Fotogalerie akcí

Zde očekávejte fotografie našich akcí. 

Kalimero

Jelikož se den dětí nezadržitelně blíží, přišla k nám na návštěvu se zábavným programem "Kalimero".  Společně si zatančili na různé písničky a nechyběly ani soutěže, které děti velice bavily a nastartovaly v nich přirozenou soutěživost. Na konci programu proběhlo malování na obličej nebo ruku. Děti zažily spoustu zábavy.


Už jsou z nás školáci - "Předškoláček" - 1. hodina

Předškoláci na konci května začaly navštěvovat "předškoláčka" na ZŠ Šalounova, která bude pravidelně probíhat do konce června. První hodina byla hodně seznamovací, kdy se děti představily a seznámily se s tím, co se ve škole naučí nového. Paní učitelka byla potěšena, když zjistila, že všechny děti se dokáži podepsat.

DOV - Malý řemeslník

V úterý 9. 5 jsme šli do Dolních Vítkovic - Světa techniky. Děti se na okamžik změnily v řemeslíky a vytvořily si dřevěné autíčko. Pracovaly s různým pracovním náčiním a pečlivě naslouchaly pokynům pana lektora. Hotové autíčko si děti vzaly domů, aby se mohly pochlubit svým výrobkem. Po práci vždy nastává zábava a tentokrát se děti vyřádily v dětském světě  - zahrály si na doktora, staly se televizními i pěveckými hvězdami. Dětem se dopoledne líbilo, odcházely s novými zážitky a zkušenostmi.  


Slet čarodějnic v MŠ

Čarodějnický rej se stal pro naši MŠ tradicí, při které se scházíme ve školce v kostýmech čarodějů a čarodějnic.  Děti si vyzkoušely uvařit kouzelný lektvar z koření a mícháním barev, zalétaly si na koštěti, házely na cíl do pavučiny a plnily další čarodějnické aktivity. Všechny hry a činnosti děti velmi emotivně prožívaly. Odměnou jim byl čarodějnický diplom. Kdo měl ještě sílu k čarodějnickému dovádění, tak ze zúčastnil sletu čarodějnic v Dolní oblasti Vítkovic, kde byla upálená i naše čarodějnice ,, Elvíra“ . Na fotky z této akce se můžete podívat také v tomto albu.


Den Země v parku

Jako každý rok i letos jsme se sešli všechny školky v parku Jožky Jabůrkové. Plnili jsme úkoly na 8 stanovištích ,, Skřítka Vítka ". Aktivity byly pestré : třídili jsme odpad, sestavovali sluníčko  z přírodnik, kreslili duhu na chodník, zahráli si na veverky a jiná zvířátka a mnoho dalšího. Dopoledne jsme si užili, všichni splnili úkoly a tak skřítek Vítek mohl být spokojen a nadále žít v přírodě v klidu s vědomím, že je o okolí dobře postaráno.

Den Země v Bělském lese

Letošní Den Země roku 2023 s názvem Leť, ptáku leť se konala ve výukovém areálu v Bělském lese.Tuto akci obohatily enviromentální soutěže, ekodílny, velká prezentace škol a organizací zabývající se EVVO. Následovalo také vyhodnocení výtvarných soutěží a mnoho dalšího. Děti z naší školky plnily úkoly za které dostávaly razítka, zhlédly ukázku práce výcvikových psu policie ČR, ukázku dravých ptáků. Tato akce byla pro všechny velmi zajímavá.


330 čuníků

Ve čtvrtek 20. dubna se vybrané děti zúčastnily přehlídky sborečků s názvem 330 čuníků. Pořádá ji ZUŠ L. Janáčka, která se stala jejich dobrovodem. V kapele, pod vedením pana učitele, si zahrály žáci této školy. Naši malí zpěváčci si zasloužili veliký potlesk a jako bonus i malou tématickou obměnu.


Hladová housenka

Letošní školní rok jsme navštívili knihovnu už popáté a vždy se moc těšíme. Dnes měla paní knihovnice připravenou knihu o Hladové housence. Poslechli jsme si příběh doplněný pohyblivými obrázky, plnili jsme úkoly ve skupinkách .Nechyběly ani pohybové aktivity a prohlížení knížek.


Zelenožlutý den

Jaro je v plném proudu a my jsme se rozhodli ho ve školce přivítat. Děti malovaly květiny, rozvíjely své znalosti o názvech květin a společně jsme se zatancovali jarní písničky. Povídali jsme si o počasí, které je pro jaro typické, a i když se zima nechce vzdát, doufáme, že jsme jaro pořádně přivítali.

