Zápis 2024/2025

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025


V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 34 v platném znění proběhne v naší mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Termín zápisu: 6.5.2024 od 8:00 do 14:00,

7.5.2024 od 12:00 do 16:00

Přijímat budeme děti do všech mateřských škol: Prokopa Velikého 37, Erbenova 23, Obránců míru 71, Kořenského 9.

Zápisy proběhnou na budovách Kořenského, Obránců míru, Erbenova - na MŠ Erbenova budeme zapisovat i děti pro MŠ Prokopa Velikého, která bude opět po rekonstrukci otevřena 1.9.2024.

K zápisu přijďte s již vyplněnou žádostí. 

Registrovat se a vygenerovat si žádost o umístění dítěte můžete od 19. 4. 2024 na webových stránkách Magistrátu města Ostravy https://ms.ostrava.cz. Zde si najdete stránku "Žádosti a přijímací řízení", dále naši mateřskou školu, vyberete si budovu, na kterou se chcete přihlásit, vyplníte žádost a dále postupujete dle instrukcí na stránce. Zaregistrování zde neznamená hotový zápis. Žádost musíte podat ve vámi vybrané mateřské škole ve stanovený den zápisu. Žádost musí být potvrzena lékařem.


Nemáte-li možnost registrace a vytisknutí žádosti z portálu MŠ, můžete se zaregistrovat a žádost vyzvednout dne 29. 4. 2024 od 8:00 do 15:00 hodin v budově mateřské školy Kořenského 9 u ředitelky školy. 


Podání žádosti bude probíhat 6.5. od 8 do 14 hodin a 7.5. od 12 do 16 hodin osobně, čas podání si domluvte předem telefonicky (od 22.4.2024):

Prokopa Velikého: 721 107 740 

Erbenova: 724 037 717

Kořenského: 724 037 782

Obránců míru: 724 037 781

K zápisu si přineste rodný list dítěte.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let a děti starší.


Všechny naše mateřské školy jsou dvoutřídní školky rodinného typu.

S dětmi pracují kvalifikované učitelky se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Mateřská škola Prokopa Velikého, Erbenova a Obránců Míru přijímá také děti se speciálními vzdělávacími potřebami (logopedické speciální třídy – především pro děti s vadami řeči, ale přijímáme také děti s jinými vzdělávacími potřebami), zde pracují speciální pedagogové a asistenti pedagoga.

Všechny naše mateřské školy jsou vybaveny moderními učebními pomůckami, včetně interaktivních tabulí.

Děti se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Barevný kVítek, který je volně přístupný na našich webových stránkách.

Všechny předškolní děti jsou rozvíjeny Metodou dobrého startu. V průběhu vzdělávání jsou děti seznamovány s cizím jazykem – angličtinou. Dle možností jednotlivých mateřských škol, zaměření učitelek a zájmu rodičů nabízíme odpolední programy Veselé pískání, zdravé dýchání, sbor Sedmihlásek, Zpívánky. V rámci „nespacích“ aktivit, pro děti, které nemají potřebu odpoledního spánku, nabízíme logické hry, pokusy a objevy, šachy aj. Další informace o nás najdete na našem webu.

Nabízíme – Plavání, výlety (např. do ZOO, na dětský ranč do Hlučína, do Bělského lesa apod.), návštěvy Světa techniky, projektové dny ve školce, divadelní představení pro děti, besídky, dílničky s rodiči, slet čarodějnic, oslavu Dne země, Den dětí, školku v přírodě, spaní ve školce…

Před zápisem si můžete telefonicky domluvit prohlídku mateřské školy, o kterou máte zájem.

Těšíme se na Vás.


Kritéria pro přijetí.pdf
Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ.pdf