Seznam přijatých dětí 2024/2025


Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí proběhnou vždy v 16 hodin:


05.06.2024 Pro mateřské školy Erbenova a Prokopa Velikého na MŠ Erbenova 23


06.06.2024 Mateřská škola Obránců míru


13.06.2024 Mateřská škola Kořenského


Na programu: předání rozhodnutí o přijetí dítěte, základní informace o platbách, sepsání dohody o docházce, u dětí v logopedické třídě žádost o vzdělávání v logopedické třídě, vyřízení osvobození od platby školného, stravného... 


Vaše účast na těchto schůzkách je velmi důležitá.


Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeným dopisem na adresu uvedenou v žádosti.

Seznam přijatých dětí 2024_2025.pdf