Prokůpci

Informace pro rodiče:

Informace z třídních schůzek

Na třídních schůzka dne 14.9.2023 schválili rodiče účelový dar na akce dětí ve výši 500,- Kč.

Z tohoto daru budeme hradit všechny placené akce ve školním roce 2023/2024. Celý objem peněz bude vyčerpán do 30.6.2024.

Číslo účtu: 1652023309/0800, do poznámky uveďte účelový dar na akce dětí, nezapomeňte na variabilní symbol vašeho dítěte.

Děkujeme.

Rekonstrukce MŠ Prokopa Velikého

Rekonstrukce MŠ Prokopa Velikého bude trvat první pololetí tohoto školního roku. 

Děti ze třídy Koťátek jsou umístěny v náhradních prostorách na Ocelářské 16, děti ze třídy Myšáků jsou umístěny ve speciálních třídách MŠ Erbenova a Obránců míru.

Účast v soutěži "Pošlete vzkaz příběhem" 

Školní rok 2023/2024

"Angličtina ve školce": všechny děti jsou seznamovány s cizím jazykem v průběhu vzdělávání. Jedná se o jednoduchá slovíčka, fráze, cvičení s anglickými říkankami, písněmi apod.

Pokud děti nespí, mají nižší potřebu spánku, nemusí ležet na lehátku, ale po určitém období odpočinku vstávají a hrají si klidné hry, individuálně se těmto dětem věnujeme, procvičujeme grafomotoriku, řešíme různé úkoly apod. 2x týdně budou pro děti obou tříd připraveny tyto aktivity:

Vždy v úterý přejdou tyto děti (z obou tříd) do prostřední třídy a budou se s paní učitelkou Gabkou nebo Kritýnkou věnovat pokusům a objevům - Elektronická stavebnice Boffin, různé "chemické" a "fyzikální" pokusy apod. 

Ve středu se budou děti s paní učitelkou Petrou věnovat logickým hrám - Logické hry SMART, kvarteto, piškvorky, šachy, bee bot včelka - robotická hračka na základy programování apod. 

Pro děti, které mají hudební nadání (ale nejen pro ně) budou každý týden odpolední "Zpívánky", které povede paní učitelka Dáša.

Již tradičně probíhá 1x týdně Metoda dobrého startu pro všechny předškolní děti na všech našich školkách. Více zde: https://www.msprokopavelikeho.cz/základní-informace/metoda-dobrého-startu

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:

Mgr. Ema Hýžová - ředitelka školy, speciální pedagog - logoped, třída Myšek, speciální třída

Mgr. Kristýna Ducháčková - speciální pedagog - logoped, učitelka ve speciální třídě - třída Myšek

Mgr. Gabriela Mannsbarthová - speciální pedagog - logoped, učitelka ve speciální třídě - třída Myšek

Dagmar Gálová - učitelka ve třídě Koček

Petra Kožáková, DiS. - učitelka ve třídě Koček

Bc. Jana Tománková - asistentka pedagoga ve třídě Myšek

Pracovnice provozu:

Zuzana Skotnicová

Simona Vavrová 

Účetní

Ing. Iva Herzigová