Fotogalerie akcí

Zde očekávejte fotografie našich akcí. 

Pasování a loučení s předškoláky

Jak už to tak bývá, přijde čas kdy naše "malé" děti se stanou školáky. Tento den právě nastal a společně s ilustrátorem Adolfem Dudkem jsme naše předškoláky pasovaly na školáky. Pan Dudek měl před samotným pasováním pro děti připravený zábavný program. Odpoledne proběhlo na školní zahradě, kde jsme se s předškolními dětmi loučily v pirátském stylu. Ozdobily jsme si pirátský šátek a vyrobily papouška. Malí piráti splnili pirátskou bojovku, na jejímž konci poskládaly mapu k pokladu, ke kterému se nakonec musely prokopat. Na závěr jsme si pochutnaly na opékaných buřtících a nechaly se unášet v rytmu hudby. Přejeme našim dětem, aby se jim ve škole líbilo a mnoho úspěchů.

Petropavlovská pouť

Dne 22.6.  vystoupily děti na pouti s tanečkem ,, Piráti z Karibiku " .  Našim malým pirátům se taneček povedl na výbornou a my jim děkujeme za jejich píli při nácviku a za skvělé představení.

Hudební pohádka v DOV

Naposledy v tomto školním roce jsme navštívily DOV, kde jsme zhlédly hudební pohádku. Pohádka plná hudby a písniček děti velmi zaujala. 

Návštěva Magnolie - vystoupení dětí

Potěšit klienty Domova Magnolie přišly děti dne 19.6. Babičkám s radostí zatančily nejen pirátský taneček, ale také zazpívaly, zarecitovaly a společně nakrmily zvířátka, která jsou v prostorách zahrady - kozy, Andulky, Ary..

Loutkové divadlo - Kašpárkův svět

Ve školce nás navštívilo loutkové divadlo. Představení děti zaujatě sledovaly a na jeho konci si mohly prohlédnout loutky s blízka.

Mini farma Těrlicko

V pátek  7.6. celá školka vyrazila na výlet školním autobusem na ,,Mini farmu Těrlicko“. Zde si děti mohly prohlédnout různá zvířátka – např . koně, ovce, kozy, páva, králíčky, morčata, prasata a další. Seznámily se s prostory celé farmy – ohrady, stáje, králíkárny , chlévy,  kde mohly zvířátka nejen pozorovat, ale také pohladit a nakrmit. Výlet se vydařil a děti si sebou odnesly plno zážitků.


Předškoláček - závěrečné hodiny

Děti si vyzkoušely hru na housle s pomocí paní učitelky, které jim přiblížila hodinu hudební výchovy. Společně si také zazpívaly. Další hodinu si děti vyzkoušely hodinu anglického jazyka, společně s pracovními činnostmi. Na fotografie se můžete podívat v albu.

Den dětí

V sobotu 1.6. se uskutečnil Den dětí v parku Jožky Jabůrkové. Děti zde mohly vidět pohádkové postavy a zasoutěžit si o malé odměny. Na děti jsme nezapomněly ani ve školce a tento den oslavily už v pátek na zahradě MŠ. Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství .

Beseda s včelařem

Ve čtvrtek 30.5. jsme si v MŠ užili besedu o včeličkách. Navštívil nás včelař až z jižní moravy. V prostorách zahrady, kde beseda probíhala, byly k vidění kromě obrázkového materiálů, knížek, také předměty související s chovem včel a speciální ochranné obleky. Děti si mohly vše prohlédnout, vyzkoušet, osahat a zeptat se na vše, co je zajímalo. Největším zážitkem pro děti byla ukázka včelstva, která byla bezpečně ukryta pod sklem. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu v podobě ochutnávky dvou druhů medu.

Návštěva knihovny - Afrika

V úterý 28.5. jsme s dětmi navštívili knihovnu, kde nás přivítala paní knihovnice s knihou o ,, Africe " . Nejdříve jsme si řekli, co je potřeba si sbalit do kufru na cestu, pomocí obrázkové knihy se seznámili s africkými zvířaty .  Nechyběly také pohybové aktivity - nápodoba pohybu dopravních prostředků, zvířat, prošli jsme si  cestu odvahy a k závěru jsme si zakreslili řeku Nil.  

