Děkujeme

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do sběru papíru a prosíme o zapojení i ostatních. Z takto získaných prostředků potom můžeme financovat některé akce pro všechny děti.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do nákupu hraček pod stromeček:

  • rodičům Majdičky a Františka Floriánovým
  • Nelinky Barešové
  • Vojtíška Poláška
  • Elišky Gorčicové
  • Štěpánky Machů
  • Gábinky Střítezské
  • Jonáška Turovského
  • Matýska Rady
  • Emičky Ostrý

Pokud jsem na někoho zapomněla, omlouvám se, a pokud se připomenete, moc ráda dopíšu.

A děkujeme všem tatínkům, kteří nám nové dárky pomohli zkompletovat.

Děkujeme rodičům za sladkosti a cukroví na naše akce - Čertoviny a Strašidýlka

Děkujeme paní Havelkové za hračky, které zakoupila na začátku školního roku pro malé děti.

Děkujeme rodičům, kteří přinesli do školky papíry na kreslení pro děti.