Modrý den - Světový den vody

V tento den se každoročně slaví den vody. Připomíná se tím, jak je voda důležitá, a že o vodní plochy je potřeba pečovat a udržovat jí v čistotě. Děti i paní učitelky se oblékli do modrého oblečení a celé dopoledne jsme si povídali o vodě - kde všude vodu potřebujeme, kde jí najdeme a jak vodu v přírodě udržovat v čistotě. Děti vyráběly moře, pochytaly pár rybiček a zatancovaly si na pÍsničky s vodní tématikou. 

Putování za ledním medvědem

V březnu za námi do školky přijelo malé divadlo Letadlo s představením ,,Putování za ledním medvědem." Moc se nám líbilo, protože jsme nebyli jen pasivními diváky, ale mohli jsme se představení aktivně zúčastnit. Dozvěděli jsme se spoustu nového o životě na severním pólu, zahráli jsme si na cestovatele, zvířátka, eskymáky. Představení bylo skvělým zážitkem a těšíme se na další !


ZŠ Šalounova

Naše druhá návštěva základní školy  byla ZŠ Šalounova. Paní učitelka nás seznámila, co nás ve škole čeká a vyzkoušeli si mnoho zajímavých úkolů z matematiky ( řazení kostek dle počtu bodů, číselnou řadu, hra s legem dle barev a počtu, práce na interaktivní tabuli, zatančili si na písničku ,, Sloník Toník ". Návštěva se nám velmi líbila a těšíme se na  kurz,, Předškoláčka", který budeme navštěvovat.

Papuchálek - knihovna

Opět návštěva v naší oblíbené knihovně. Tentokrát s knihou ,, O Papuchálkovi ". Na Papuchálka jsme se podívali na interaktivní tabuli,poté si tohoto vodního ptáka pohybově tvárnili a zahráli si i na mořskou bouři pomocí barevného padáku.. Aktivity v knihovně byly zábavné a my se budeme těšit na další návštěvu.

Klaun z Balonkova

V pátek 24.2. jsme u nás v mateřské škole přivítali balonkového klauna. Společně jsme si zazpívali, zatancovali a nakonec všem dětem klaun vyrobil zvířátko nebo kytičku z balonku. Moc děkujeme za návštěvu , bylo to prima. Moc jsme si to užili a těšíme se na další setkání !

Návštěva ZŠ Halasova

23.2. jsme navštívili základní školu a podívali jsme se na ukázkovou hodinu prvnáčků. I my si vyzkoušeli vypracovat zadaný pracovní  list a na interaktivní tabuli jsme plnili ,,krtečkův úkol." Potkali a poznali jsme bývalé kamarády ze školky a celé prostředí školy se nám velmi líbilo. Už se těšíme až z nás budou školáci !


Karneval

Dne 21.2. se konal v naší školce karneval. V ten den do školky nedorazily žádné dětičky ani paní učitelky, za to byla školka plná princezen, superhrdinů, zvířátek a pohádkových bytostí. Ráno proběhlo karnevalové focení a po svačince jsme se přesunuli do herny, kde byl připravený karnevalový program. Maškarní bál jsme zahájili přehlídkou kostýmů a následovaly hry a diskotéka. Děti se vyřádily , smály se, fandily při hrách . Na závěr dostaly diplom za parádní masku , který si vybarvily a odnesly domů.

Domov pro seniory Magnolie

Naše děti z MŠ navštívily klienty ,,Domova pro seniory Magnolie", aby předvedly program, který se naučily v mateřské škole. Na vystoupení si připravily tanečky, recitaci básniček a zpěv písniček. Následně děti ve spolupráci s klienty vyráběly ,, veselé srdíčko z papíru ".Vzájemná radost  ovládla děti i seniory.  Děkujeme za pěkně strávený čas a za chutné pohoštění.


Popcornové kino

Ve školce jsme si udělali naše vlastní kino, ve kterém se promítala pohádka Popelka. Děti si vytvořily vlastní kornoutky na popcorn, na kterém si u filmu pochutnávaly. Ještě před promítáním jsme si pověděly něco o pohádce, a také o tom, jak se v kině chovat správně. Před vstupem do sálu si děti koupily vstupenku od paní pokladní, požádaly o naplnění kornotu popcornem paní prodavačku, usadily se a pohádka mohla začít. 

Návštěva knihovny - Chamelon

Dne 26.1. jsme navštívili knihovnu. Dnes měla paní knihovnice připravenou obrázkovou knihu o chameleonovi. Příběh nám nejen poutavě vyprávěla, ale i ukazovala obrázky na interaktivní tabuli. Pomocí barevných folii jsme se dívali na obrázek chameleona. Chameleon i okolní prostory se tak proměnily v nejrůznější barvy. Nechyběly ani pohybové aktivity a prohlížení knížek.

