělávání )jsme založily facebookovou stránku ŠKOLKA OBRÁNCI, kde můžete sdílet své fotky splněných úkolů a zážitků s dětmi. Budeme rády, když se stanete jejími členy .
Vaše paní učitelky
Distanční výuka.pdf

V měsíci říjnu jsme se povídali o zdraví a zdravém stravování. Zopakuj si, co všechno sis zapamatoval/a :-).

1) Dokážeš všechno ovoce a zeleninu pojmenovat?

2) Urči, co bys zařadil/a mezi ovoce a co mezi zeleninu.

3) Urči první hlásku ve slově.

4) Vytleskej správně počet slabik (malá nápověda: JA-BL-KO)

Listopad - měsíc podzimu. K podzimu neomyslitelně patří některé ovoce, jako. např. jablka, ale také zelenina jako např. řepa.

A jak už víme, abychom si na řepě mohli pochutnat, musíme si jí nejdříve z té země vytáhnout :-). A o to se snažil dědeček ze známe pohádky O řepě.

Děti, povězte mamince, tatínkovi, babičce nebo dědovi pohádku. Pokud nebudete vědět, určitě vám rády pomůžou. Odpověz na jednoduché otázky, které určitě hravě zvládneš :-).

1) Kdo tahal řepu jako první, kdo stál za pejskem, kdo byl uprostřed a kdo stál jako poslední?

2) Kolik dětí pomáhalo vytáhnout řepu?

2) Která zvířátka pomohla řepu vytáhnout?

Logopedická pohádka na procvičení jazýčku