Svět techniky

Městský obvod Ostrava – Vítkovice a Dolní oblast VÍTKOVICE (DOV) podepsaly na konci roku 2020 dohodu o spolupráci. Budou spolupracovat především při tvorbě a realizaci speciálních vzdělávacích programů pro základní a mateřské školy, kde je městský obvod zřizovatelem. DOV bude poskytovat odbornou spolupráci a také infrastrukturu, jako je například Svět techniky. „Velmi mě těší, že jsme dohodu uzavřeli. Bude mít určitě velký přínos pro obě strany a současně jsme rádi, že můžeme podporovat zachování a rozvoj národní kulturní památky.,“ uvedl po podpisu smlouvy starosta Ostravy – Vítkovic Richard Čermák. https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/aktualne/mestsky-obvod-vitkovice-a-dov-budou-spolupracovat-na-vzdelavani-skolaku

Pro naši mateřskou školu to znamená, že se nám více otvírají dveře do Světa techniky, ve kterém naše děti tráví rády svůj čas. Chodíme tam na různé připravené vzdělávací pořady, které jsou dotovány Statutárním městem Ostrava.

Spolupráce našeho zřizovatele s DOV nám umožní absolvovat ve Světě techniky také další programy, například "Malého řemeslníka", který bude pro nás upraven, a to tak, že nebudou řemeslníci dojíždět s vybavením do školek, ale děti půjdou nebo pojedou do Světa techniky. Akci jsme dříve nemohli absolvovat, protože naše malé školky neumožňují po dobu 5 týdnů (délka programu) uskladnit pracovní stoly, na kterých děti pracují.

Domluvené máme taky návštěvy v Malém světě techniky a návštěvu 3D kina.

Na vše si ale nyní musíme počkat. Jsme domluveni, že jakmile se změní situace, do Světa techniky začneme postupně docházet.

Těšíme se. A děkujeme zřizovateli - Městskému obvodu Vítkovice.