Den pro moji rodinu

Ve středu 22.5. se v prostorách naší mateřské školy uskutečnilo setkání rodičů s dětmi. Tato akce vznikla ve spolupráci a s finanční podporou organizace ,, Chaloupky ".  O zábavu a program se postarala klaunice Kalimero. A věřte, že smích a veselí toto dopoledne nechybělo. Děkujeme všem za účast a skvělou atmosféru.

Dětský svět techniky - herna

Tento měsíc se nám poštěstilo navštívit Dětský  svět techniky podruhé. Pro některé malé návštěvníky byla herna novým zážitkem a prozkoumávaly hrací koutky a aktivity s nadšením.  A i děti, které nebyly v herně poprvé si možnost hrát na tomto úžasném místě opět užily .

 Předškoláček - ZŠ Šalounova

Na další aktivity v rámci ,, Předškoláčka " se můžete podívat v tomto albu. Děti si vyzkoušely nejen roli žáka v lavici , ale také si zacvičily v tělocvičně.

Návštěva DOV - Dětský svět techniky

Děti si během návštěvy DOV mohly vyzkoušet tři aktivity. Nejdříve se seznámily s využitím  dřevěné stavebnice Moy Toy. Kromě manuální zručnosti si osvojily dovednost sestavovat podle plánku dopravní  značky, nábytek a na závěr auto, s kterým si mohly pohrát na dopravní podložce. Po zasloužené přestávce na svačinu si děti vyrobily houpací ,,hračku " zvířátko z papíru, dle vlastního výběru. Další nejzábavnější aktivitou byla  herna, která zaujala svou pestrou nabídkou hracích koutků. 

Divadlo Smíšek - Mazaná liška

Do školky k nám zavítalo divadlo, které nám zahrálo pohádku o Mazané lišce. Pohádka byla o lišce, která dopladila na svoji hloupost. Dětem se divadlo líbilo a v tomto školním roce se můžou těšit ještě na jedno představení. 

Rej čarodějnic - upálení 

Rej čarodějnic proběhl 29.4., tuto akci pořádal Městský obvod Ostrava - Vítkovice ve spolupráci s Dolními Vítkovicemi. Nechyběl průvod z Mírového náměstí do DOV, opékání špekáčků, hry pro děti a samozřejmě upálení čarodějnic - kde byla i naše Elvíra, kterou děti společně s paní učitelkami vyrobily.

Beseda s Policií ČR

V rámci preventivního programu si děti z naší školky vyslechly zajímavou besedu s Polici ČR. Zavítala k nám paní policistka. Velmi poutavým vyprávěním a praktickými ukázkami seznámila dětí s prací policisty , s jejich vybavením, děti se dozvěděly důležité věci pro svoji bezpečnost a bezpečnost v silničním provozu. Na závěr besedy si mohly děti prohlédnout policejní auto, které zaujalo nejvíce:-)

Předškoláček na ZŠ Šalounova - 1.návštěva

První lekce klubu předškoláků je za námi. Budoucí prvňáčci si zopakovaly pravolevou orientaci, počet do 10, zkoušely správný úchop psací potřeby a mnoho dalšího. Musíme všechny pochválit, šlo jim to na výbornou. Budeme se těšit na další lekci.

Den Země v Bělském lese

Ve čtvrtek 25.4. jsme se s dětmi zúčastnili akce konané u příležitosti celosvětové kampaně Den Země. Akce se konala v areálu Bělského lesa. Byly zde připravené soutěže, ekodílny , tvořivé a výtvarné workshopy, nechyběly ukázky práce policejních psovodů a dravých ptáků.  Děti úkoly plnily s nadšením a sbíraly razítka, která byla ohodnocena odměnou v podobě sladkého popcornu. Do Bělském lesa se budeme vždy rádi vracet.

