Fotogalerie akcí

Zde očekávejte fotografie našich akcí.

Pohádková stezka

Pro naše dětičky a jejich rodiče si paní učitelky připravily pohádkovou stezku, která visí na našem školkovém plotě. Děti společně s rodiči plnili zábavné pohádkové úkoly. U každé odpovědi bylo písmenko a v případě správného splnění vyšla tajenka. Tajenku děti vložily do obálky, kterou si nejen samy podepsaly, ale také vyrobily a poté ji přinesly do školky. Při slavnostním otevírání tajných obálek jsme si o úkolech povídali a úspěšné luštitele jsme odměnili.

Koloběžkové závody

Dne 26. 5 proběhly v naši školce koloběžkové závody. Předškoláci a děti středního věku závodily na koloběžkách a malé děti na odrážedlech. Všechny děti závody moc bavily a paní učitelky děkují všem dětem za účast a dodržování bezpečnosti.

Žluto-zelený den

Jaro už je v plném proudu a my ho ve školce oslavili tím, že jsme se oblékli do žluto-zeleného oblečení. Celé dopoledne nás provázeli aktivity ve žluto-zelené barvě. Děti si v herně poskládaly podložky z pěnových puzzlí a na ně pokládaly předměty ve stejných barvách. Z víček si sestavovaly obrázky, házely žluté a zelené balónky do kruhu. Také jsme si vyslechly příběh "O výletě autem " , kde výletníci shlédli krásnou zelenou přírodu a pampeliškovou louku. A tu jsme si společně výtvarně vyjádřili. Malé děti tupováním houbičkou připravily louku a předškoláci vyrobily pampelišky, kterou na louku společně nalepily. Na závěr pěkného dopoledne jsme si zazpívali známou lidovou píseň Travička zelená a zarecitovali básničku o Sluníčku.

Rej čarodějnic

Do naší MŠ se předposlední dubnový den slétli malé čarodějnice a malí čarodějové. Děti si v krásných kostýmech vyprávěly o tradici, která se k tomuto dni váže, zatančily si tanec Elvíry a plnily pohybové úkoly na pavučince, která se kouzlem objevila v naší herně. Seznámily se také s kreslenou pohádkou Malá čarodějnice a vyslechly si příběh o Čarodějnici Dorotce.

Nejvíce naše čarodějnice a čaroděje zaujaly pokusy a míchání lektvaru. Dopoledne plné tajemna a čarování děti zakončily plnění úkolů na zahrádce MŠ : zdobení ,, fanfárové "koloběžky, sbírání klacíků a výroba košťátka, házení kouzelnickým kloboukem na cíl, let na koštěti kolem stromů, hledání malých čarodějnic a zdobení keře papírovými pavoučky, pavučinkami . Po splnění úkolů jsme vyrazili na průvod kolem zahrady naší školky. Jako vzpomínku na akci si všichni odnesli diplom , sladkou odměnu a malou čarodějnici, kterou si děti sami vyrobily.

Svátek ,, Den Země"


Den Země je den věnovaný naší planetě. Také v MŠ jsme si připomněli tento svátek mnoha aktivitami. Skřítek Vítek nám dokonce zanechal dopis. V dopise nám vysvětlil, jak je důležité o naši Zemi pečovat. Když bude zdravá naše planeta, budeme zdraví i my. Poprosil nás, abychom očistili zahradu MŠ od odpadků a zároveň se zúčastnili plnění úkolů, které nám skřítci zanechali. S nadšením a s očekáváním jsme se vrhli do plnění. Sestavovali jsme úl pro včeličky z pet víček, prolézali pavučinou, hledali přírodniny podle počtu, čistili písek od plastových geometrických tvarů, kreslili duhu, tvořili sluníčko z přírodnin, vyzkoušeli si, jak je důležitý vzduch pro náš život a mnoho zábavy si užili při dělání rámusu – bouřky. Mnohé jsme se tak naučili a uvědomili si, že péče o naši planetu je velmi důležitá.

Odměnou nám byl nejen dobrý pocit ze splněných úkolů, ale také medaile a skleněná kulička, která nám bude připomínat, že Země je kulatá a nádherná.

