Aktivity rozvíjející nadání dětí 

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení. 

Důležitým úkolem mateřské školy je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí.

Naším úkolem je také vyhledávat a podporovat děti nadané a umožnit jim jejich maximální rozvoj.

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že zařadíme do naší nabídky některé aktivity. Tyto aktivity budou buď v odpoledních hodinách, aby nenarušovaly vzdělávání v mateřské škole, v době, kdy v jiné dny již dochází k odpolednímu spojování dětí, nebo tyto aktivity budeme nabízet dětem s nižší potřebou spánku v tzv. Nespacích aktivitách dle uvážení jednotlivých školek (pokusy a objevy, logické hry, šachy apod.).  

Všechny děti jsou seznamovány s cizím jazykem (angličtinou) hravou formou v dopoledních vzdělávacích činnostech.

V roce 2023/24 kromě toho v odpoledních hodinách nabízíme:

Neopomíjíme ani tělesný rozvoj našich dětí, kromě pravidelného cvičení ve školce, navštěvujeme hřiště Národní házené ve Vítkovicích, kde trénujeme pod vedením pana trenéra Blahuty, navštěvovali jsme také Sokolovnu v Českém domě, máme možnost navštěvovat školní hřiště na náměstí J. z Poděbrad, každoročně nacvičujeme různé tance na vystoupení našich dětí...

Fotografie dětí hrajících šachy

Logické hry - Šachohraní

Fotografie dětí se šachovnicí
Fotografie dětí na vystoupení

Sedmihlásek a Zpívánky

Fotografie dětí při tvoření

Výtvarné tvoření

Fotografie dětí při pokusu

Pokusy a objevy - barvy

Fotografie dětí při pokusu

Pokusy a objevy - sopka

Fotografie dětí u deskové hry

Logické hry 

Fotografie dětí s flétnami

Veselé pískání

Fotografie dětí na hřišti

Na hřišti házené

Fotografie dětí při cvičení

V Sokolovně