Mateřská škola Ostrava Vítkovice, Prokopa Velikého 37

Naše mateřská škola má čtyři samostatné budovy:

Prokopa Velikého: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, ředitelka mateřské školy Mgr. Ema Hýžová

Erbenova: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Bc. Renáta Polzerová

Obránců Míru: dvoutřídní mateřská škola se speciální třídou, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Soňa Šindlerová

Kořenského: dvoutřídní mateřská škola, zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště Anna Vidláková

Ve všech školkách je provozní doba od 6,00 do 16,00 hodin

Informace pro rodiče:

  • V kalendáři očekávejte události týkající se všech našich mateřských škol. Po rozkliknutí události se zobrazí podrobnosti.

  • Události jednotlivých školek najdete na jejich stránkách

Aktuality:

Vážení rodiče, v pondělí 12.4.2021 se znovu otevřou všechny naše mateřské školy. Moc se na Vaše děti i Vás těšíme.

Nebude to však úplně jednoduché.

Víme, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápeme Vaše obavy a slibujeme Vám, že se budeme snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosíme o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

V první fázi, od 12.4. mohou nastoupit

· děti, které plní povinnou předškolní docházku - děti předškolní a děti s odloženou školní docházkou

· děti, jejichž rodiče pracují v IZS (lékařů, sestřiček, policistů…)

· děti ze speciálních tříd bez omezení věkem

Do mateřské školy mohou nastoupit děti, které nemají příznaky onemocnění COVID -19.

Každé dítě, které nastoupí, musí být ve školce otestováno antigenními testy. Testovat budeme 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek (pokud tento den dítě nebude v MŠ, bude testováno následující den).

S tím nám můžete pomoci. Prosíme, povídejte si s dítětem o tom, co je ve školce čeká, ukažte jim, jak jednoduše (např. vatovou tyčinkou do uší) si mohou samy několikrát uvnitř nosní dírky přejet vatičkou a udělat si test samy. Ve školce pak budeme všichni vědět, co nás čeká a předejdeme zbytečnému strachu a obavám.

V pondělky a čtvrtky (pokud děti tyto dny ve školce nebudou pak dny následující), kdy bude probíhat testování, nemohou do školky přivádět děti nezletilí sourozenci, ale pouze zákonní zástupci, nebo zletilé osoby, které mají svolení rodičů s dopomocí při testování.

Počítejte také tyto dny se zdržením. Test trvá 15 minut (i více) a vy budete testu přítomni. Přijďte s dostatečným předstihem, abyste stíhali včasný příchod do práce.

Z důvodu složitější organizace je také nutné přicházet do mateřské školy do 8. hodiny.

Moc děkujeme za spolupráci.

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Pro pobyt venku, pokud nebude vhodné počasí na pobyt na zahradě, budeme potřebovat pro dítě 1 roušku na každý den.

Další informace budeme průběžně přidávat na naše stránky nebo vás budeme informovat osobně v mateřské škole. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se zeptat, buď paní učitelky, nebo paní zástupkyně ve školce, případně ředitelky školy.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

se bude konat na jednotlivých budovách mateřské školy – Prokopa Velikého 37, Erbenova23, Obránců míru 71 a Kořenského 9 dne 11.května 2021 od 8:00 do 15:30 hodin.

K zápisu přijďte s již vyplněnou žádostí. Žádost si můžete stáhnout na našich webových stránkách https://www.msprokopavelikeho.cz/základní-informace/zápis-20212022 nebo vyzvednout předem 3.5. od 6:00 do 15:30 na kterékoliv budově naší mateřské školy.

Na této stránce najdete také všechny další informace týkající se zápisu i dalších možnostech podání žádosti.

Kontakty:

Dokumenty školy (odkaz na externí úložiště Google disk):

Barevný kVítek švp.pdf
Směrnice k zajištění bezpečnosti 2018.pdf
úplata za vzdělávání.pdf
Vnitřní řád školní jídelny.pdf
Školní řád.pdf
Kritéria pro přijetí.pdf

Pokud dokumenty nemůžete otevřít, povolte na vašem počítači otevírání vyskakovacích oken.