Rej čarodějnic
Ve středu 24. dubna jsme se ve školce proměnili do postav čarodějů a čarodějnic. Děti se naučily nová čarodějnická zaříkávadla, vyrobily  si klobouk a poté přišly na řadu soutěže. Na stanovištích děti foukaly do pavouků, procvičovaly pohybové dovednosti při letu na koštěti , zatancovaly si čarodějnický tanec a plnily mnoho dalších úkolů. Vrcholem byla příprava výroby na velkou čarodějnici ,, Elvíru“ kterou půjdeme upálit na Vítkovickou akci ,, Pálení čarodějnic“ . Všichni přítomní účastníci sletu zkoušku úspěšně zvládli a za odměnu dostali čarodějnický diplom a sladké odměny.

330 Čuníců - pěvecké vystoupení

Dne 15. 4 proběhlo každoročně pořádané pěvecké vystoupení dětí z MŠ. Pod vedením žákovských souborů ZUŠ Vítkovice zazněly tři písničky, na které se děti pilně připravovaly. Jako vždy vystoupení mělo velký úspěch a děti si odnesly domů malou tématickou odměnu za účast. 

Velikonoční dílnička

Dne 26. března se konala Velikonoční dílnička. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Rodinným a komunitním centrem Chaloupka Ostrava. Rodiče měli možnost společně se svými dětmi vytvořit různé velikonoční výrobky. Činnosti byly rozděleny na tři stanoviště. Bylo to zdobení perníčků, papírová ovečka a sáček na výslužku v podobě zajíčka. Většina zúčastněných vystřídala všechna tři stanoviště a do výroby se s maminkami a tatínky zapojily nejen děti navštěvující MŠ, ale i jejich sourozenci, a všichni si tak dopřáli příjemné rodinné velikonoční tvoření. Stříhali a lepili papírové části, nalepovali ovečkám vatu jako vlnu, vázali zajíčkům stužky a na perníčky vytvářeli ornamenty barevnými polevami a cukrovým zdobením. Všechny výrobky si pak děti samozřejmě odnesly domů i s malým překvapením v podobě svíčky ve tvaru vajíčka. Jsme rádi, že dílnička měla úspěch, zúčastnili se jí rodinní příslušníci většiny dětí, které byly ten den ve školce a doufáme, že nelitovali času, který takto smysluplně strávili se svými dětmi. 


Ukázková hodina na ZŠ Šalounova

Ve čtvrtek 21. 3. jsme s předškolními dětmi vyrazily na ukázkovou hodinu 1. třídy tentokrát na základní školu Šalounova.  Pro děti paní učitelka připravila výuku předmětu ,, Prvouky" . Naši předškoláci si společně s prvňačkami zopakovali názvy jarních květin, roční období, dny v týdnu a nechybělo ani stavění věže z Lega podle barev a počtu. Budeme se těšit na další návštěvu v rámci ,, Předškoláčka".

Návštěva v  Magnolii

Ve středu 20.3. jsme  opět zavítali do Domova pro seniory . I na tuto návštěvu se děti pilně připravovaly a těšily.  Děti zatančily, zarecitovaly jarní říkanky a zazpívaly písničky. Návštěva byla obohacena rytmizací lidových písní ve spolupráci se studentko OU . Dopoledne bylo jak vždy skvělé a budeme se těšit na další brzké setkání.


Vítáme jaro - žlutozelený den

Jaro jsme přivítali žlutozelenou barvou. Všechny děti byly obléknuty do těchto jarních barviček a  také všechny aktivity tento den byly tématicky zaměřeny. Věříme , že se nám jaro povedlo přivítat a nás bude čekat už jen krásné slunečné a teplé počasí. 

Ukázková hodina na ZŠ Halasova

Ve čtvrtek 7. 3. jsme s předškolními dětmi vyrazily na ukázkovou hodinu 1. třídy na základní školu Halasova. Paní učitelka nám společně s prvňáčky předvedla, jak se vyučuje matematika a český jazyk a jaká pravidla ve škole musejí dodržovat. Na začátku hodiny nás všichni hezky uvítali a společně jsme si zazpívali písničku. Děti si vyzkoušely práci s pracovními listy i procvičení číselné řady pomocí pohybové aktivity. Ze školy odcházely spokojené a již nyní se těší do 1. třídy. 