Bílý den

Venku nám sníh dlouho nevydržel, ale nám to nevadilo a naše školka se přeměnila v zasněžené království. Děti i paní učitelky se oblékly do bílého oblečení a celé dopoledne děti soutěžily, vyráběly a kreslily. Děti si vytvořily velkého sněhuláka i malé sněhuláčky, kteří zdobí naše šatny. Povozily se na bobech, zahrály si na koulovanou a plnily různé úkoly. 

Stavitel města

Projekt s názvem „Stavitel města“ se v naší školce uskutečnil 10. ledna. Nejprve si lektor s dětmi povídal o městě, jeho budovách a o mapách . Poté děti vytvářely z kostek Lega Dupla nejrůznější stavby a zakreslovaly své výtvory na velký arch papíru. Sestavovaly cesty, kruhové objezdy pomocí stavebnice Giant Road. Nechyběly ani pohybové aktivity, které byly vhodně motivovány různými stavbami města. Za své stavitelské dovednosti získaly diplom ,,Stavitel města". Děti pracovaly ve skupinkách. Bylo vidět, že je aktivity baví a nové poznatky nyní využívají při svých každodenních činnostech a hrách. Stavebnice Duplo i Lego máme v každé třídě a děti si velmi rády tuto stavebnici vybírají. Díky celému projektu děti prohloubily své schopnosti a rozšířily svoje znalosti nejen z oblasti techniky.


Tři králové v MŠ

V závěru týdne přímo 6.1. na Tři krále jsme se připravovali na dramatizaci příběhu. Děti si z papíru vystřihly královské koruny a ozdobily si je podle vlastní fantazie. Poté se převlékly do kostýmů a divadlo mohlo začít. Tři králové zdárně doputovali až do Betléma, poklonili se Ježíškovi a předali mu své dary. V rolích tří králů, Marie, Josefa i zvířátek se děti vystřídaly a po celou dobu byly jako herci snaživé a jako diváci zaujaté.                                                                                       

Hravá věda

Naší školku v rámci projektu ,, Šablony II "  nás navštívil pan Chajda, vědec a profesor, který dokáže svými pokusy zaujmout děti i dospělé. Děti si některé experimenty  vyzkoušely provádět samy. Pracovaly a zkoumaly se ,,zatajeným dechem " a v momentu vrcholu pokusu s nadšením jásaly. Na průběh akce se můžete podívat v galerii fotek.


Čertí den -  s rodiči a s paní ,, Kalimero"

Dne 8.12. se odpoledne herna proměnila v peklíčko , kde se objevilo plno čertíků dokonce s rodiči. Mezi čertíky se objevili i nějaké andílci , vánoční skřítkové.  Program byl zahájen krátkým vystoupením dětí, které zazpívaly, zarecitovaly a zatančily , vše s vánoční tématikou. Následovalo velkolepé vystoupení paní Kalimero -čertice, která měla pro děti přichystané soutěže a tanečky vše zpestřené  úžasným hereckým výkonem připomínající skutečnou čertici . Návštěva Mikuláše s andělem kouzelnou atmosféru ještě více umocnila. Odpoledne bylo moc povedené. Věříme, že si ji užily nejen děti, ale i rodiče a celý kolektiv MŠ.

Návštěva knihovny

Na dnešní návštěvu se děti moc těšily. Prostředí a pravidla chování v knihovně děti už znaly, a tak měly dostatek času se dozvědět  o nových příbězích v knížkách. Hlavní příběhem byla Husa Líza a vánoční hvězda. Děti si poslechly  příběh během poutavém vyprávění paní knihovnice, která příběh doplnila zábavným pohybovým ztvárněním. K závěru jsme si nakreslili stromeček s vánoční hvězdou. 

Návštěva v Magnolii 

V pondělí 21. 11. 2022 navštívily naše děti klienty v domově pro seniory Magnolie.Bylo to velice pěkné dopoledne. Děti klientům zazpívaly, zarecitovaly říkanky a následně společně s babičkami tvořily. Pomáhali si navzájem a bavilo to všechny bez rozdílů věku. Během návštěvy panovala dobrá nálada, pozitivní atmosféra a nechyběly ani slzičky dojetí u personálů, když viděli, že klientí ,, omládli" a cítili se hezky. Už se těšíme na další návštěvu před Vánocemi.


Návštěva knihovny

Děti společně s paní učitelkami navštívily knihovnu města Vítkovic.  Nejdříve se děti seznámily s paní knihovnicí, která je provedla prostorami knihovny. Následně jim vysvětlila rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím . Pak jsme se všichni zaposlouchali do vyprávění příběhů o drakovi z knihy ,, Ty a já ".  Pohádkové postavy jsme si pohybově ztvárnili, nakreslili a k závěru si prohlíželi krásné obrázkové  knížky .