Pohádkový karneval

Veselý pohádkový karneval se uskutečnil 25.2. v prostorách naší MŠ, které se proměnily v pohádkové komnaty. Děti se převlékly do kostýmů Sněhurek, princezen z Ledového království - Elzy a Anny, dokonce nás navštívily princezny z českého království a svatá Marie. Kluci nás překvapili s kostýmy Spidermanů, netopýrů a pirátů. Zavítala k nám také zvířátka - kočička, beruška, kozlík a kohoutek. Po promenádě a představení masek si naše pohádkové bytosti zatančily na veselé písničky a plnily zábavné disciplíny. Při plnění úkolů děti prokázaly svou odvahu, obratnost, smysl pro legraci . Odměnou jim pak byla královská hostina ( dobroty) a hezký pocit z prožitého pohádkového dne.

Puzzleáda

První únorový týden byl ve znamení skládání puzzlí. Děti celý týden pilně trénovaly před velkým finále, které se uskutečnilo v pátek 5.2. Děti byly rozděleny do tří kategorií podle věku, kdy z každé kategorie vyhrály tři děti, které byly odměněny medailí a malým dárečkem. Všechny děti se moc snažily a za účast si zasloužily také medaili i sladkou odměnu.Bílý den

Ve čtvrtek 28. 1 jsme se ve školce obklopili bílou barvou, která nás provázela při všech činnostech. Kreslili jsme, malovali, otiskovali bílou barvou, experimentovali s bílou pěnou na holení. Všímali jsme si, co vše je kolem nás bílé, vyhledávali předměty a velcí předškoláci počítali bílé předměty, porovnávali. Paní učitelky si pro nás připravily i úkoly a pohybové aktivity, kde nechyběla bílá barva : hod papírovou koulí na cíl, lyžování na bílých papírech, přenášení papírové koule na lžíci, stavba bílého ledového království a samozřejmě nesměla chybět pravá ,,papírovobílá" koulovaná:-)


Ve středu 20. 1 dopoledne se naše herna ve školce proměnila na kinosál. Děti si vyrobily kornouty , ze kterých si později pochutnávaly na popcornu. Dostaly vstupenku pro vstup na představení, které si každé dítě podepsalo a před vstupem do sálu předložilo. Byl promítán film Trollové, který děti mají v oblibě.

Sportovní dopoledne

Pro ,, Broučky" a ,,Medvídky" byly připravena sportovní stanoviště v prostorách MŠ, kde děti musely zvládnout překážky (prolézání, přelézání, podlézání lavičky, obručí, tunelu), přeskoky kostek, udržení rovnováhy na balančních prvcích. Také musely dbát na dodržení pravidel bezpečnosti , aby nezranily sebe ani kamaráda. Naši malí sportovci tak rozvíjeli své pohybové dovednosti , zlepšili si fyzickou kondici , učili se pohybovat ve skupince více dětí a zažili hodně legrace. Za sportovní výkony děti dostaly zlatou medaili a sladkou odměnu. Do sešitu ,,Cvičení se Sokolem", si nalepily nálepky za splněnou aktivitu. Všichni zažili pocit úspěchu a dobrého pocitu ze sportování.

Zimní hry s rodiči

Děkujeme rodičům za sdílení zážitků a fotek na naši facebookové stránce. Na základě výzvy ,, Ukažte nám svého Sněhuláčka ", rodiče se svými dětmi postavili sněhuláka a zveřejnili své krásné fotky.

My Tři králové jdeme k vám

Tři králové sice 6.1. nemohli navštívit naši školku, i přesto byl tento den ve znamení poznávání této tradice. Paní učitelka přečetla legendu o Třech králích. Formou rozhovoru jsme si ověřili, jestli děti zachytily hlavní myšlenku příběhu a objasnili si pojmy: zlato, kadidlo, myrha a kometa. Děti si vyrobily papírové koruny. Starší je označily písmeny K+M+B, mladší děti písmenka obtáhly pastelkou. Králové nás inspirovali i při cvičení – podávali jsme si dary v zástupu, nosili jsme koruny k určenému cíli. Zahráli jsme si pohybové hry ,, Tři mudrcové ", tvořili skupiny po 3 králích a dokonce i skupiny podle písmenek K+M+B. Vrcholem dopoledne byla dramatizace návštěvy Tří králů v Betlémě. Děti se převlékly do kostýmů a za zpěvu písně ,,My tři králové "si prožily cestu do Betléma. Prostřednictvím nabízených aktivit se nám podařilo přiblížit dětem tradici Tří králů, den jsme si všichni užili a hezkým způsobem jsme se rozloučili s Vánocemi.

Přání do domovů pro seniory

Jelikož nás neustále zlobí ten drak Koroňák, nemohli jsme babičky a dědečky potěšit osobně s tanečním vystoupením. Děti tak s pomocí paní učitelek vyrobily a následně poslaly andělské přáníčko k Vánocům a předaly flashku s vánočním videem. Alespoň touto formou se nám povedlo potěšit klienty. Naši odměnou byl děkovný e-mail a fotky z domova pro seniory Magnolie, které můžete zhlédnout v albu.

