Speciální třídy

V mateřské škole jsou tři speciální třídy - v mateřské škola Prokopa Velikého, Erbenova, Obránců míru.

Tyto třídy jsou určeny především pro děti s vadami řeči, pracují zde učitelky s vysokoškolským vzděláním v oblasti speciální pedagogiky.  O zařazení dětí do speciální třídy rozhoduje Speciálně pedagogické centrum podle druhu a stupně postižení dítěte.

Denně provádíme se všemi dětmi logopedická cvičení. Tato cvičení jsou buď skupinová, nebo individuální. 

Při skupinových cvičeních procvičují děti artikulaci, provádějí gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, při individuálních pracuje učitelka vždy s jedním dítětem u logopedického zrcadla.

Do mateřské školy přichází na kontrolu SPC pro děti s vadami řeči, které sídlí v Ostravě Zábřehu na ulici Kpt. Vajdy. 

Ve ve speciálních třídách jsou umístěny také děti s jiným postižením. Jedná se o děti s autismem, mentálním postižením, Downovým syndromem, tělesným nebo sluchovým postižením.

Spolupracujeme  se speciálně pedagogickými centry, která se zaměřují na tato postižení.

V každé speciální třídě pracuje jedna asistentka pedagoga. 

fotografie dětí při dechovém cvičení
fotografie dětí při dechovém cvičení

Dechová cvičení

fotografie dětí při dechovém cvičení