Návštěva DOV - projektový den 

 ,, Svět v pohybu s Moy Toy "

Děti navštívily postupně 3 stanoviště. 1. stanoviště - seznámily se se stavebnicí Moy Toy, s dopomocí instruktorek a paní učitelek sestavily dopravní značky , nábytek, autíčka , košíky. Děti pracovaly s kladívkem, vytloukačkou, kolíky, sestavovaly dle barevných návodů. Všechny děti byly hrdé na své díla. 2 . Stanoviště - herna ,, Dětský svět " - děti zkoumaly vodní svět, hrály si v obchůdku se zeleninou, prošly se vesmírným bludištěm, zahrály si na Bořka Stavitele. 3. Stanoviště ,, Kynetika a věda " - děti si vyrobily malou kinetickou hračku a ve světě Vědy  se dozvěděly mnoho nového a zajímavého. Celé dopoledne strávené ve ve světě techniky bylo pro děti zábavné a naučné.

Halloween

Zase po roce se děti, na den, přeměnily na kostlivce, čarodějnice a různé strašidelné bytosti. Naše herna se proměnila ve strašidelnou kopku, ve které děti plnily nejrůznější úkoly. Naše malé strašidla vydlabávaly dýni, a moc je to bavilo. Přišla na návštěvu také paní Petra, maminka od Kubíka H., která si pro děti připravila výrobu malých pavoučků. Moc děkujeme! 


Uspávání broučků

V pondělí 31.10. se konala v naší MŠ akce „Uspávání broučků“ . Vyrobili jsme si lampiony, které nás doprovázely na  podzimní stezce, která obsahovala 8 nejrůznějších pohybových úkolů a otázek  rozmístěných po zahradě školky. Po splnění všech úkolů, jsme ,, plyšové broučky" zahrabaly do listí a vytvořily tak hřejivou postýlku a uspaly je básničkou . Už se těšíme, až je na jaře opět probudíme .

Nemocnice pro medvídky

Nemocnice pro medvídky je projekt zaměřený pro děti v MŠ. Jeho cílem je zbavit ,,nejmenší" strachu z „bílých plášťů“ (tzn. lékařů, sester a obecně zdravotnického prostředí). Studenti všeobecného lékařství se snažili ukázat, že lékaři jsou zde proto, aby pomáhali, a že běžná vyšetření často ani nebolí.  Děti byly seznamovány s lékařským prostředím hravou formou . Děti provázely plyšová zvířátka, velký plyšový medvěd, na kterém si vyzkoušely ,, operaci " , ošetření a mnoho dalšího.

Jarošův statek - projektový den

Dne 12. 10. jsme vyjeli za zvířátky na Jarošův statek do Studénky. Program ,, Zvířata na statku" je venkovní vzdělávací program založený na přímém kontaktu dětí s prostředím statku a se zvířaty. Děti si pod vedením lektora prohlédly statek i zvířátka. V průběhu se o nich dozvěděly spousty užitečných informací a zajímavostí. Děti si pochovaly, pohladily králíčky, morčata, seznámily se s prací ve stáji a vykartáčovaly poníka, podívaly se na koníky, oslíky a nakrmily ovečky, beránka. Dozvěděly se také mnoho informací z oblasti přírodnin, stromů, prohlídly si hmyzí hotel, vnímaly vůni bylinných záhonků. Naši malí farmáři tak zažily nezapomenutelný den. Nadšení pokračovalo i ve školce, kde si každý nakreslil zážitek z farmy – nejkrásnější zvířátko a zavzpomínaly, co vše prožily na farmě.Divadlo loutek

V úterý 27.9.2022 děti navštívily divadlo loutek na Černé louce s představením Utíkej myško, utíkej! Představení bylo o myšce, která každý den zažívala spousty dobrodružství. Během nich si také našla nové kamarády - krtka a zajíce. Představení se dětem velmi líbilo.

Sokolníci - draví ptáci

Akce probíhala na zahradě MŠ Kořenského. Zkušení sokolníci seznámili děti s mnoha druhy dravých ptáků a sov, poutavě popsali jejich život a způsob lovu. Zblízka jsme si prohlédli a pohladili například výra velkého , sovu pálenou , malého ,, Pikaču" a ,, Uhlíka". Obdivovali jsme velkého orla bělohlavého či supa. Největším zážitkem pro malé i velké byl přílet dravce na ruku. Vidět tyto vzácné ptáky zblízka bylo pro všechny velkým zážitkem.