Ježíšek ve školce

V úterý 15.12. jsme si společně užili „školkové“ Vánoce plné tradičních vánočních zvyků . Cestu do naší školky našel i Ježíšek a přinesl dětem spoustu krásných dárečků 🙂Za dárky jsme Ježíškovi poděkovali zazpíváním vánočních koled. Děti měly z dárků obrovskou radost a hned si s nimi hrály. I po další dny jsme si užívali slavnostně prostřeného stolu , ochutnávali cukroví a perníčky, poslouchali koledy a vnímali tu kouzelnou atmosféru Vánoc.


Čertí den

V úterý 8.12. přišli do školky samí čertíci a andílci. V průběhu dopoledne stavěli peklo z kostek, hráli čertovské a andělské hry a plnili čertovské úkoly, které zadával samotný Lucifer z nahrávky. Svým hlasem vytvořil tajemnou a pohádkovou atmosféru. Děti za splněné úkoly, pěkné říkanky a písničky obdržely balíčky s dobrotami. Děti byly velmi statečné a užily si den s úsměvem.Sportovní den v prostorách MŠ

V prostorách MŠ paní učitelky postavily velkou překážkovou dráhu, kde děti zdokonalovaly svou pohybovou zdatnost a náramně se bavily. Pomůckami pro dráhu byly lavičky (podlézání,přitahování i skluzavka z lavičky), stoly(lezení), prolézací tunel, prolézaní přes obruče, masážní nášlapové stopy, překračování velkých pěnových kostek, skákání panáka, dřepy. Odměnou pro děti byl dobrý pocit ze sportovního výkonu a diplom pro úspěšného sportovce:-)

SVÁTEK SV.MARTINA

Dnes se u nás v mateřské školce vše točilo okolo příprav na oslavu svátku svatého Martina. Dle pranostiky přijíždí Martin na bílém koni. Venku bohužel očekávaný sníh nedorazil, ale v naší školce bylo pohádkově bílo - bílá výzdoba, sněhová vánice z bílých papírku, koulovačka z papírových koulí.

Svátek svatého Martina jsme oslavili se vším všudy - nechyběl zpěv ani básničky o sv. Martinovi, podkovičky vyrobené z alobalu, bílý kůň z papíru a posvícenské koláčky z plastelíny. Společně jsme si pochutnali na svatomartinských ,,zasněžených muffincích", které jsme upekli s paní učitelkou. Den jsme zakončili hudebně pohybovou dramatizací legendy o Sv.Martinovi , na kterou se můžete podívat na fotkách i na videu. I když sníh nedorazil, tak jsme si svátek užili a budeme se těšit, až venku napadne skutečný sníh.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Jako každý podzim i letos jsme šli spolu s dětmi uspávat broučky. Nejprve jsme s lampiony zamířili na naši zahradu, kde jsme broučkům zazpívali ukolébavku a zarecitovali básničku. Děti plnily úkoly ukryté společně s obrázky zvířátek na kmenech stromů. Vyrobené lampiony a omalovánku se spící beruškou si za odměnu vzaly domů.

Přejeme broučkům krásné sny a budeme se těšit na setkání s nimi zase příští rok.

POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE

Děti společně s učitelkami vytvořily obrázkové leporelo s textem pohádky. Velcí předškoláci postavili pohádkové kulisy a i s malými dětmi se oblékli do kostýmu a pohádku si zahráli. Pohádkový den jsme ukončili zhlédnutím pohádkového muzikálu Červená Karkulka od pana Uhlíře a Svěráka. Cílem bylo seznámit děti s pohádkou o Červené Karkulce prostřednictvím zajímavých aktivit a činností. Dětem se podařilo pohádku velice pěkně zdramatizovat. Největší radostí bylo, že se představení líbilo a diváci (paní učitelky) odměnily děti potleskem.

HALLOWEEN V MŠ

V tento den třídu navštívili kostlivci, čarodějnice, duchové a další strašidla. Náš den začal představením masek a poté rejem strašidel, kdy děti plnily zábavné úkoly např. posunování a let netopýra, lovení havěti ve vodě a v pilinách, věšení pavouků na pavučinu, třídění myšek a ještěrek. Všem se podařilo úkoly splnit a čekala je zasloužená odměna v podobě razítek, nálepek, diplomu a dobrot. Vydlabané dýně nám pak zdobily vchod před školkou.