Návštěva knihovny - A pak se to stalo

S dětmi jsme vyrazili na návštěvu do knihovny, kde si povídali o knížce "A pak se to stalo". Jednalo se o příběhy dětí, které nedělaly to, co je správné a pak se jim něco neuvěřitelného stalo. Děti si v knihovně povídaly o příběhu, v němž chlapeček při jídle pospíchal a neslušně stoloval, že se celý zbarvil podle pokrmu, co jedl. Děti si nejen povídaly o knížce, ale také si prakticky vyzkoušely stolování a svého chlapečka vybarvily podle barvy oblíbeného pokrmu. Návštěva knihovny se dětem velmi líbila a už se těší na další. 

Pohádkový karneval

V karnevalový den do školky nepřišly žádné děti, za to princezny, víly, pohádkové bytosti a ochránci spravedlnosti. Celé dopoledne bylo ve znamení her a zábavy. Nejdříve si zatančily na karnevalové písničky, podlézaly provaz, který se postupně snižoval, a také si děti zasoutěžily. Do všech soutěží se všechny děti aktivně zapojily. Děti si z celého dopoledne odnesly nejen spousty zážitků a dobré nálady, ale i diplom za krásnou masku. 

Klauni z Balónkova

Máme tady karnevalový čas a jako každý rok k nám zavítal klaun z Balónkova jménem Chytrolín. Měl pro děti připravený zábavný program plný tance a kouzly s balónky. Každé dítě si od klauna domů odnesl veselý balónek.  

Olympiáda v MŠ

V naši MŠ se minulý týden 8.2.  konaly zimní olympijské hry. Nejprve se děti dozvěděly, jak taková olympiáda probíhá, co symbolizují olympijské kruhy a jak vypadá vlajka ČR.  Vlajku, olympijský oheň a olympijské kruhy  si  děti ve skupinové práci vyrobily. Každý si vylosoval vlajku státu, za který hrál a zařadil se do týmu. Zapálil se symbolický olympijský oheň a po slavnostním nástupu za zvuku české hymny započaly jednotlivé sportovní disciplíny. Děti si vyzkoušely hokej, bruslení, krasobruslení, lyžování, bobování a nechybělo ani sáňkování. Za  aktivní zapojení do olympijských her a úspěšné splnění disciplín  si  naši sportovci odnesly nejen sladkou odměnu, ale i medaili.


Návštěva knihovny - Krtek a Vánoce

Těsně před Vánoci jsme navštívili knihovnu, kde jsme si povídali o knížce Krtek a Vánoce. Společně si děti s paní knihovnici poveděli jak tráví Vánoce doma, "upekli" cukroví a podle obrázků se snažily poznat stopy zvířat ve sněhu. Poslední letošní  návštěvu knihovny jsme si všichni užili a těšíme na přístí rok.

 Vánoční koncert Oty Maňáka s kytarou 

Dne 13.12. nás navštívil pan Ota Maňák a zazpíval krásné písničky v doprovodu hry na kytaru. My jsme se rády přidaly a zazpívaly si s hudebníkem známé lidové i vánoční písničky. Pán Ota nám vykouzlil kouzelnou vánoční atmosféru a my ho rádi v brzké době zase uvidíme a uslyšíme.

Nemocnice pro medvídky - Vánoční přání ,,Zdraví"

Studenti medicíny z projektu ,, Nemocnice pro medvídky" nás navštívili toto adventní období. Přinesli nám nejen přání , abychom byli zdraví, ale také nám mnoho o lidském těle a zdravotní péči pověděli. Moc děkujeme za pěknou a přínosnou návštěvu. Krásné Vánoce Vám přejeme a mnoho zdraví. Budeme se těšit na další setkání.

Čertí den ve školce

Ve středu 6.12. se všechny děti a zaměstnanci školky proměnili v čerty a čertice. Den jsme strávili zábavou , tanci a soutěžemi v doprovodu čertice Kalimero . Některé děti opravdu zpytovaly své svědomí a slíbily čertici, že další rok budou hodné nejen ve školce, ale i doma. K závěru programu  nás navštívil anděl a od Mikuláše donesl nejen pozdrav, ale také balíčky plné sladkostí a ovoce. Celý den jsme si opravdu užili!! 


