Prokůpci

Informace pro rodiče:

Úspěch ve výtvarné soutěži - 1. místo vyhrála Helenka:

Rodiče si na třídních schůzkách dne 7.9.2022 odsouhlasili poskytnutí účelového daru na akce dětí v mateřské škole ve výši 500 Kč. Tyto peníze mohou a budou sloužit pouze na akce dětí v tomto školním roce 2022/2023. Zůstatek bude použit na konci roku na akci "Rozloučení se školkou".

Zaplatit můžete na účet školky 1652023309/0800, uveďte variabilní symbol dítěte a do poznámky pro příjemce je důležité uvést "Účelový dar na akce dětí". Každý zákonný zástupce dostane potvrzení o poskytnutí daru.

Pokud nemáte účet, můžete zaplatit hotově paní účetní nebo paní zástupkyni na jednotlivých školkách.

Děkujeme.

Školní rok 2022/2023

"Angličtina ve školce": od tohoto školního roku nebude angličtina jako odpolední aktivita, ale všechny děti budou seznamovány s cizím jazykem v průběhu vzdělávání. Jedná se o jednoduchá slovíčka, fráze, cvičení s anglickými říkankami, písněmi apod.

Pokud děti nespí, mají nižší potřebu spánku, nemusí ležet na lehátku, ale po určitém období odpočinku vstávají a hrají si klidné hry, individuálně se těmto dětem věnujeme, procvičujeme grafomotoriku, řešíme různé úkoly apod. 2x týdně budou pro děti obou tříd připraveny tyto aktivity:

Vždy v úterý přejdou tyto děti (z obou tříd) do prostřední třídy a budou se s paní učitelkou Gabkou nebo Kritýnkou věnovat pokusům a objevům - Elektronická stavebnice Boffin, různé "chemické" a "fyzikální" pokusy apod. 

Ve středu se budou děti s paní učitelkou Petrou věnovat logickým hrám - Logické hry SMART, kvarteto, piškvorky, šachy, bee bot včelka - robotická hračka na základy programování apod. 

Pro děti, které mají hudební nadání (ale nejen pro ně) budou každý týden odpolední "Zpívánky", které povede paní učitelka Dáša.

Již tradičně probíhá 1x týdně Metoda dobrého startu pro všechny předškolní děti na všech našich školkách. Více zde: https://www.msprokopavelikeho.cz/základní-informace/metoda-dobrého-startu


Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:

Mgr. Ema Hýžová - ředitelka školy, speciální pedagog - logoped, třída Myšek, speciální třída

Mgr. Kristýna Ducháčková - speciální pedagog - logoped, učitelka ve speciální třídě - třída Myšek

Mgr. Gabriela Mannsbarthová - speciální pedagog - logoped, učitelka ve speciální třídě - třída Myšek

Dagmar Gálová - učitelka ve třídě Koček

Petra Kožáková, DiS. - učitelka ve třídě Koček

Bc. Jana Tománková - asistentka pedagoga ve třídě Myšek

Pracovnice provozu:

Zuzana Skotnicová

Simona Vavrová 

Účetní

Ing. Iva Herzigová