Projevy infekčního onemocnění

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

  • zvýšenou tělesnou teplotu

  • suchý kašel

  • dušnost

  • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

  • ztrátu chuti a čichu

  • bolest v krku

  • bolest svalů a kloubů

  • rýmu / ucpaný nos

  • bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.