Domov Magnolie

V pátek 1.12.  jsme s dětmi navštívili Domov seniorů Magnolii! Děti byly naprosto skvělé a jsme hrdí na ně jak s úsměvem a skvělou náladou celé dopoledne zvládly.

A jak naše návštěva probíhala? Nechyběly písničky, vánoční taneček, společné zdobení a focení u vánočního stromečku ! Děti za odměnu dostaly občerstvení a sladký perníček. Děkujeme za krásně strávené dopoledne! Budeme se těšit zase příště.

 


Popkornové kino

Dne 23. 11 se naše herna proměnila v kino. Děti prověřily svou zručnost při výrobě papírových kornoutů do kterých si poté koupily porcorn u paní "prodavačky". Před vstupem do sálu si děti zakoupily vstupenku a spořádaně se posadily. Před začátkem promítání paní "uvaděčka" děti přivítala, připoměla jim pravidla, jak správně se v kině chovat a popřála jim, ať se pohádka líbí.


Zdravá pětka v MŠ

Ve středu 15.11. byl pro děti připraven program „Zdravá pětka“.  Během programu se děti seznámily se zásadami zdravého životního stylu, určovaly, které potraviny jsou pro zdraví prospěšné, které naopak zdraví škodí a jak o své zdraví pečovat. Ve skupinkách si zahrály na námětovou hru ,, Nakupování" a učily se správně ukládat potraviny do ,, lednice " . Nechyběla také zdravá rozcvička a rozdávání odměn. 

Výlet do Bělského lesa

V rámci tématu ,, Zvířátka v lese" jsme se vydali na výlet do Bělského lesa – lesní školky. Nejprve jsme společně poseděli pod pergolou a povídali si, jak se máme v lese správně chovat. Následně jsme se vydali pomalou vycházkou po lese a vnímaly všemi smysly. Došly jsme do ,, Lesní školky", kde jsme se podívali na bažanty , holubi a hrdličky. Nečekaným zpestřením pro nás byli ,, myslivci z Polska " , kteří nám zahráli na lesní rohy . Bylo nám dovoleno si prohlídnout nově vybudovanou jutu s exempláři lesních zvířat a výrobků se dřeva . Do MŠ jsme přijeli spokojení a s dobrou náladou. Výlet byl zdařilý a už se těšíme na další .


Martin na bílém koni

Společně jsme oslavili svátek sv. Martina. S dětmi jsme si pověděli legendu a pro lepší pozorumnění si jí zahráli formou dramatizace. Děti si upekly svatomartinské rohlíčky, kde si ověřily svojí zručnost při motání rohlíčků. Děti pečení bavilo a pochutnaly si na svých upečených výtvorech. Na bílém koni nám Martin úplně nepřijel, ale nám to nevadí. 

Plavání - video

Plavání již skončilo, všechny děti byly velice šikovné a na poslední lekci dostaly diplomy. A abyste viděly jak to dětem šlo, podívejte se na krátké video :-)

Knihovna - Žádný strach zajíčku

Dne 7. 11 děti navštívily knihovnu, kde si povídaly o knížce s názvem Žádný strach zajíčku. Knížka pojednává o drakovi, který se snažil pomoci zajíčkovi, aby se nebál. Děti si také prohlížely různé knížky a vymalovaly omalovánku zajíčka. Ke konci paní knihovnice dětem dala možnost projít se po pocitovém chodníčku. Dětem se v knihovně líbilo a těší se na další návštěvu.

Halloweenský den 

Dne 3. 11. se uskutečnil v naší mateřské škole Halloween. Třídy se proměnily v města duchů a strašidel. Příprava výzdoby  probíhala již od předchozí dne a objevovala krásu pavouků, dýni, duchů a lampionů. Děti se zapojily do různých forem vzdělávacích činností v podobě tvoření, pohybových her, tanečků, dlabání dýní, soutěží ve skupinkách. Děti k nabízeným činnostem přistupovaly aktivně a s radostí. Toto téma také vedlo k úspěšné spolupráci s rodiči, kdy své děti oblékly do nápaditých kostýmů.

