Informace pro rodiče

Co bych měl znát, než půjdu do školky:

Znát své jméno a svoji značku v MŠ.

Poznat si své věci (oblečení, pyžamo, papuče, boty apod.)

Umět smrkat, používat kapesník.

Znát základy společenského jednání (pozdrav, poděkování, omluva).

Držet správně lžíci a snažit se samostatně najíst (nečekat, až mne dospělí nakrmí).

Napít se z hrníčku bez dopomoci dospělého.

Zajít si na záchod a snažit se utírat po použití WC – učitelka kontroluje (nepoužívat plínky, ani doma).

Samostatně si umýt ruce mýdlem + pustit si vodu.

Nazouvat papuče a boty.

Oblékat jednoduché oblečení – tepláky, punčošky, tričko apod.

Co budu ve školce potřebovat:

Papuče - pevné, ne nazouvací, podepsané

Převlečení do třídy, převlečení na zahradu - dle počasí a roční doby, vše podepsané

Pyžamo - podepsané

Papírové kapesníky - 4 balíky na školní rok (můžete přinést všechny najednou, nebo postupně 1x za čtvrt roku)

Šanon na vytvoření portfólia dítěte a balík eurosložek


Dle domluvy ve školce: 

Zubní kartáček, zubní pastu

Hrníček na pitný režim (keramický nebo plastový dle domluvy, počkejte, co vám řekne paní učitelka)

Papíry na kreslení (mohou být z jedné strany popsané)

Sladkost na oslavu narozenin nebo svátků (měkký bonbon, nebo sušené ovoce apod., prosíme, nenoste tvrdé bonbony)

Pokyny k platbám 

Stravné:

Výše stravného: Děti s celodenní docházkou: 50,- Kč, děti sedmileté (s odloženou školní docházkou): 55,- Kč.

Platbu ve výši 1 100,- Kč uhraďte do 20. předchozího měsíce převodem na účet 19-1652023309/0800. 

Děti s odloženou školní docházkou platí 1 200,- Kč.

Variabilní symbol je specifický pro každé dítě, VS získáte u paní učitelky. 

Vyúčtování bude prováděno pololetně.

Děti s nezaplaceným stravným nemohou být ve školce stravovány!

Školné:

Školné ve výši 300,- Kč se hradí bezhotovostně. 

Splatnost 20. na následující měsíc.  Platbu uhraďte převodem na účet 1652023309/0800. 

Školné od 1.9.2024: od roku 2024 stanovuje výši školného (úplaty za předškolní vzdělávání) zřizovatel školy.  Pro školní rok 2024/2025 je školné ve výši 600,- Kč.

Školné neplatí děti předškolní, děti s odloženou školní docházkou, rodiče v hmotné nouzi, děti v pěstounské péči, rodiče, kterým náleží zvýšený příspěvek na péči a od 1.9.2024 také rodiče pobírající přídavky na dítě. 

Usneseni_stanoveni_uplaty_v_materske_skole.pdf
Směrnice o úplatě za vzdělávání.pdf

Informace o pověřenci školy GDPR

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Moore Advisory CZ s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 09692142, zastoupena Ing. Radovanem Haukem, jednatelem

Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz

telefonní číslo: +420 227 031 495

Kontakt na správce osobních údajů:

Mateřská škola Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 37, příspěvková organizace;

emailová adresa: reditelstvi@msprokopavelikeho.cz

telefonní číslo: +420 602 412 760

Kontaktní osoba: Mgr. Ema Hýžová, ředitelka školy - v pracovních dnech (nejlépe od 10 do 13 hodin)