Projektový den v Dolní oblasti Vítkovic

Děti si během návštěvy DOV mohly vyzkoušet tři aktivity. Nejdříve se seznámily s využitím  dřevěné stavebnice Moy Toy. Kromě manuální zručnosti si osvojily dovednost sestavovat podle plánku dopravní  značky, nábytek a na závěr auto, s kterým si mohly pohrát na dopravní podložce. Další nejzábavnější aktivitou byla  herna, které zaujala svou pestrou nabídkou hracích koutků. Zde si naši návštěvníci odpočinuly a nabraly síly na další aktivitu. Na závěr se děti proměnily v malé řemeslníky. Naši malí řemeslníci si vyzkoušely smirkování, sestavování a natírání . Odměnou jim byla kytička, kterou si vzaly na památku domů. 

Uspávání broučků

Konec října nastal a proto bylo zapotřebí uspat naše broučky k zimnímu spánku. Na školní zahradě byly připraveny úkoly, které děti aktivně plnily  a také si vyrobily papírové lampionky. Broučkům jsme lampiony posvítily, popřály, aby se jim dobře spalo a těšíme se na ně zase na jaře.

Návštěva knihovny - Krtek a kamarádi

V pondělí 16.10. jsme s dětmi navštívili knihovnu. Pro většiny děti byla tato zkušenost nová . Nejdříve se seznámily s paní knihovnicí a dozvěděly se, jaké možnosti a služby knihovna nabízí. Poté jsme si povídali o pohádkové knížce ,, Krteček a jeho kamarádi". Děti také třídily kartičky s kamarády krtečka, prohlížely si knížky a dokreslovaly obličej krtečkovým kamarádům. Všechny děti byly nadšené a už se teď těší na další akci v knihovně.

Sokolníci

V pátek jsme šly s předškolními dětmi na zahradu MŠ Kořenského, kde probíhala ukázka dravých ptálů. Viděli jsme různé druhy sov, orly a jiné dravce. Dravci nám byly představeni jménem, které dostaly podle zbarvení peří nebo něčím čím jsou dravci výjimeční.  Na konec nám orel zamával křídly a popřál nám tím šťástnou cestu zpět do školky.

 Plavání 4. - 8. lekce

Děti pokračovaly v prohlubování svých plaveckých dovedností. Stále nás to baví :-) V 5. lekci se děti fotily profesionálním fotografem. Brzy se můžete těšit na krásné fotky. V další lekci na naše děti čekala, mimo jiné vodní radovánky, vyhřátá sauna.

Dětský svět techniky

Dnes 21.9. patřil Dětský svět techniky  v DOV našim dětem. Dětským světem je provázely postavičky profíků, které zastupují různé profese. Děti se tak v expozici interaktivně seznámily s cukrárnou, restaurací McProfík, staveništěm Bořka stavitele, ordinací lékaře a stomatologa , operačním sálem, videostudiem, hudebním studiem, obchodem se zeleninou a ovocem, kuchyní, farmou, labyrintem a vodním světem. Velkou odměnou bylo pro paní učitelky vidět to neutuchající nadšení ze hry.  

Plavání - 1. až 3 .lekce

Ve školce jsme teprve chvilku a už jsme začali navštěvovat plavání. Byla to první lekce, kde se děti seznámily s prostředím plaveckého bazénu, s bezpečnostními a hygienickými pravidly. Naši plaváčci vyzkoušely své dovednosti s použitím plaveckých pomůcek. Zařádily si na skluzavce a lektorkám ukázaly, že se vody nebojí. V 2. lekci už děti byly rozděleny do skupin dle plaveckých dovedností - potápěly se, skákaly do vody, sbíraly míčky, učily se základnímu pohybu pro udržení se na vodě a mnoho dalšího. V 3. lekci děti zdokonalovaly své dosavadní plavecké dovednosti.  Plavání je prima :-)

Otevření hřiště

Oficiální otevření zrekonstruovaného hřiště v Sadu Jožky Jabůrkové bylo otevřeno za přítomnosti dětí z našich školek v pátek 8.9. Hřiště obsahuje nové  herní prvky, lavičky, povrchy. Děti  si mohly jako první pohrát na tomto hřišti. Určitě se tady rády vrátí nejen v rámci vycházky ze školky ,ale také se svými rodiči a kamarády.